**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

ทางร้านไม่สะดวกรับสาย โทรศัพท์นะคะ 

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด
เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ 48. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบแดง จีวรส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ 48. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบแดง จีวรส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ
48. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบแดง จีวรส้ม

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ 49. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบน้ำเงิน จีวรส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ 49. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบน้ำเงิน จีวรส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ
49. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบน้ำเงิน จีวรส้ม

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ 50. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบเขียว จีวรส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ 50. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบเขียว จีวรส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ
50. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบเขียว จีวรส้ม

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ 51. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบม่วง จีวรส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ 51. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบม่วง จีวรส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญหน้ายักษ์ มงคลเศรษฐี รวยทวีคูณ
51. ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบม่วง จีวรส้ม

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ อัลปาก้าลงยาลายเสือส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ อัลปาก้าลงยาลายเสือส้ม หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
อัลปาก้าลงยาลายเสือส้ม

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ปลอกลูกปืนลงยาลายเสือขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ปลอกลูกปืนลงยาลายเสือขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ปลอกลูกปืนลงยาลายเสือขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ปลอกลูกปืนลงยาลายเสือดำ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ปลอกลูกปืนลงยาลายเสือดำ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ปลอกลูกปืนลงยาลายเสือดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงผิวไฟ ลงยาลายเสือเหลือง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงผิวไฟ ลงยาลายเสือเหลือง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ทองแดงผิวไฟ ลงยาลายเสือเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงรมดำ ลงยาลายเสือขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงรมดำ ลงยาลายเสือขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ทองแดงรมดำ ลงยาลายเสือขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ 18. อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ ลงยาแดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ 18. อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ ลงยาแดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
18. อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ ลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ 13. แร่ ติดจีวร เกศา (นำฤกษ์) หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ 13. แร่ ติดจีวร เกศา (นำฤกษ์) หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
13. แร่ ติดจีวร เกศา (นำฤกษ์)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ 11. บูโรเดี่ยม หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ 11. บูโรเดี่ยม หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
11. บูโรเดี่ยม หน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ 10. สามกษัตริย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ 10. สามกษัตริย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
10. สามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ อัลปาก้าลงยาน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ อัลปาก้าลงยาน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
อัลปาก้าลงยาน้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ สัตตะลงยาเขียว ขอบดำ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ สัตตะลงยาเขียว ขอบดำ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
สัตตะลงยาเขียว ขอบดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ สัตตะหน้ากากทองทิพย์ผิวรุ้ง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ สัตตะหน้ากากทองทิพย์ผิวรุ้ง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
สัตตะหน้ากากทองทิพย์ผิวรุ้ง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองทิพย์ไม่ตัดปีก หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองทิพย์ไม่ตัดปีก หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ทองทิพย์ไม่ตัดปีก

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงรมดำลงยาแดง ขอบขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงรมดำลงยาแดง ขอบขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ทองแดงรมดำลงยาแดง ขอบขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงรมดำ ลงยาจีวร หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงรมดำ ลงยาจีวร หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ทองแดงรมดำ ลงยาจีวร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงผิวรุ้ง ลงยาจีวร ขอบแดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงผิวรุ้ง ลงยาจีวร ขอบแดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ทองแดงผิวรุ้ง ลงยาจีวร ขอบแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงผิวรุ้ง ลงยาจีวร ขอบขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญบูรพาพยัคฆ์ ทองแดงผิวรุ้ง ลงยาจีวร ขอบขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญบูรพาพยัคฆ์
ทองแดงผิวรุ้ง ลงยาจีวร ขอบขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.12 ทองแดงมันปู หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.12 ทองแดงมันปู หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
7.12 ทองแดงมันปู

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.11 ทองแดงหมื่นธาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.11 ทองแดงหมื่นธาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
7.11 ทองแดงหมื่นธาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.10 ทองแดงผิวไฟ ลงยาธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.10 ทองแดงผิวไฟ ลงยาธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
7.10 ทองแดงผิวไฟ ลงยาธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.9 ทองแดงผิวไฟ ลงยาม่วง แดง หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.9 ทองแดงผิวไฟ ลงยาม่วง แดง หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
7.9 ทองแดงผิวไฟ ลงยาม่วง แดง หน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.8 ทองแดงผิวไฟ ลงยาน้ำเงิน แดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.8 ทองแดงผิวไฟ ลงยาน้ำเงิน แดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
7.8 ทองแดงผิวไฟ ลงยาน้ำเงิน แดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.7 ทองแดงผิวไฟ ลงยาแดง ฟ้า หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.7 ทองแดงผิวไฟ ลงยาแดง ฟ้า หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
7.7 ทองแดงผิวไฟ ลงยาแดง ฟ้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.1 ทองแดงมันปูลงยา หน้ากากทองคำ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 7.1 ทองแดงมันปูลงยา หน้ากากทองคำ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
7.1 ทองแดงมันปูลงยา หน้ากากทองคำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 6.4 ทองทิพย์รุ้ง หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 6.4 ทองทิพย์รุ้ง หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
6.4 ทองทิพย์รุ้ง หน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 6.2 ทองทิพย์รุ้ง ลงยาขาวม่วง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 6.2 ทองทิพย์รุ้ง ลงยาขาวม่วง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
6.2 ทองทิพย์รุ้ง ลงยาขาวม่วง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 5.5 อัลปาก้าลงยาธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน 5.5 อัลปาก้าลงยาธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญเจ้าสัวแสนล้าน
5.5 อัลปาก้าลงยาธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock