รายการวัตถุมงคล
เหรียญเสมาเจ้าสัวรวยทันใจ แกะซองลุ้นเนื้อ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญเสมาเจ้าสัวรวยทันใจ แกะซองลุ้นเนื้อ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญเสมาเจ้าสัวรวยทันใจ
แกะซองลุ้นเนื้อ

230 THB

เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองแดงลงยาขาว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองแดงลงยาขาว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสน รวย รวย รวย
เนื้อทองแดงลงยาขาว

250 THB

เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อฝาบาตรลงยาแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อฝาบาตรลงยาแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสน รวย รวย รวย
เนื้อฝาบาตรลงยาแดง

290 THB

เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้ออัลปาก้าลงยาน้ำเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้ออัลปาก้าลงยาน้ำเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสน รวย รวย รวย
เนื้ออัลปาก้าลงยาน้ำเงิน

350 THB

เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองแดงมันปูผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองแดงมันปูผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสน รวย รวย รวย
เนื้อทองแดงมันปูผิวรุ้ง

150 THB

เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสน รวย รวย รวย
เนื้อทองแดงผิวไฟ

150 THB

เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองฝาบาตร หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองฝาบาตร หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสน รวย รวย รวย
เนื้อทองฝาบาตร

190 THB

เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสน รวย รวย รวย
เนื้ออัลปาก้า

250 THB

เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อตะกั่ว หน้ากากปลอกลูกปืน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อตะกั่ว หน้ากากปลอกลูกปืน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสน รวย รวย รวย
เนื้อตะกั่ว หน้ากากปลอกลูกปืน

350 THB

เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองแดงรมดำหน้ากากฝาบาตร หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสน รวย รวย รวย เนื้อทองแดงรมดำหน้ากากฝาบาตร หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสน รวย รวย รวย
เนื้อทองแดงรมดำหน้ากากฝาบาตร

250 THB

หมูมหาลาภ มหาเศรษฐี เนื้อชนวน พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า หมูมหาลาภ มหาเศรษฐี เนื้อชนวน พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

หมูมหาลาภ มหาเศรษฐี
เนื้อชนวน

250 THB

หมูมหาลาภ มหาเศรษฐี เนื้อนวะ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า หมูมหาลาภ มหาเศรษฐี เนื้อนวะ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

หมูมหาลาภ มหาเศรษฐี
เนื้อนวะ

350 THB

พระชัยวัฒน์ญาณวิสุทธิ์วิทยาคม(ทอง) เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม พระชัยวัฒน์ญาณวิสุทธิ์วิทยาคม(ทอง) เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม

พระชัยวัฒน์ญาณวิสุทธิ์วิทยาคม(ทอง)
เนื้อทองทิพย์

150 THB

พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์ญาณวิสุทธิ์วิทยาคม(ทอง) เนื้อทองสัมฤทธิ์ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์ญาณวิสุทธิ์วิทยาคม(ทอง) เนื้อทองสัมฤทธิ์ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม

พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์ญาณวิสุทธิ์วิทยาคม(ทอง)
เนื้อทองสัมฤทธิ์

590 THB

พระมเหศวร 6 แผ่นดิน 110 ปี เนื้อเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระมเหศวร 6 แผ่นดิน 110 ปี เนื้อเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระมเหศวร 6 แผ่นดิน 110 ปี
เนื้อเงิน

2,550 THB

เหรียญเจริญลาภ เนื้อทองแดงมันปู หลวงปู่ปั่น วัดป่าบ้านถ่อนพัฒนา เหรียญเจริญลาภ เนื้อทองแดงมันปู หลวงปู่ปั่น วัดป่าบ้านถ่อนพัฒนา

เหรียญเจริญลาภ
เนื้อทองแดงมันปู

150 THB

เหรียญเจริญลาภ เนื้อทองเหลือง หลวงปู่ปั่น วัดป่าบ้านถ่อนพัฒนา เหรียญเจริญลาภ เนื้อทองเหลือง หลวงปู่ปั่น วัดป่าบ้านถ่อนพัฒนา

เหรียญเจริญลาภ
เนื้อทองเหลือง

150 THB

นกสดายุมหาเศรษฐี เนื้อนิลกาฬ หลวงพ่อสมจิตร วัดถนนโค้ง นกสดายุมหาเศรษฐี เนื้อนิลกาฬ หลวงพ่อสมจิตร วัดถนนโค้ง

นกสดายุมหาเศรษฐี
เนื้อนิลกาฬ

350 THB

นกสดายุมหาเศรษฐี เนื้อทองขาว หลวงพ่อสมจิตร วัดถนนโค้ง นกสดายุมหาเศรษฐี เนื้อทองขาว หลวงพ่อสมจิตร วัดถนนโค้ง

นกสดายุมหาเศรษฐี
เนื้อทองขาว

350 THB

นกสดายุมหาเศรษฐี เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อสมจิตร วัดถนนโค้ง นกสดายุมหาเศรษฐี เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อสมจิตร วัดถนนโค้ง

นกสดายุมหาเศรษฐี
เนื้อทองฝาบาตร

290 THB

นกสดายุมหาเศรษฐี เนื้อทองชมพูผิวรุ้ง หลวงพ่อสมจิตร วัดถนนโค้ง นกสดายุมหาเศรษฐี เนื้อทองชมพูผิวรุ้ง หลวงพ่อสมจิตร วัดถนนโค้ง

นกสดายุมหาเศรษฐี
เนื้อทองชมพูผิวรุ้ง

290 THB

หุ่นพยนต์ มนต์เขมร เนื้อตะกั่วอวน หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม หุ่นพยนต์ มนต์เขมร เนื้อตะกั่วอวน หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม

หุ่นพยนต์ มนต์เขมร
เนื้อตะกั่วอวน

390 THB

หุ่นพยนต์ มนต์เขมร มหาชนวน ผงพรายกุมาร ตะกรุดเงิน หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม หุ่นพยนต์ มนต์เขมร มหาชนวน ผงพรายกุมาร ตะกรุดเงิน หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม

หุ่นพยนต์ มนต์เขมร
มหาชนวน ผงพรายกุมาร ตะกรุดเงิน

290 THB

พระผงนั่งตั่ง ลป.หมุน ผงดวงฯ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก อุดชันโรงฯ ปิดทองในพิมพ์ หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน พระผงนั่งตั่ง ลป.หมุน ผงดวงฯ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก อุดชันโรงฯ ปิดทองในพิมพ์ หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน

พระผงนั่งตั่ง ลป.หมุน ผงดวงฯ
ตะกรุดทองคำ 2 ดอก อุดชันโรงฯ ปิดทองในพิมพ์

1,190 THB

พระผงนั่งตั่งหลวงปู่หมุน(นั่งตั่ง2) รุ่นบูชาครู โรยพลอย สายสิณเสก ตะกรุดทองคำ หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน พระผงนั่งตั่งหลวงปู่หมุน(นั่งตั่ง2) รุ่นบูชาครู โรยพลอย สายสิณเสก ตะกรุดทองคำ หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน

พระผงนั่งตั่งหลวงปู่หมุน(นั่งตั่ง2) รุ่นบูชาครู
โรยพลอย สายสิณเสก ตะกรุดทองคำ

790 THB

พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ฝังพลอย ตะกรุดทองคำ 1 ดอก หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ฝังพลอย ตะกรุดทองคำ 1 ดอก หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน

พระขุนแผน ผงพรายปถมัง
ฝังพลอย ตะกรุดทองคำ 1 ดอก

540 THB

พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ปิดทองในพิมพ์ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก ฝังเม็ดประคำฯ หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ปิดทองในพิมพ์ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก ฝังเม็ดประคำฯ หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน

พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ปิดทองในพิมพ์
ตะกรุดทองคำ 2 ดอก ฝังเม็ดประคำฯ

890 THB

พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ฝังพลอย อุดชันโรงฯ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ฝังพลอย อุดชันโรงฯ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน

พระขุนแผน ผงพรายปถมัง
ฝังพลอย อุดชันโรงฯ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก

690 THB

พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ฝังพลอยเสก สายสิญจน์อาคม ตะกรุดทองคำ 2 ดอก หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ฝังพลอยเสก สายสิญจน์อาคม ตะกรุดทองคำ 2 ดอก หลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์เวฬุวัน

พระขุนแผน ผงพรายปถมัง ฝังพลอยเสก
สายสิญจน์อาคม ตะกรุดทองคำ 2 ดอก

590 THB

เหรียญเสมาคู่บารมี ทองทวีคูณ 14 เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม เหรียญเสมาคู่บารมี ทองทวีคูณ 14 เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม

เหรียญเสมาคู่บารมี ทองทวีคูณ
14 เนื้อทองแดงมันปู

190 THB

เหรียญเสมาคู่บารมี ทองทวีคูณ 13 เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม เหรียญเสมาคู่บารมี ทองทวีคูณ 13 เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม

เหรียญเสมาคู่บารมี ทองทวีคูณ
13 เนื้อทองแดงผิวไฟ

190 THB

เหรียญเสมาครึ่งองค์ ทองทวีคูณ 15 เนื้อทองแดงผิวไฟ พิงค์โกลด์ (แจก) หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม เหรียญเสมาครึ่งองค์ ทองทวีคูณ 15 เนื้อทองแดงผิวไฟ พิงค์โกลด์ (แจก) หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม

เหรียญเสมาครึ่งองค์ ทองทวีคูณ
15 เนื้อทองแดงผิวไฟ พิงค์โกลด์ (แจก)

250 THB