วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
พญาครุฑมหาเดช ชุดกรรมการ 5 ตน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ชุดกรรมการ 5 ตน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช
ชุดกรรมการ 5 ตน

1,650 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อสำริดผิวไฟ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อสำริดผิวไฟ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อสำริดผิวไฟ

250 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง

250 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อกะไหล่เงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อกะไหล่เงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อกะไหล่เงิน

350 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อกะไหล่ทอง

350 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อชุบสามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อชุบสามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อชุบสามกษัตริย์

550 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อชุบเงินลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อชุบเงินลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อชุบเงินลงยาแดง

650 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง

350 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อกะไหล่เงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อกะไหล่เงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อกะไหล่เงิน

450 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อกะไหล่ทอง

450 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อชุบสามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อชุบสามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อชุบสามกษัตริย์

650 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อชุบเงินลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อชุบเงินลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อชุบเงินลงยาแดง

750 THB

ผ้ายันต์พญาครุฑมหาเดช ขนาด 20 X 20 นิ้ว วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ผ้ายันต์พญาครุฑมหาเดช ขนาด 20 X 20 นิ้ว วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ผ้ายันต์พญาครุฑมหาเดช
ขนาด 20 X 20 นิ้ว

250 THB

พญาครุฑมหาเดช ขนาดบูชา 5 นิ้ว ฐานไม้ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดบูชา 5 นิ้ว ฐานไม้ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช
ขนาดบูชา 5 นิ้ว ฐานไม้

3,500 THB

เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี

เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์ใหญ่
เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ

2,100 THB

เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์ใหญ่ เนื้อช้อนล้อม(อัลปาก้า) หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์ใหญ่ เนื้อช้อนล้อม(อัลปาก้า) หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี

เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์ใหญ่
เนื้อช้อนล้อม(อัลปาก้า)

450 THB

เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์เล็ก เนื้อช้อนล้อม(อัลปาก้า) หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์เล็ก เนื้อช้อนล้อม(อัลปาก้า) หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี

เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์เล็ก
เนื้อช้อนล้อม(อัลปาก้า)

250 THB

เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์เล็ก ตะกั่วหน้ากากมหาชนวนกาหลั่ยทองคำ หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์เล็ก ตะกั่วหน้ากากมหาชนวนกาหลั่ยทองคำ หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี

เหรียญจิ๊กโก๋จุฬามณี ๖๐ พิมพ์เล็ก
ตะกั่วหน้ากากมหาชนวนกาหลั่ยทองคำ

550 THB

เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเนื่อง มหาชนวนหมื่นยันต์(หล่อในฤกษ์) หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเนื่อง มหาชนวนหมื่นยันต์(หล่อในฤกษ์) หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี

เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเนื่อง
มหาชนวนหมื่นยันต์(หล่อในฤกษ์)

550 THB

อิ้นดำ รักยันตาย ไม้ ซางเป่าปลา แกะมือ หลวงปู่ครูบาทอง วัดก้อท่า อิ้นดำ รักยันตาย ไม้ ซางเป่าปลา แกะมือ หลวงปู่ครูบาทอง วัดก้อท่า

อิ้นดำ รักยันตาย
ไม้ ซางเป่าปลา แกะมือ

380 THB

สมเด็จหล่อเหนือดวง เนื้อขันลงหินโบราณ พระมหาเป็นหนึ่ง วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร สมเด็จหล่อเหนือดวง เนื้อขันลงหินโบราณ พระมหาเป็นหนึ่ง วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร

สมเด็จหล่อเหนือดวง
เนื้อขันลงหินโบราณ

350 THB

พระขุนแผนผงพรายกุมาร มหาว่านสบู่เลือด ตะกรุดทองแดง2ดอก หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม พระขุนแผนผงพรายกุมาร มหาว่านสบู่เลือด ตะกรุดทองแดง2ดอก หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม

พระขุนแผนผงพรายกุมาร
มหาว่านสบู่เลือด ตะกรุดทองแดง2ดอก

250 THB

พระขุนแผนผงพรายกุมาร มหาว่านพรายดำ ตะกรุดทองแดง2ดอก หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม พระขุนแผนผงพรายกุมาร มหาว่านพรายดำ ตะกรุดทองแดง2ดอก หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม

พระขุนแผนผงพรายกุมาร
มหาว่านพรายดำ ตะกรุดทองแดง2ดอก

250 THB

พระขุนแผนผงพรายกุมาร พญาว่านดอกไม้ทอง ตะกรุดทองแดง2ดอก หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม พระขุนแผนผงพรายกุมาร พญาว่านดอกไม้ทอง ตะกรุดทองแดง2ดอก หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม

พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พญาว่านดอกไม้ทอง ตะกรุดทองแดง2ดอก

250 THB