**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลแปะโรงสี
เหรียญเฮงสมปรารถนา นวะหน้ากากเงิน แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา นวะหน้ากากเงิน แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
นวะหน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเฮงสมปรารถนา เงินลงยา 3 สี แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา เงินลงยา 3 สี แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
เงินลงยา 3 สี

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเฮงสมปรารถนา 09. เงิน แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา 09. เงิน แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
09. เงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเฮงสมปรารถนา 22. ชนวน แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา 22. ชนวน แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
22. ชนวน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเฮงสมปรารถนา 27. ทองทิพย์ แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา 27. ทองทิพย์ แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
27. ทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเฮงสมปรารถนา 28. ทองแดงมันปูลงยาแดง ขอบเหลือง แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา 28. ทองแดงมันปูลงยาแดง ขอบเหลือง แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
28. ทองแดงมันปูลงยาแดง ขอบเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเฮงสมปรารถนา 31. ทองแดงมันปู หน้ากากทองทิพย์ แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา 31. ทองแดงมันปู หน้ากากทองทิพย์ แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
31. ทองแดงมันปู หน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเฮงสมปรารถนา 32. ทองแดงมันปู แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา 32. ทองแดงมันปู แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
32. ทองแดงมันปู

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเฮงสมปรารถนา 36. ทองแดงผิวไฟ หน้ากากชนวน แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา 36. ทองแดงผิวไฟ หน้ากากชนวน แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
36. ทองแดงผิวไฟ หน้ากากชนวน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเฮงสมปรารถนา 37. ทองแดงผิวไฟ แปะโรงสี เหรียญเฮงสมปรารถนา 37. ทองแดงผิวไฟ แปะโรงสี

เหรียญเฮงสมปรารถนา
37. ทองแดงผิวไฟ

หมดแล้ว / Out of stock

เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว 04. ผงว่าน 108 มงคล แปะโรงสี เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว 04. ผงว่าน 108 มงคล แปะโรงสี

เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว
04. ผงว่าน 108 มงคล

หมดแล้ว / Out of stock

เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว 03. ผงพญาคชสาร แปะโรงสี เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว 03. ผงพญาคชสาร แปะโรงสี

เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว
03. ผงพญาคชสาร

หมดแล้ว / Out of stock

เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว 02. ผงเกษรบูชาเซียนแปะ แปะโรงสี เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว 02. ผงเกษรบูชาเซียนแปะ แปะโรงสี

เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว
02. ผงเกษรบูชาเซียนแปะ

หมดแล้ว / Out of stock

เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว 01. ผงธูปบูชาเซียนแปะ แปะโรงสี เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว 01. ผงธูปบูชาเซียนแปะ แปะโรงสี

เซียนแปะโรงสี พระผงดวงเจ้าสัว
01. ผงธูปบูชาเซียนแปะ

หมดแล้ว / Out of stock

เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว (ไม่มีกล่อง) ทองแดงมันปู ไม่ตัดปีก แปะโรงสี เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว (ไม่มีกล่อง) ทองแดงมันปู ไม่ตัดปีก แปะโรงสี

เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว (ไม่มีกล่อง)
ทองแดงมันปู ไม่ตัดปีก

หมดแล้ว / Out of stock

เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว (ไม่มีกล่อง) ทองระฆังไม่ตัดปีก แปะโรงสี เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว (ไม่มีกล่อง) ทองระฆังไม่ตัดปีก แปะโรงสี

เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว (ไม่มีกล่อง)
ทองระฆังไม่ตัดปีก

หมดแล้ว / Out of stock

เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว (ไม่มีกล่อง) อัลปาก้าไม่ตัดปีก แปะโรงสี เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว (ไม่มีกล่อง) อัลปาก้าไม่ตัดปีก แปะโรงสี

เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว (ไม่มีกล่อง)
อัลปาก้าไม่ตัดปีก

หมดแล้ว / Out of stock

เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว เงิน แปะโรงสี เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว เงิน แปะโรงสี

เม็ดแตงเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
เงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ลุ้นเนื้อ แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ลุ้นเนื้อ แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ลุ้นเนื้อ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ชนวนหน้ากากเงิน แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ชนวนหน้ากากเงิน แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ชนวนหน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว เงินลงยาสีม่วง ฝังพลอย แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว เงินลงยาสีม่วง ฝังพลอย แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
เงินลงยาสีม่วง ฝังพลอย

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว เงินลงยาสีส้ม ฝังพลอย แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว เงินลงยาสีส้ม ฝังพลอย แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
เงินลงยาสีส้ม ฝังพลอย

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว นวะลายเสือ หน้ากากเงิน แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว นวะลายเสือ หน้ากากเงิน แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
นวะลายเสือ หน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองระฆังลงยาเหลือง แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองระฆังลงยาเหลือง แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ทองระฆังลงยาเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงรมดำสอดไส้ฝาบาตร แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงรมดำสอดไส้ฝาบาตร แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ทองแดงรมดำสอดไส้ฝาบาตร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ชนวนมงคล แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ชนวนมงคล แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ชนวนมงคล

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว อัลปาก้าหน้ากากฝาบาตร แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว อัลปาก้าหน้ากากฝาบาตร แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
อัลปาก้าหน้ากากฝาบาตร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงมันปู หน้ากากอัลปาก้า แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงมันปู หน้ากากอัลปาก้า แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ทองแดงมันปู หน้ากากอัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงผิวไฟ หน้ากากอัลปาก้า แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงผิวไฟ หน้ากากอัลปาก้า แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ทองแดงผิวไฟ หน้ากากอัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงรมดำ ไม่ตัดปีก ๙ รอบ แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงรมดำ ไม่ตัดปีก ๙ รอบ แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ทองแดงรมดำ ไม่ตัดปีก ๙ รอบ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงผิวส้ม ไม่ตัดปีก ๙ รอบ แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองแดงผิวส้ม ไม่ตัดปีก ๙ รอบ แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ทองแดงผิวส้ม ไม่ตัดปีก ๙ รอบ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองระฆังหลังแบบ แปะโรงสี เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว ทองระฆังหลังแบบ แปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่น เจ้าสัว
ทองระฆังหลังแบบ

หมดแล้ว / Out of stock