วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อนวะกลับดำลงยาสีแดง พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อนวะกลับดำลงยาสีแดง พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม
เนื้อนวะกลับดำลงยาสีแดง

1,600 THB

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้ออัลปาก้าตอก 9 รอบ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้ออัลปาก้าตอก 9 รอบ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม
เนื้ออัลปาก้าตอก 9 รอบ

600 THB

พระปิดตา เนื้อชินตะกั่ว พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พระปิดตา เนื้อชินตะกั่ว พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

พระปิดตา
เนื้อชินตะกั่ว

300 THB

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อทองแดงผิวไฟ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อทองแดงผิวไฟ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม
เนื้อทองแดงผิวไฟ

250 THB

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม ทองแดงผิวโลหะบ้านเชียง พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพร ห่มคลุม ทองแดงผิวโลหะบ้านเชียง พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม
ทองแดงผิวโลหะบ้านเชียง

250 THB

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อพระประธานตอก 9 รอบ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อพระประธานตอก 9 รอบ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม
เนื้อพระประธานตอก 9 รอบ

600 THB

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อพระประธาน พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อพระประธาน พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม
เนื้อพระประธาน

350 THB

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้ออัลปาก้า พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้ออัลปาก้า พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม
เนื้ออัลปาก้า

350 THB

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อนวะกลับดำ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพร ห่มคลุม เนื้อนวะกลับดำ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพร ห่มคลุม
เนื้อนวะกลับดำ

1,000 THB

เหรียญลูกมะนาว เนื้อเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) เหรียญลูกมะนาว เนื้อเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

เหรียญลูกมะนาว
เนื้อเงิน

1,900 THB

เหรียญลูกมะนาว เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) เหรียญลูกมะนาว เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

เหรียญลูกมะนาว
เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

2,500 THB

พญาเสือ อุดกริ่ง เนื้อทองขาว (หล่อตัน)แจกกรรมการ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน พญาเสือ อุดกริ่ง เนื้อทองขาว (หล่อตัน)แจกกรรมการ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

พญาเสือ อุดกริ่ง
เนื้อทองขาว (หล่อตัน)แจกกรรมการ

300 THB

พญาเสือ อุดกริ่ง เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน พญาเสือ อุดกริ่ง เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

พญาเสือ อุดกริ่ง
เนื้อทองทิพย์

300 THB

พญาเสือ อุดกริ่ง เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน พญาเสือ อุดกริ่ง เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

พญาเสือ อุดกริ่ง
เนื้อนวโลหะ

700 THB

พญาเสือ อุดกริ่ง เนื้อเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน พญาเสือ อุดกริ่ง เนื้อเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

พญาเสือ อุดกริ่ง
เนื้อเงิน

2,400 THB

เหรียญเสมานั่งพาน ทองระฆังลงยาสีเหลือง หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมานั่งพาน ทองระฆังลงยาสีเหลือง หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมานั่งพาน
ทองระฆังลงยาสีเหลือง

400 THB

เหรียญเสมานั่งพาน เนื้อชนวนลงยาจีวร หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมานั่งพาน เนื้อชนวนลงยาจีวร หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมานั่งพาน
เนื้อชนวนลงยาจีวร

300 THB

เหรียญเสมานั่งพาน ทองระฆังลงยาสีเขียว หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมานั่งพาน ทองระฆังลงยาสีเขียว หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมานั่งพาน
ทองระฆังลงยาสีเขียว

400 THB

เหรียญเสมานั่งพาน อัลปาก้าลงยา 2 สีหน้ากากปลอกลูกปืน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมานั่งพาน อัลปาก้าลงยา 2 สีหน้ากากปลอกลูกปืน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมานั่งพาน
อัลปาก้าลงยา 2 สีหน้ากากปลอกลูกปืน

450 THB

เหรียญเสมานั่งพาน เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมานั่งพาน เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมานั่งพาน
เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน

800 THB

เหรียญเสมานั่งพาน เนื้อเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมานั่งพาน เนื้อเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมานั่งพาน
เนื้อเงิน

1,800 THB

เหรียญเสมานั่งพาน เนื้อเงินลงยา 3 สี หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมานั่งพาน เนื้อเงินลงยา 3 สี หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมานั่งพาน
เนื้อเงินลงยา 3 สี

2,200 THB

ปลาอานนท์ ชุดกรรมการ 1 ชุดมี 2 ตัว (ตู้) พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) ปลาอานนท์ ชุดกรรมการ 1 ชุดมี 2 ตัว (ตู้) พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

ปลาอานนท์ ชุดกรรมการ
1 ชุดมี 2 ตัว (ตู้)

หมดแล้ว

ปลาอานนท์ เนื้อสัมฤทธิ์ ตะกรุดเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) ปลาอานนท์ เนื้อสัมฤทธิ์ ตะกรุดเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

ปลาอานนท์
เนื้อสัมฤทธิ์ ตะกรุดเงิน

หมดแล้ว

ปลาอานนท์ เนื้อ 3 K ตะกรุดเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) ปลาอานนท์ เนื้อ 3 K ตะกรุดเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

ปลาอานนท์
เนื้อ 3 K ตะกรุดเงิน

หมดแล้ว

เหรียญลูกมะนาว เนื้อทองแดง พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) เหรียญลูกมะนาว เนื้อทองแดง พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

เหรียญลูกมะนาว
เนื้อทองแดง

200 THB

เหรียญลูกมะนาว เนื้ออัลปาก้า พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) เหรียญลูกมะนาว เนื้ออัลปาก้า พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

เหรียญลูกมะนาว
เนื้ออัลปาก้า

350 THB

กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก

กุมารดูดรก ในป่าช้า
เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง

700 THB