**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)
เหรียญเสมามหากาฬ สัตตะหน้ากากชุบทอง ขอบ+ซุ้มลงยาขาว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหากาฬ สัตตะหน้ากากชุบทอง ขอบ+ซุ้มลงยาขาว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหากาฬ
สัตตะหน้ากากชุบทอง ขอบ+ซุ้มลงยาขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมามหากาฬ ทองแดงอาบทองหน้ากากรมดำ ขอบ+ซุ้มเขียว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหากาฬ ทองแดงอาบทองหน้ากากรมดำ ขอบ+ซุ้มเขียว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหากาฬ
ทองแดงอาบทองหน้ากากรมดำ ขอบ+ซุ้มเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมามหากาฬ ทองพระประธานอาบเงิน ลงยาส้ม ขอบเขียว ซุ้มม่วง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหากาฬ ทองพระประธานอาบเงิน ลงยาส้ม ขอบเขียว ซุ้มม่วง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหากาฬ
ทองพระประธานอาบเงิน ลงยาส้ม ขอบเขียว ซุ้มม่วง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมามหากาฬ ทองทิพย์อาบเงิน หน้ากากชุบทอง ขอบ+ซุ้มนำ้เงิน หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหากาฬ ทองทิพย์อาบเงิน หน้ากากชุบทอง ขอบ+ซุ้มนำ้เงิน หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหากาฬ
ทองทิพย์อาบเงิน หน้ากากชุบทอง ขอบ+ซุ้มนำ้เงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมามหากาฬ ทองทิพย์ 2K พื้นทอง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหากาฬ ทองทิพย์ 2K พื้นทอง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหากาฬ
ทองทิพย์ 2K พื้นทอง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมามหากาฬ ทองแดงอาบเงินลงยาเขียว ขอบแดง ซุ้มเหลือง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหากาฬ ทองแดงอาบเงินลงยาเขียว ขอบแดง ซุ้มเหลือง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหากาฬ
ทองแดงอาบเงินลงยาเขียว ขอบแดง ซุ้มเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมามหากาฬ ทองทิพย์ 2K พื้นนาก หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหากาฬ ทองทิพย์ 2K พื้นนาก หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหากาฬ
ทองทิพย์ 2K พื้นนาก

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมามหากาฬ ทองแดงรมดำ หน้ากากชุบทอง ขอบลงยาขาว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญเสมามหากาฬ ทองแดงรมดำ หน้ากากชุบทอง ขอบลงยาขาว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญเสมามหากาฬ
ทองแดงรมดำ หน้ากากชุบทอง ขอบลงยาขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ สร้างบารมี สองกษัตริย์ พื้นเงิน หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่ สร้างบารมี สองกษัตริย์ พื้นเงิน หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่ สร้างบารมี
สองกษัตริย์ พื้นเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ สร้างบารมี อัลปาก้าซาติน ลงยาจีวร(แจก) ไม่มีกล่อง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญรูปไข่ สร้างบารมี อัลปาก้าซาติน ลงยาจีวร(แจก) ไม่มีกล่อง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญรูปไข่ สร้างบารมี
อัลปาก้าซาติน ลงยาจีวร(แจก) ไม่มีกล่อง

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.8 เงินลงยาแดงหน้า-หลัง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.8 เงินลงยาแดงหน้า-หลัง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
8.8 เงินลงยาแดงหน้า-หลัง

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.10 เงินลงยาฟ้าหน้า-หลัง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.10 เงินลงยาฟ้าหน้า-หลัง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
8.10 เงินลงยาฟ้าหน้า-หลัง

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.27 ทองแดงผิวรุ้ง ลงยากนก+บนเขียว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.27 ทองแดงผิวรุ้ง ลงยากนก+บนเขียว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
8.27 ทองแดงผิวรุ้ง ลงยากนก+บนเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.42 ทองแดงอาบเงิน ลงยาแดง-ม่วง จีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.42 ทองแดงอาบเงิน ลงยาแดง-ม่วง จีวร หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
8.42 ทองแดงอาบเงิน ลงยาแดง-ม่วง จีวร

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.47 ทองแดงรมดำ ลงยาจีวรเหลือง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.47 ทองแดงรมดำ ลงยาจีวรเหลือง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
8.47 ทองแดงรมดำ ลงยาจีวรเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.60 ทองทิพย์ ลงยาขอบฟ้า หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 8.60 ทองทิพย์ ลงยาขอบฟ้า หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
8.60 ทองทิพย์ ลงยาขอบฟ้า

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 11.1 นวะหน้ากากเงิน กนกปลอกลูกปืนลงยา หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 11.1 นวะหน้ากากเงิน กนกปลอกลูกปืนลงยา หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
11.1 นวะหน้ากากเงิน กนกปลอกลูกปืนลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 11.2 ปลอกลูกปืนผิวรุ้ง หน้ากาก+กนกทองเทวฤทธิ์ ลงยา หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 11.2 ปลอกลูกปืนผิวรุ้ง หน้ากาก+กนกทองเทวฤทธิ์ ลงยา หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
11.2 ปลอกลูกปืนผิวรุ้ง หน้ากาก+กนกทองเทวฤทธิ์ ลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 11.3 ทองเทวฤทธิ์ ลงยาพื้นแดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 11.3 ทองเทวฤทธิ์ ลงยาพื้นแดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
11.3 ทองเทวฤทธิ์ ลงยาพื้นแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 12. ทองทิพย์ผิวรุ้ง หน้ากาก+กนกทองทิพย์ ลงยาน้ำเงิน-แดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2 12. ทองทิพย์ผิวรุ้ง หน้ากาก+กนกทองทิพย์ ลงยาน้ำเงิน-แดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เสมาเต็มองค์ เจ้าสัว 2
12. ทองทิพย์ผิวรุ้ง หน้ากาก+กนกทองทิพย์ ลงยาน้ำเงิน-แดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 4.7 สัตตะลงยาม่วง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 4.7 สัตตะลงยาม่วง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
4.7 สัตตะลงยาม่วง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 3.5 อัลปาก้า ลงยาส้ม หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 3.5 อัลปาก้า ลงยาส้ม หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
3.5 อัลปาก้า ลงยาส้ม

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 5.4 ทองแดงลงยาเขียว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 5.4 ทองแดงลงยาเขียว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
5.4 ทองแดงลงยาเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 6.2 ผิวรุ้งลงยาเหลือง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 6.2 ผิวรุ้งลงยาเหลือง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
6.2 ผิวรุ้งลงยาเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 6.3 ผิวรุ้งลงยาดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 6.3 ผิวรุ้งลงยาดำ หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
6.3 ผิวรุ้งลงยาดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 6.6 ผิวรุ้งลงยาฟ้า หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 6.6 ผิวรุ้งลงยาฟ้า หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
6.6 ผิวรุ้งลงยาฟ้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 6.7 ผิวรุ้งลงยาม่วง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 6.7 ผิวรุ้งลงยาม่วง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
6.7 ผิวรุ้งลงยาม่วง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 7.6 ทองแดงอาบเงินลงยาฟ้า หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 7.6 ทองแดงอาบเงินลงยาฟ้า หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
7.6 ทองแดงอาบเงินลงยาฟ้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 13. ทองแดงซาติน หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 13. ทองแดงซาติน หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
13. ทองแดงซาติน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 18. ผิวรุ้งลงยาขาว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 18. ผิวรุ้งลงยาขาว หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
18. ผิวรุ้งลงยาขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 19. ทองระฆังลงยา หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2 19. ทองระฆังลงยา หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ(หน้าเทพ) หลังพญาครุฑ เศรษฐีรวยทันใจ2
19. ทองระฆังลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญแสตมป์เจริญโชค เงินลงยาแดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) เหรียญแสตมป์เจริญโชค เงินลงยาแดง หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร)

เหรียญแสตมป์เจริญโชค
เงินลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock