วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อสามกษัตริย์ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อสามกษัตริย์ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อสามกษัตริย์

490 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อสัตตะลงยา พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อสัตตะลงยา พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อสัตตะลงยา

390 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อกะไหล่ทอง พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อกะไหล่ทอง พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อกะไหล่ทอง

300 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อกะไหล่เงิน พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อกะไหล่เงิน พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อกะไหล่เงิน

300 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อทองทิพย์ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อทองทิพย์ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อทองทิพย์

300 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อสัตตะโลหะ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อสัตตะโลหะ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อสัตตะโลหะ

250 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อทองแดงผิวไฟ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อทองแดงผิวไฟ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อทองแดงผิวไฟ

200 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อทองแดงมันปู พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อทองแดงมันปู พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อทองแดงมันปู

200 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อทองแดงรมดำ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อทองแดงรมดำ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อทองแดงรมดำ

200 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อกะไหล่ทองลงยา พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อกะไหล่ทองลงยา พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อกะไหล่ทองลงยา

600 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อกะไหล่เงินลงยา พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อกะไหล่เงินลงยา พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อกะไหล่เงินลงยา

600 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อนวโลหะ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อนวโลหะ พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อนวโลหะ

700 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อนวโลหะลงยา พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อนวโลหะลงยา พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อนวโลหะลงยา

800 THB

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อเงิน พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย เนื้อเงิน พระอาจารย์ซิง วัดไตรมิตร

เหรียญสัตตนาคราช คุ้มดวง ร่ำรวย
เนื้อเงิน

2,000 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อ 3K พื้นทอง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อ 3K พื้นทอง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อ 3K พื้นทอง

590 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อ 3K พื้นเงิน หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อ 3K พื้นเงิน หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อ 3K พื้นเงิน

590 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อทองแดงเงา หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อทองแดงเงา หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อทองแดงเงา

350 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อทองเหลืองเงา หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อทองเหลืองเงา หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อทองเหลืองเงา

350 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อบลูแบล็ค หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อบลูแบล็ค หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อบลูแบล็ค

450 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อสัมฤทธิ์รุ้ง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อสัมฤทธิ์รุ้ง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อสัมฤทธิ์รุ้ง

350 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้ออัลปาก้า

450 THB

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ
เนื้อทองแดงรมดำ

60 THB

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อชนวน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อชนวน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ
เนื้อชนวน

60 THB

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อสัตตะ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อสัตตะ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ
เนื้อสัตตะ

60 THB