วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์ เนื้อทองแดง หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์ เนื้อทองแดง หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์
เนื้อทองแดง

200 THB

มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์ เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์ เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์
เนื้อทองเหลือง

300 THB

มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์
เนื้ออัลปาก้า

400 THB

มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์ นำฤกษ์ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์ นำฤกษ์ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

มหาพญาครุฑจักรพรรดิ์อริยทรัพย์
นำฤกษ์

500 THB

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อเงินลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อเงินลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ
เนื้อเงินลงยา

2,400 THB

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อชนวนไม่ตัดปีก หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อชนวนไม่ตัดปีก หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ
เนื้อชนวนไม่ตัดปีก

500 THB

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ
เนื้ออัลปาก้าลงยา

700 THB

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ
เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน

1,000 THB

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ
เนื้อทองแดงผิวไฟ

300 THB

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ
เนื้ออัลปาก้า

500 THB

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเสมาที่ระลึก 7 รอบ
เนื้อนวโลหะ

800 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ

6,500 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้าลงยาสีฟ้า หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้าลงยาสีฟ้า หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้ออัลปาก้าลงยาสีฟ้า

500 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้าลงยาสีเขียว หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้าลงยาสีเขียว หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้ออัลปาก้าลงยาสีเขียว

400 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อชนวนหน้ากากเงิน หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อชนวนหน้ากากเงิน หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้อชนวนหน้ากากเงิน

500 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อกะไหล่ทองพ่นทราย หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อกะไหล่ทองพ่นทราย หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้อกะไหล่ทองพ่นทราย

250 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อกะไหล่เงินพ่นทราย หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อกะไหล่เงินพ่นทราย หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้อกะไหล่เงินพ่นทราย

250 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้อทองแดงผิวไฟ

200 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อชนวน หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อชนวน หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้อชนวน

250 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ ชุดกรรมการ 4 เหรียญ 4 เนื้อ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ ชุดกรรมการ 4 เหรียญ 4 เนื้อ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
ชุดกรรมการ 4 เหรียญ 4 เนื้อ

800 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อตะกั่ว แจกกรรมการ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อตะกั่ว แจกกรรมการ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้อตะกั่ว แจกกรรมการ

300 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อสัตตโลหะ หลังยันต์ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญเสมาเต็มองค์ เนื้อสัตตโลหะ หลังยันต์ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญเสมาเต็มองค์
เนื้อสัตตโลหะ หลังยันต์

300 THB

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม ชุดกรรมการ 4 เหรียญ 4 เนื้อ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม ชุดกรรมการ 4 เหรียญ 4 เนื้อ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม
ชุดกรรมการ 4 เหรียญ 4 เนื้อ

หมดแล้ว

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อสัตตโลหะ หลังยันต์ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อสัตตโลหะ หลังยันต์ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม
เนื้อสัตตโลหะ หลังยันต์

300 THB

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อตะกั่ว แจกกรรมการ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อตะกั่ว แจกกรรมการ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม
เนื้อตะกั่ว แจกกรรมการ

หมดแล้ว

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม
เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ

6,500 THB

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้ออัลปาก้าลงยาสีเขียว หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้ออัลปาก้าลงยาสีเขียว หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม
เนื้ออัลปาก้าลงยาสีเขียว

400 THB

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้ออัลปาก้าลงยาสีน้ำเงิน หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้ออัลปาก้าลงยาสีน้ำเงิน หลวงปู่หุน วัดบางผึ้ง

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ห่มคลุม
เนื้ออัลปาก้าลงยาสีน้ำเงิน

500 THB