**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

ทางร้านไม่สะดวกรับสาย โทรศัพท์นะคะ 

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)
เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย ทองแดงรมดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย ทองแดงรมดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
ทองแดงรมดำ

219 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.35 กะไหล่เงิน ลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.35 กะไหล่เงิน ลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.35 กะไหล่เงิน ลงยาจีวร

249 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.34 กะไหล่ทอง ลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.34 กะไหล่ทอง ลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.34 กะไหล่ทอง ลงยาจีวร

259 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.32 ทองแดงผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.32 ทองแดงผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.32 ทองแดงผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์

239 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.31 ทองแดงรมดำ หน้ากากทองแดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.31 ทองแดงรมดำ หน้ากากทองแดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.31 ทองแดงรมดำ หน้ากากทองแดง

239 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.28 ทองแดงหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.28 ทองแดงหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.28 ทองแดงหน้ากากอัลปาก้า

249 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.27 ทองแดงลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.27 ทองแดงลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.27 ทองแดงลงยาจีวร

239 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.26 ทองแดงอาบเงิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.26 ทองแดงอาบเงิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.26 ทองแดงอาบเงิน หน้ากากทองทิพย์

249 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.23 ทองทิพย์ ลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.23 ทองทิพย์ ลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.23 ทองทิพย์ ลงยาจีวร

249 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.18 ทองทิพย์อาบเงิน หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.18 ทองทิพย์อาบเงิน หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.18 ทองทิพย์อาบเงิน หน้ากากทองทิพย์รุ้ง

239 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.17 ทองทิพย์อาบเงิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.17 ทองทิพย์อาบเงิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.17 ทองทิพย์อาบเงิน หน้ากากทองทิพย์

249 THB

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.16 ทองทิพย์อาบเงิน ลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย 19.16 ทองทิพย์อาบเงิน ลงยาจีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาดวงเศรษฐี ๙๙ รวย รวย รวย
19.16 ทองทิพย์อาบเงิน ลงยาจีวร

249 THB

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ ขาว-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ ขาว-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี
อัลปาก้าลงยาลายเสือ ขาว-ดำ

299 THB

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ ส้ม-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ ส้ม-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี
อัลปาก้าลงยาลายเสือ ส้ม-ดำ

339 THB

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ เขียว-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ เขียว-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี
อัลปาก้าลงยาลายเสือ เขียว-ดำ

339 THB

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ ฟ้า-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ ฟ้า-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี
อัลปาก้าลงยาลายเสือ ฟ้า-ดำ

339 THB

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ เหลือง-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่สร้างบารมี อัลปาก้าลงยาลายเสือ เหลือง-ดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี
อัลปาก้าลงยาลายเสือ เหลือง-ดำ

339 THB

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี ทองทิพย์ลงยาเขียว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่สร้างบารมี ทองทิพย์ลงยาเขียว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี
ทองทิพย์ลงยาเขียว

299 THB

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี ลุ้นเนื้อ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่สร้างบารมี ลุ้นเนื้อ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี
ลุ้นเนื้อ

229 THB

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี ทองทิพย์รุ้ง ลงยาขาว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่สร้างบารมี ทองทิพย์รุ้ง ลงยาขาว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่สร้างบารมี
ทองทิพย์รุ้ง ลงยาขาว

239 THB

เสมาหัวมังกร มหาจักรพรรดิ์ ทองทิพย์ลงยา 3 สี หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาหัวมังกร มหาจักรพรรดิ์ ทองทิพย์ลงยา 3 สี หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาหัวมังกร มหาจักรพรรดิ์
ทองทิพย์ลงยา 3 สี

339 THB

เหรียญเสมามหาอำนาจ 8.2 ทองทิพย์หน้ากากทองแดง ขอบทองแดง ลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหาอำนาจ 8.2 ทองทิพย์หน้ากากทองแดง ขอบทองแดง ลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหาอำนาจ
8.2 ทองทิพย์หน้ากากทองแดง ขอบทองแดง ลงยาธงชาติ

319 THB

เหรียญเสมามหาอำนาจ 8.1 อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ ขอบทองทิพย์ ลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหาอำนาจ 8.1 อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ ขอบทองทิพย์ ลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหาอำนาจ
8.1 อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ ขอบทองทิพย์ ลงยาธงชาติ

339 THB

เหรียญเสมามหาอำนาจ 07. ชนวนนำฤกษ์แช่น้ำมนต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหาอำนาจ 07. ชนวนนำฤกษ์แช่น้ำมนต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหาอำนาจ
07. ชนวนนำฤกษ์แช่น้ำมนต์

139 THB

เหรียญเสมามหาอำนาจ 05. ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหาอำนาจ 05. ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหาอำนาจ
05. ทองทิพย์ลงยาธงชาติ

249 THB

เหรียญเสมามหาอำนาจ 04. อัลปาก้าลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหาอำนาจ 04. อัลปาก้าลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหาอำนาจ
04. อัลปาก้าลงยาธงชาติ

379 THB

เหรียญรวยมหาทรัพย์ ทองทิพย์ลงยาแดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรวยมหาทรัพย์ ทองทิพย์ลงยาแดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรวยมหาทรัพย์
ทองทิพย์ลงยาแดง

379 THB

เหรียญรวยมหาทรัพย์ ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรวยมหาทรัพย์ ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรวยมหาทรัพย์
ทองทิพย์ลงยาธงชาติ

429 THB

ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์ ลุ้นเนื้อ ( 2 องค์ ) หลังยันต์+หลังเรียบปั๊มยันต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์ ลุ้นเนื้อ ( 2 องค์ ) หลังยันต์+หลังเรียบปั๊มยันต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์
ลุ้นเนื้อ ( 2 องค์ ) หลังยันต์+หลังเรียบปั๊มยันต์

159 THB

ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์ เนื้อดำ ว่านไพรดำ หลังเรียบั๊มยันต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์ เนื้อดำ ว่านไพรดำ หลังเรียบั๊มยันต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์
เนื้อดำ ว่านไพรดำ หลังเรียบั๊มยันต์

79 THB

ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์ เนื้อดำ ว่านไพรดำ หลังยันต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์ เนื้อดำ ว่านไพรดำ หลังยันต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์
เนื้อดำ ว่านไพรดำ หลังยันต์

89 THB

ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์ เนื้อน้ำตาล ผงยาวาสนา หลังเรียบปั๊มยันต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์ เนื้อน้ำตาล ผงยาวาสนา หลังเรียบปั๊มยันต์ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

ขุนแผนพรายจินดา ฤทธา มหาเวทย์
เนื้อน้ำตาล ผงยาวาสนา หลังเรียบปั๊มยันต์

79 THB