รายการวัตถุมงคล
จี้เล็กพ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว ลูกแก้วแดง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ จี้เล็กพ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว ลูกแก้วแดง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

จี้เล็กพ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
เนื้อทองขาว ลูกแก้วแดง

250 THB

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว ลูกแก้วน้ำเงิน หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว ลูกแก้วน้ำเงิน หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
เนื้อทองขาว ลูกแก้วน้ำเงิน

350 THB

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว ลูกแก้วเขียว หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว ลูกแก้วเขียว หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
เนื้อทองขาว ลูกแก้วเขียว

350 THB

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว ลูกแก้วแดง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว ลูกแก้วแดง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
เนื้อทองขาว ลูกแก้วแดง

350 THB

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช สัมฤทธิ์ชุบแบล็คโรเดียม ลูกแก้วม่วง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช สัมฤทธิ์ชุบแบล็คโรเดียม ลูกแก้วม่วง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
สัมฤทธิ์ชุบแบล็คโรเดียม ลูกแก้วม่วง

550 THB

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช สัมฤทธิ์ชุบแบล็คโรเดียม ลูกแก้วเขียว หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช สัมฤทธิ์ชุบแบล็คโรเดียม ลูกแก้วเขียว หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
สัมฤทธิ์ชุบแบล็คโรเดียม ลูกแก้วเขียว

550 THB

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช สัมฤทธิ์ชุบแบล็คโรเดียม ลูกแก้วแดง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช สัมฤทธิ์ชุบแบล็คโรเดียม ลูกแก้วแดง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

จี้พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
สัมฤทธิ์ชุบแบล็คโรเดียม ลูกแก้วแดง

550 THB

แหวนพ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว (มี 3 ขนาด S, M, L) หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ แหวนพ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองขาว (มี 3 ขนาด S, M, L) หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

แหวนพ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
เนื้อทองขาว (มี 3 ขนาด S, M, L)

550 THB

เหรียญหล่อพ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองเทวาผิวรุ้ง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ เหรียญหล่อพ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองเทวาผิวรุ้ง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

เหรียญหล่อพ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
เนื้อทองเทวาผิวรุ้ง

550 THB

รูปหล่อลอยองค์พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองเทวาผิวรุ้ง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ รูปหล่อลอยองค์พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อทองเทวาผิวรุ้ง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

รูปหล่อลอยองค์พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
เนื้อทองเทวาผิวรุ้ง

450 THB

รูปหล่อลอยองค์พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อฟาติน่า หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ รูปหล่อลอยองค์พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อฟาติน่า หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

รูปหล่อลอยองค์พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
เนื้อฟาติน่า

550 THB

รูปหล่อลอยองค์พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทอง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์ รูปหล่อลอยองค์พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทอง หลวงปู่เณรแก้ว วัดป่าโนนสวรรค์

รูปหล่อลอยองค์พ่อปู่ศรีสุทโธเศรษฐีนาคราช
เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทอง

550 THB

เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์จอบจิ๋ว เนื้อเงิน หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์จอบจิ๋ว เนื้อเงิน หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ

เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์จอบจิ๋ว
เนื้อเงิน

350 THB

พระบูชา 4.5 นิ้ว รวยเงินล้าน เนื้อทองระฆังรมดำ หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ พระบูชา 4.5 นิ้ว รวยเงินล้าน เนื้อทองระฆังรมดำ หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ

พระบูชา 4.5 นิ้ว รวยเงินล้าน
เนื้อทองระฆังรมดำ

2,100 THB

พญาหมูเศรษฐี เนื้อชนวนทองทิพย์ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ พญาหมูเศรษฐี เนื้อชนวนทองทิพย์ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

พญาหมูเศรษฐี
เนื้อชนวนทองทิพย์

250 THB

เหรียญหล่อเมตตา (ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อกะไหล่เงิน หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญหล่อเมตตา (ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อกะไหล่เงิน หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญหล่อเมตตา
(ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อกะไหล่เงิน

250 THB

เหรียญหล่อเมตตา (ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อกะไหล่ทอง หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญหล่อเมตตา (ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อกะไหล่ทอง หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญหล่อเมตตา
(ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อกะไหล่ทอง

250 THB

เหรียญหล่อเมตตา (ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อชนวนทองทิพย์ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญหล่อเมตตา (ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อชนวนทองทิพย์ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญหล่อเมตตา
(ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อชนวนทองทิพย์

250 THB

เหรียญหล่อเมตตา (ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อนวโลหะ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญหล่อเมตตา (ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อนวโลหะ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญหล่อเมตตา
(ขนาด 2.8 X 1.7) เนื้อนวโลหะ

750 THB

เหรียญอาร์มมหามงคล ๗ รอบ เนื้อนวโลหะ หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่ เหรียญอาร์มมหามงคล ๗ รอบ เนื้อนวโลหะ หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่

เหรียญอาร์มมหามงคล ๗ รอบ
เนื้อนวโลหะ

800 THB

เหรียญอาร์มมหามงคล ๗ รอบ เนื้อทองฝาบาตร หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่ เหรียญอาร์มมหามงคล ๗ รอบ เนื้อทองฝาบาตร หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่

เหรียญอาร์มมหามงคล ๗ รอบ
เนื้อทองฝาบาตร

300 THB

เหรียญอาร์มมหามงคล ๗ รอบ เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่ เหรียญอาร์มมหามงคล ๗ รอบ เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่

เหรียญอาร์มมหามงคล ๗ รอบ
เนื้ออัลปาก้า

400 THB

ขุนแผนมหาเสน่ห์ แก่ว่าน พิมพ์ใหญ่+เล็ก ตะกรุดทองเหลือง หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่ ขุนแผนมหาเสน่ห์ แก่ว่าน พิมพ์ใหญ่+เล็ก ตะกรุดทองเหลือง หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่

ขุนแผนมหาเสน่ห์ แก่ว่าน
พิมพ์ใหญ่+เล็ก ตะกรุดทองเหลือง

300 THB

ขุนแผนมหาเสน่ห์ แก่ว่าน พิมพ์ใหญ่+เล็ก ตะกรุดทองแดง หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่ ขุนแผนมหาเสน่ห์ แก่ว่าน พิมพ์ใหญ่+เล็ก ตะกรุดทองแดง หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่

ขุนแผนมหาเสน่ห์ แก่ว่าน
พิมพ์ใหญ่+เล็ก ตะกรุดทองแดง

300 THB

ขุนแผนมหาเสน่ห์ แก่ว่าน พิมพ์ใหญ่+เล็ก ตะกรุดเงิน หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่ ขุนแผนมหาเสน่ห์ แก่ว่าน พิมพ์ใหญ่+เล็ก ตะกรุดเงิน หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่

ขุนแผนมหาเสน่ห์ แก่ว่าน
พิมพ์ใหญ่+เล็ก ตะกรุดเงิน

800 THB

พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อผง หลวงพ่อผล วัดลุ่มโพธิทอง พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อผง หลวงพ่อผล วัดลุ่มโพธิทอง

พระปิดตาจัมโบ้
เนื้อผง

200 THB

พระลีลามหาเศรษฐี เนื้อผง หลวงพ่อผล วัดลุ่มโพธิทอง พระลีลามหาเศรษฐี เนื้อผง หลวงพ่อผล วัดลุ่มโพธิทอง

พระลีลามหาเศรษฐี
เนื้อผง

150 THB

พระปิดตาหลังแบบ เนื้อผง หลวงพ่อผล วัดลุ่มโพธิทอง พระปิดตาหลังแบบ เนื้อผง หลวงพ่อผล วัดลุ่มโพธิทอง

พระปิดตาหลังแบบ
เนื้อผง

100 THB

ตะกรุดลูกอมมหามงคล ๗ รอบ ร้อยเชือกแดง หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่ ตะกรุดลูกอมมหามงคล ๗ รอบ ร้อยเชือกแดง หลวงปู่เผือก วัดโพธิ์ชัยหมากมี่

ตะกรุดลูกอมมหามงคล ๗ รอบ
ร้อยเชือกแดง

150 THB

รูปหล่อ ๓ นิ้ว เนื้อโลหะรมมันปู หลวงปู่นิ่ม วัดพุทธมงคล (หนองปรือ) รูปหล่อ ๓ นิ้ว เนื้อโลหะรมมันปู หลวงปู่นิ่ม วัดพุทธมงคล (หนองปรือ)

รูปหล่อ ๓ นิ้ว
เนื้อโลหะรมมันปู

590 THB

พญาปูหนีบทรัพย์ ตุ้มหูยายซิ้ม เนื้อผงขาว หลวงปู่นิ่ม วัดพุทธมงคล (หนองปรือ) พญาปูหนีบทรัพย์ ตุ้มหูยายซิ้ม เนื้อผงขาว หลวงปู่นิ่ม วัดพุทธมงคล (หนองปรือ)

พญาปูหนีบทรัพย์ ตุ้มหูยายซิ้ม
เนื้อผงขาว

90 THB

เหรียญนั่งพานชนะมาร ตะกั่วหน้ากากฝาบาตรไม่ตัดปีกหลังยันต์ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม เหรียญนั่งพานชนะมาร ตะกั่วหน้ากากฝาบาตรไม่ตัดปีกหลังยันต์ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ฯ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม

เหรียญนั่งพานชนะมาร
ตะกั่วหน้ากากฝาบาตรไม่ตัดปีกหลังยันต์

490 THB