รายการวัตถุมงคล
พระผงเศรษฐียอดขุนพล กฐิน๖๐(คละเนื้อ) พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พระผงเศรษฐียอดขุนพล กฐิน๖๐(คละเนื้อ) พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พระผงเศรษฐียอดขุนพล
กฐิน๖๐(คละเนื้อ)

100 THB

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 3 องค์ หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 3 องค์ หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์
ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 3 องค์

490 THB

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ เนื้อสัตตะโลหะผิวรุ้ง หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ เนื้อสัตตะโลหะผิวรุ้ง หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์
เนื้อสัตตะโลหะผิวรุ้ง

190 THB

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ เนื้อชนวนระฆัง หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ เนื้อชนวนระฆัง หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์
เนื้อชนวนระฆัง

350 THB

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ เนื้อทองเหลืองรมดำ หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ เนื้อทองเหลืองรมดำ หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์
เนื้อทองเหลืองรมดำ

290 THB

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ เนื้อทองชนวนโบราณ หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ เนื้อทองชนวนโบราณ หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น

ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์
เนื้อทองชนวนโบราณ

250 THB

ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ สีม่วง ขนาด 11 X 16 นิ้ว หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์ สีม่วง ขนาด 11 X 16 นิ้ว หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น

ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ รับโชค รับทรัพย์
สีม่วง ขนาด 11 X 16 นิ้ว

200 THB

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้ออัลปาก้าชุบสามกษัตริย์ หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่ เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้ออัลปาก้าชุบสามกษัตริย์ หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี
เนื้ออัลปาก้าชุบสามกษัตริย์

700 THB

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้อกะไหล่ทองลงยาแดง หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่ เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้อกะไหล่ทองลงยาแดง หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี
เนื้อกะไหล่ทองลงยาแดง

500 THB

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่ เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์

350 THB

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้อทองทิพย์ หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่ เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้อทองทิพย์ หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี
เนื้อทองทิพย์

250 THB

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้อทองแดงมันปู หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่ เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี เนื้อทองแดงมันปู หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่

เหรียญนาคปรก พุทธบุญบารมี
เนื้อทองแดงมันปู

200 THB

เหรียญเสมาสร้างบารมี เนื้อกะไหล่เงินลงยา 3 สี หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่ เหรียญเสมาสร้างบารมี เนื้อกะไหล่เงินลงยา 3 สี หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่

เหรียญเสมาสร้างบารมี
เนื้อกะไหล่เงินลงยา 3 สี

500 THB

เหรียญเสมาสร้างบารมี เนื้อกะไหล่ทองลงยา 3 สี หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่ เหรียญเสมาสร้างบารมี เนื้อกะไหล่ทองลงยา 3 สี หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่

เหรียญเสมาสร้างบารมี
เนื้อกะไหล่ทองลงยา 3 สี

500 THB

เหรียญเสมาสร้างบารมี อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ลงยา หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่ เหรียญเสมาสร้างบารมี อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ลงยา หลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่

เหรียญเสมาสร้างบารมี
อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ลงยา

450 THB

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 3 เหรียญ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 3 เหรียญ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต
ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 3 เหรียญ

1,050 THB

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อเงิน หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อเงิน หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต
เนื้อเงิน

1,290 THB

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อนวะ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อนวะ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต
เนื้อนวะ

550 THB

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อทองสัตตะ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อทองสัตตะ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต
เนื้อทองสัตตะ

150 THB

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อชนวน หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อชนวน หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต
เนื้อชนวน

250 THB

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต
เนื้ออัลปาก้า

190 THB

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อทองแดง หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต เนื้อทองแดง หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดพุช้างล้วง

เหรียญรูปเหมือน ปมุตฺโต
เนื้อทองแดง

190 THB

พระกริ่งลอยองค์ เจริญยศ เนื้อทองแดง ชุบพริ้งโกลด์ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระกริ่งลอยองค์ เจริญยศ เนื้อทองแดง ชุบพริ้งโกลด์ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

พระกริ่งลอยองค์ เจริญยศ
เนื้อทองแดง ชุบพริ้งโกลด์ พิมพ์ใหญ่

390 THB

พระกริ่งลอยองค์ เจริญยศ เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระกริ่งลอยองค์ เจริญยศ เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

พระกริ่งลอยองค์ เจริญยศ
เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก

1,190 THB

พระกริ่งลอยองค์ เจริญยศ เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระกริ่งลอยองค์ เจริญยศ เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

พระกริ่งลอยองค์ เจริญยศ
เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่

1,750 THB

แปะโรงสีลอยองค์ เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ แปะโรงสี ศาลเจ้าเซียนแปะ แปะโรงสีลอยองค์ เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ แปะโรงสี ศาลเจ้าเซียนแปะ

แปะโรงสีลอยองค์
เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ

390 THB

ไก่เทวดา รวย แสน ล้าน ชุดของขวัญ 3 องค์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ไก่เทวดา รวย แสน ล้าน ชุดของขวัญ 3 องค์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ไก่เทวดา รวย แสน ล้าน
ชุดของขวัญ 3 องค์

1,050 THB

ไก่เทวดา รวย แสน ล้าน เนื้อทองระฆัง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ไก่เทวดา รวย แสน ล้าน เนื้อทองระฆัง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ไก่เทวดา รวย แสน ล้าน
เนื้อทองระฆัง

250 THB

เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยาแดงสองหน้า หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยาแดงสองหน้า หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์
เนื้อกะไหล่เงินลงยาแดงสองหน้า

500 THB

เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยาน้ำเงินสองหน้า หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยาน้ำเงินสองหน้า หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์
เนื้อกะไหล่เงินลงยาน้ำเงินสองหน้า

500 THB

เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยาเขียวสองหน้า หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยาเขียวสองหน้า หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์
เนื้อกะไหล่เงินลงยาเขียวสองหน้า

500 THB

เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยาม่วงสองหน้า หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยาม่วงสองหน้า หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญปาฎิหาริย์บันดาลทรัพย์
เนื้อกะไหล่เงินลงยาม่วงสองหน้า

500 THB