วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
ปลัดขิกกันภัย ไม้พยุง(แต่ละอันจะมีสีที่แตกต่างกัน) 3 นิ้ว อาจารย์เปลี่ยน ฆราวาสเขาอ้อ ปลัดขิกกันภัย ไม้พยุง(แต่ละอันจะมีสีที่แตกต่างกัน) 3 นิ้ว อาจารย์เปลี่ยน ฆราวาสเขาอ้อ

ปลัดขิกกันภัย
ไม้พยุง(แต่ละอันจะมีสีที่แตกต่างกัน) 3 นิ้ว

300 THB

เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อสมหมาย วัดคำโพธิ์ เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อสมหมาย วัดคำโพธิ์

เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก
เนื้อทองแดงมันปู

150 THB

เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อสมหมาย วัดคำโพธิ์ เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อสมหมาย วัดคำโพธิ์

เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก
เนื้อทองแดงผิวไฟ

150 THB

เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อสมหมาย วัดคำโพธิ์ เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อสมหมาย วัดคำโพธิ์

เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตร

190 THB

เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสมหมาย วัดคำโพธิ์ เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสมหมาย วัดคำโพธิ์

เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก
เนื้ออัลปาก้า

290 THB

ล็อคเก๊ตมนต์พระกาฬ ฉากขาว หลังปิดเงิน หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ล็อคเก๊ตมนต์พระกาฬ ฉากขาว หลังปิดเงิน หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

ล็อคเก๊ตมนต์พระกาฬ
ฉากขาว หลังปิดเงิน

1,690 THB

เหรียญรวยเงิน ทวีทอง ๑๐๐ ล้าน เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อทวี วัดป่าเขาย้อยผาแดง เหรียญรวยเงิน ทวีทอง ๑๐๐ ล้าน เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อทวี วัดป่าเขาย้อยผาแดง

เหรียญรวยเงิน ทวีทอง ๑๐๐ ล้าน
เนื้อทองทิพย์

300 THB

ไก่แจ้ เขย่าเต๋า เนื้อสัตตโลหะ หลวงปู่จันทร์ วัดสำปะซิว ไก่แจ้ เขย่าเต๋า เนื้อสัตตโลหะ หลวงปู่จันทร์ วัดสำปะซิว

ไก่แจ้ เขย่าเต๋า
เนื้อสัตตโลหะ

199 THB

ไก่แจ้ เขย่าเต๋า เนื้อสตางค์ หลวงปู่จันทร์ วัดสำปะซิว ไก่แจ้ เขย่าเต๋า เนื้อสตางค์ หลวงปู่จันทร์ วัดสำปะซิว

ไก่แจ้ เขย่าเต๋า
เนื้อสตางค์

299 THB

ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พอก เพชรสังฆาต หลวงปู่จันทร์ วัดสำปะซิว ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พอก เพชรสังฆาต หลวงปู่จันทร์ วัดสำปะซิว

ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป
พอก เพชรสังฆาต

199 THB

พญาระกา ชนะจน เนื้อกะไหล่ทอง พระอาจารย์ชลธี (อ.เปี๊ยก) วัดตาลเสี้ยน พญาระกา ชนะจน เนื้อกะไหล่ทอง พระอาจารย์ชลธี (อ.เปี๊ยก) วัดตาลเสี้ยน

พญาระกา ชนะจน
เนื้อกะไหล่ทอง

350 THB

เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 3 แถว เนื้อสัตตโลหะ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 3 แถว เนื้อสัตตโลหะ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 3 แถว
เนื้อสัตตโลหะ

150 THB

เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 3 แถว เนื้อสำริด พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 3 แถว เนื้อสำริด พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 3 แถว
เนื้อสำริด

150 THB

เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 5 แถว เนื้อทองแดงรมดำ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 5 แถว เนื้อทองแดงรมดำ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 5 แถว
เนื้อทองแดงรมดำ

150 THB

เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 3 แถว เนื้อทองแดงรมดำ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 3 แถว เนื้อทองแดงรมดำ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เหรียญปั๊ม บล๊อกหลังหนังสือ 3 แถว
เนื้อทองแดงรมดำ

100 THB

พญาครุฑ ยกฐานะ เนื้อสัมฤทธิ์เดช (ลองพิมพ์) เจิม พระมหาเป็นหนึ่ง วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร พญาครุฑ ยกฐานะ เนื้อสัมฤทธิ์เดช (ลองพิมพ์) เจิม พระมหาเป็นหนึ่ง วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร

พญาครุฑ ยกฐานะ
เนื้อสัมฤทธิ์เดช (ลองพิมพ์) เจิม

20,000 THB

จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ เนื้อทองล่ำอู่ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ เนื้อทองล่ำอู่ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ
เนื้อทองล่ำอู่

450 THB

จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ เนื้อประกายรุ้ง หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ เนื้อประกายรุ้ง หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ
เนื้อประกายรุ้ง

250 THB

จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบ 3 กษัตริย์ตัดลาย หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบ 3 กษัตริย์ตัดลาย หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ
เนื้อสัมฤทธิ์ชุบ 3 กษัตริย์ตัดลาย

550 THB

จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทองตัดลาย หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทองตัดลาย หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

จ้าวพยัคฆ์ คลังสมบัติ
เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทองตัดลาย

450 THB

ท้าวเวสสุวรรณ คลังสมบัติ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ ท้าวเวสสุวรรณ คลังสมบัติ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

ท้าวเวสสุวรรณ คลังสมบัติ
เนื้อทองแดงผิวไฟ

390 THB

ท้าวเวสสุวรรณ คลังสมบัติ เนื้อปีกเครื่องบิน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ ท้าวเวสสุวรรณ คลังสมบัติ เนื้อปีกเครื่องบิน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

ท้าวเวสสุวรรณ คลังสมบัติ
เนื้อปีกเครื่องบิน

490 THB

ยอดขุนพล พระเจ้าห้าพระองค์ องค์ดำ หลวงพ่อทวี วัดป่าเขาย้อยผาแดง ยอดขุนพล พระเจ้าห้าพระองค์ องค์ดำ หลวงพ่อทวี วัดป่าเขาย้อยผาแดง

ยอดขุนพล พระเจ้าห้าพระองค์
องค์ดำ

200 THB

ยอดขุนพล พระเจ้าห้าพระองค์ องค์แดง หลวงพ่อทวี วัดป่าเขาย้อยผาแดง ยอดขุนพล พระเจ้าห้าพระองค์ องค์แดง หลวงพ่อทวี วัดป่าเขาย้อยผาแดง

ยอดขุนพล พระเจ้าห้าพระองค์
องค์แดง

200 THB