วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญหล่อหลวงพ่อทวด เตารีดใหญ่ A (1 ชุด 3องค์) ทองแดงเถื่อน ทองชนวน สำริด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เหรียญหล่อหลวงพ่อทวด เตารีดใหญ่ A (1 ชุด 3องค์) ทองแดงเถื่อน ทองชนวน สำริด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

เหรียญหล่อหลวงพ่อทวด เตารีดใหญ่ A
(1 ชุด 3องค์) ทองแดงเถื่อน ทองชนวน สำริด

500 THB

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงผิวไฟลงยา หน้ากากทองแดงรมดำ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงผิวไฟลงยา หน้ากากทองแดงรมดำ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์
เนื้อทองแดงผิวไฟลงยา หน้ากากทองแดงรมดำ

250 THB

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองระฆังลงยา หน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองระฆังลงยา หน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์
เนื้อทองระฆังลงยา หน้ากากอัลปาก้า

300 THB

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้ออัลปาก้าลงยา หน้ากากทองระฆัง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้ออัลปาก้าลงยา หน้ากากทองระฆัง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์
เนื้ออัลปาก้าลงยา หน้ากากทองระฆัง

350 THB

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ แจกทาน เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ แจกทาน เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ แจกทาน
เนื้อทองระฆัง

200 THB

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ ชุดสุขะโต 3 เหรียญ เนื้อกะไหล่ทองลงยา (แดง/น้ำเงิน/ขาว) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ ชุดสุขะโต 3 เหรียญ เนื้อกะไหล่ทองลงยา (แดง/น้ำเงิน/ขาว) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ ชุดสุขะโต 3 เหรียญ
เนื้อกะไหล่ทองลงยา (แดง/น้ำเงิน/ขาว)

650 THB

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์
เนื้อทองแดงรมมันปู

150 THB

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อชนวนลงยาจีวร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อชนวนลงยาจีวร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์
เนื้อชนวนลงยาจีวร

300 THB

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากปลอกลูกปืน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากปลอกลูกปืน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากปลอกลูกปืน

300 THB

ผ้ายันต์กำเนิดนารายณ์ ขนาด 19 X 38 นิ้ว หลวงพ่อชม วัดกลางขุนแผน ผ้ายันต์กำเนิดนารายณ์ ขนาด 19 X 38 นิ้ว หลวงพ่อชม วัดกลางขุนแผน

ผ้ายันต์กำเนิดนารายณ์
ขนาด 19 X 38 นิ้ว

800 THB

ผ้ายันต์กุมารทอง ขนาด 8 X 9 นิ้ว หลวงปู่สุข วัดป่าหวาย ผ้ายันต์กุมารทอง ขนาด 8 X 9 นิ้ว หลวงปู่สุข วัดป่าหวาย

ผ้ายันต์กุมารทอง
ขนาด 8 X 9 นิ้ว

300 THB

แม่นางกวักปุ้มปุ้ย เนื้อโลหะ พระอธิการพิสิษฐ์ วัดกลางบางปะกง แม่นางกวักปุ้มปุ้ย เนื้อโลหะ พระอธิการพิสิษฐ์ วัดกลางบางปะกง

แม่นางกวักปุ้มปุ้ย
เนื้อโลหะ

199 THB

เขี้ยวแก้วนาคราช เนื้อโลหะธรรมดา พระอธิการพิสิษฐ์ วัดกลางบางปะกง เขี้ยวแก้วนาคราช เนื้อโลหะธรรมดา พระอธิการพิสิษฐ์ วัดกลางบางปะกง

เขี้ยวแก้วนาคราช
เนื้อโลหะธรรมดา

199 THB

เขี้ยวแก้วนาคราช เนื้อโลหะลงยาครึ่งองค์ พระอธิการพิสิษฐ์ วัดกลางบางปะกง เขี้ยวแก้วนาคราช เนื้อโลหะลงยาครึ่งองค์ พระอธิการพิสิษฐ์ วัดกลางบางปะกง

เขี้ยวแก้วนาคราช
เนื้อโลหะลงยาครึ่งองค์

249 THB

เขี้ยวแก้วนาคราช เนื้อโลหะลงยาเต็มองค์ พระอธิการพิสิษฐ์ วัดกลางบางปะกง เขี้ยวแก้วนาคราช เนื้อโลหะลงยาเต็มองค์ พระอธิการพิสิษฐ์ วัดกลางบางปะกง

เขี้ยวแก้วนาคราช
เนื้อโลหะลงยาเต็มองค์

299 THB

ต่อทอง เนื้อทองเหลือง พระครูน้อย วัดชัยมงคล ต่อทอง เนื้อทองเหลือง พระครูน้อย วัดชัยมงคล

ต่อทอง
เนื้อทองเหลือง

200 THB

น้ำมันเสน่ห์ น้ำมัน พระครูน้อย วัดชัยมงคล น้ำมันเสน่ห์ น้ำมัน พระครูน้อย วัดชัยมงคล

น้ำมันเสน่ห์
น้ำมัน

200 THB

พระสมเด็จ เนื้อผงขาว พระครูน้อย วัดชัยมงคล พระสมเด็จ เนื้อผงขาว พระครูน้อย วัดชัยมงคล

พระสมเด็จ
เนื้อผงขาว

200 THB

ผ้ายันต์ 11 X 13 นิ้ว ผ้าขาว หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม ผ้ายันต์ 11 X 13 นิ้ว ผ้าขาว หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม

ผ้ายันต์ 11 X 13 นิ้ว
ผ้าขาว

199 THB

เสือเขี้ยวยาว (พยัคฆราช) เนื้อกะตั่วผสมดีบุก หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม เสือเขี้ยวยาว (พยัคฆราช) เนื้อกะตั่วผสมดีบุก หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม

เสือเขี้ยวยาว (พยัคฆราช)
เนื้อกะตั่วผสมดีบุก

299 THB

เสือเขี้ยวยาว (พยัคฆราช) เนื้อสัมฤทธิ์เดช หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม เสือเขี้ยวยาว (พยัคฆราช) เนื้อสัมฤทธิ์เดช หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม

เสือเขี้ยวยาว (พยัคฆราช)
เนื้อสัมฤทธิ์เดช

399 THB

ตะกรุดโทนปลอกลูกปืน(จารมือ) เนื้อเงิน ยาว 3.5 นิ้ว หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม ตะกรุดโทนปลอกลูกปืน(จารมือ) เนื้อเงิน ยาว 3.5 นิ้ว หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม

ตะกรุดโทนปลอกลูกปืน(จารมือ)
เนื้อเงิน ยาว 3.5 นิ้ว

999 THB

ตะกรุดโทนปลอกลูกปืน(จารมือ) เนื้อทองฝาบาตร ยาว 3.5 นิ้ว หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม ตะกรุดโทนปลอกลูกปืน(จารมือ) เนื้อทองฝาบาตร ยาว 3.5 นิ้ว หลวงพ่อทวน วัดอุทุมพราราม

ตะกรุดโทนปลอกลูกปืน(จารมือ)
เนื้อทองฝาบาตร ยาว 3.5 นิ้ว

599 THB

หลวงปู่ทวด เนื้อผง หลวงพ่อชุม วัดหนองบัว (เขาไผ่ล้อม) หลวงปู่ทวด เนื้อผง หลวงพ่อชุม วัดหนองบัว (เขาไผ่ล้อม)

หลวงปู่ทวด
เนื้อผง

150 THB

ตะกรุด ยาว 2.5 นิ้ว เนื้อทองเลืองถักเชือก หลวงพ่อชุม วัดหนองบัว (เขาไผ่ล้อม) ตะกรุด ยาว 2.5 นิ้ว เนื้อทองเลืองถักเชือก หลวงพ่อชุม วัดหนองบัว (เขาไผ่ล้อม)

ตะกรุด ยาว 2.5 นิ้ว
เนื้อทองเลืองถักเชือก

200 THB

พระสังกัจจายน์ เนื้อผงปัดทอง หลวงพ่อชุม วัดหนองบัว (เขาไผ่ล้อม) พระสังกัจจายน์ เนื้อผงปัดทอง หลวงพ่อชุม วัดหนองบัว (เขาไผ่ล้อม)

พระสังกัจจายน์
เนื้อผงปัดทอง

150 THB

พระขุนแผนหลังพระสีสะแรงแงง เนื้อผงว่านผสมผงพญางิ้วดำตะกรุด 2 ดอก หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม พระขุนแผนหลังพระสีสะแรงแงง เนื้อผงว่านผสมผงพญางิ้วดำตะกรุด 2 ดอก หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม

พระขุนแผนหลังพระสีสะแรงแงง
เนื้อผงว่านผสมผงพญางิ้วดำตะกรุด 2 ดอก

150 THB

พระขุนแผนหลังพระสีสะแรงแงง เนื้อผงพุทธคุณโรยผงพญางิ้วดำตะกรุด 2 ดอก หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม พระขุนแผนหลังพระสีสะแรงแงง เนื้อผงพุทธคุณโรยผงพญางิ้วดำตะกรุด 2 ดอก หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม

พระขุนแผนหลังพระสีสะแรงแงง
เนื้อผงพุทธคุณโรยผงพญางิ้วดำตะกรุด 2 ดอก

150 THB