รายการวัตถุมงคล
เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อทองทิพย์ หน้าลป.ฟู หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อทองทิพย์ หน้าลป.ฟู หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
เนื้อทองทิพย์ หน้าลป.ฟู

190 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อทองทิพย์ หน้าลพ.คง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อทองทิพย์ หน้าลพ.คง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
เนื้อทองทิพย์ หน้าลพ.คง

190 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู ชนวนหลังเรียบ จารมือ หน้าลป.ฟู หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู ชนวนหลังเรียบ จารมือ หน้าลป.ฟู หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
ชนวนหลังเรียบ จารมือ หน้าลป.ฟู

490 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู ชนวนหลังเรียบ จารมือ หน้าลพ.คง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู ชนวนหลังเรียบ จารมือ หน้าลพ.คง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
ชนวนหลังเรียบ จารมือ หน้าลพ.คง

490 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู แร่ หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) หน้าลป.ฟู หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู แร่ หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) หน้าลป.ฟู หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
แร่ หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) หน้าลป.ฟู

650 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู แร่ หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) หน้าลพ.คง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู แร่ หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) หน้าลพ.คง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
แร่ หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) หน้าลพ.คง

650 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู อัลปาก้าไม่ตัดปีก หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) ลงยา หน้าลพ.คง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู อัลปาก้าไม่ตัดปีก หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) ลงยา หน้าลพ.คง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
อัลปาก้าไม่ตัดปีก หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) ลงยา หน้าลพ.คง

550 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู อัลปาก้าไม่ตัดปีก หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) ลงยา หน้าลป.ฟู หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู อัลปาก้าไม่ตัดปีก หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) ลงยา หน้าลป.ฟู หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
อัลปาก้าไม่ตัดปีก หน้าฝาบาตร(อุดกริ่ง) ลงยา หน้าลป.ฟู

550 THB

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ เนื้อรมดำ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ เนื้อรมดำ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ
เนื้อรมดำ

300 THB

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ เนื้อทองแดงนอก เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ เนื้อทองแดงนอก เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ
เนื้อทองแดงนอก

300 THB

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ เนื้อทองทิพย์ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ เนื้อทองทิพย์ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ
เนื้อทองทิพย์

300 THB

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ รูปไข่ เนื้อรมดำ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ รูปไข่ เนื้อรมดำ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ
รูปไข่ เนื้อรมดำ

300 THB

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ รูปไข่ เนื้อทองแดงนอก เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ รูปไข่ เนื้อทองแดงนอก เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ
รูปไข่ เนื้อทองแดงนอก

300 THB

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ รูปไข่ เนื้อทองทิพย์ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ รูปไข่ เนื้อทองทิพย์ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ พระนารายณ์ฯ
รูปไข่ เนื้อทองทิพย์

300 THB

พระปิดตาสาริกา รุ่น๑ เนื้อเงิน หลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ พระปิดตาสาริกา รุ่น๑ เนื้อเงิน หลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่

พระปิดตาสาริกา รุ่น๑
เนื้อเงิน

300 THB

พระปิดตาสาริกา รุ่น๑ ชุดอัลปาก้า ทองเหลือง ทองแดง หลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ พระปิดตาสาริกา รุ่น๑ ชุดอัลปาก้า ทองเหลือง ทองแดง หลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่

พระปิดตาสาริกา รุ่น๑
ชุดอัลปาก้า ทองเหลือง ทองแดง

100 THB

รูปหล่อ อุดกริ่ง เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ก้นทองระฆัง พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รูปหล่อ อุดกริ่ง เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ก้นทองระฆัง พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

รูปหล่อ อุดกริ่ง
เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ก้นทองระฆัง

160 THB

รูปหล่อ อุดกริ่ง เนื้อทองระฆัง ก้นทองแดง พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รูปหล่อ อุดกริ่ง เนื้อทองระฆัง ก้นทองแดง พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

รูปหล่อ อุดกริ่ง
เนื้อทองระฆัง ก้นทองแดง

260 THB

พระปิดตาขนาดห้อยคอ เนื้อเมฆพัตร หลวงปู่เสงี่ยม วัดห้วยจระเข้ พระปิดตาขนาดห้อยคอ เนื้อเมฆพัตร หลวงปู่เสงี่ยม วัดห้วยจระเข้

พระปิดตาขนาดห้อยคอ
เนื้อเมฆพัตร

300 THB

ปลัดชะมด ไม้ขนุน หลวงปู่นนท์ สำนักสงฆ์เขาพรานธูป ปลัดชะมด ไม้ขนุน หลวงปู่นนท์ สำนักสงฆ์เขาพรานธูป

ปลัดชะมด
ไม้ขนุน

299 THB

ตะกรุดคาดเอว ถักเชือก หลวงพ่อแคล้ว วัดโพธิ์เรียง ตะกรุดคาดเอว ถักเชือก หลวงพ่อแคล้ว วัดโพธิ์เรียง

ตะกรุดคาดเอว
ถักเชือก

400 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อนวะลงยาจีวร หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อนวะลงยาจีวร หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
เนื้อนวะลงยาจีวร

650 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู ฝาบาตรลงยา หน้าน้ำเงิน หลังแดง ( หน้า ลพ.คง ) หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู ฝาบาตรลงยา หน้าน้ำเงิน หลังแดง ( หน้า ลพ.คง ) หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
ฝาบาตรลงยา หน้าน้ำเงิน หลังแดง ( หน้า ลพ.คง )

450 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อฝาบาตรลงยา หน้าเขียว หลังแดง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อฝาบาตรลงยา หน้าเขียว หลังแดง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
เนื้อฝาบาตรลงยา หน้าเขียว หลังแดง

450 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อฝาบาตรลงยา หน้าน้ำเงิน หลังแดง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อฝาบาตรลงยา หน้าน้ำเงิน หลังแดง หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
เนื้อฝาบาตรลงยา หน้าน้ำเงิน หลังแดง

450 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อฝาบาตรลงยา หน้าแดง หลังเขียว หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อฝาบาตรลงยา หน้าแดง หลังเขียว หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
เนื้อฝาบาตรลงยา หน้าแดง หลังเขียว

450 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู ทองแดงปีกแมลงทับ (หน้าหลวงพ่อคง) หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู ทองแดงปีกแมลงทับ (หน้าหลวงพ่อคง) หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
ทองแดงปีกแมลงทับ (หน้าหลวงพ่อคง)

150 THB

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อทองแดงปีกแมลงทับ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู เนื้อทองแดงปีกแมลงทับ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

เหรียญชนะศึก บารมีคงฟู
เนื้อทองแดงปีกแมลงทับ

150 THB

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อญาท่านเกษม วัดเกษมสำราญ เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อญาท่านเกษม วัดเกษมสำราญ

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อทองฝาบาตร

190 THB

เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง หลวงพ่อญาท่านเกษม วัดเกษมสำราญ เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง หลวงพ่อญาท่านเกษม วัดเกษมสำราญ

เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อทองแดง

190 THB

เหรียญฟักทองใหญ่ เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อญาท่านเกษม วัดเกษมสำราญ เหรียญฟักทองใหญ่ เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อญาท่านเกษม วัดเกษมสำราญ

เหรียญฟักทองใหญ่
เนื้อทองฝาบาตร

70 THB

หนุมานมหาปราบ ปราบมาร ทองแดงผสมชนวนผิวรุ้ง ก้นอุดผง พระอาจารย์กบ วัดนาลิกวนาราม (ตะเคียนเตี้ย) หนุมานมหาปราบ ปราบมาร ทองแดงผสมชนวนผิวรุ้ง ก้นอุดผง พระอาจารย์กบ วัดนาลิกวนาราม (ตะเคียนเตี้ย)

หนุมานมหาปราบ ปราบมาร
ทองแดงผสมชนวนผิวรุ้ง ก้นอุดผง

250 THB