วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญหลวงปู่ทวด หลังพ่อท่านตุด เนื้อนวโลหะ พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง เหรียญหลวงปู่ทวด หลังพ่อท่านตุด เนื้อนวโลหะ พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง

เหรียญหลวงปู่ทวด หลังพ่อท่านตุด
เนื้อนวโลหะ

700 THB

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อตะกั่วหน้ากากทอง ติดจีวร พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อตะกั่วหน้ากากทอง ติดจีวร พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก
เนื้อตะกั่วหน้ากากทอง ติดจีวร

500 THB

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อแร่ พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อแร่ พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก
เนื้อแร่

400 THB

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก
เนื้ออัลปาก้า

700 THB

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อทองเหลือง พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อทองเหลือง พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก
เนื้อทองเหลือง

200 THB

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อนวโลหะหน้ากากเงินลงยา พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อนวโลหะหน้ากากเงินลงยา พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก
เนื้อนวโลหะหน้ากากเงินลงยา

1,500 THB

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อเงินลงยา 3 สีพื้นแดง พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อเงินลงยา 3 สีพื้นแดง พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก
เนื้อเงินลงยา 3 สีพื้นแดง

3,500 THB

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก
เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

500 THB

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อเงินลงยา 3 สีพื้นน้ำเงิน พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก เนื้อเงินลงยา 3 สีพื้นน้ำเงิน พ่อท่านตุด สำนักสงฆ์หารคอกช้าง

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก
เนื้อเงินลงยา 3 สีพื้นน้ำเงิน

3,500 THB

เหรียญเจ้าสัวนิรันตรายหล่อนำฤกษ์พิมพ์สองหน้า สตางค์สิบ แผ่นดวงชะตา เงินตราโบราณ พระอาจารย์แดง วัดไร่บางตาวา เหรียญเจ้าสัวนิรันตรายหล่อนำฤกษ์พิมพ์สองหน้า สตางค์สิบ แผ่นดวงชะตา เงินตราโบราณ พระอาจารย์แดง วัดไร่บางตาวา

เหรียญเจ้าสัวนิรันตรายหล่อนำฤกษ์พิมพ์สองหน้า
สตางค์สิบ แผ่นดวงชะตา เงินตราโบราณ

800 THB

เหรียญคูณเทพประทานพรเต็มองค์หลังแบบ เนื้อทองแดงลงยาสีขาว หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญคูณเทพประทานพรเต็มองค์หลังแบบ เนื้อทองแดงลงยาสีขาว หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญคูณเทพประทานพรเต็มองค์หลังแบบ
เนื้อทองแดงลงยาสีขาว

1,100 THB

เหรียญคูณเทพประทานพรเต็มองค์หลังแบบ เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงิน  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญคูณเทพประทานพรเต็มองค์หลังแบบ เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงิน  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญคูณเทพประทานพรเต็มองค์หลังแบบ
เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงิน

1,100 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อแฉล้ม วัดกระโดงทอง เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อแฉล้ม วัดกระโดงทอง

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อทองแดงรมดำ

200 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อแฉล้ม วัดกระโดงทอง เหรียญมหาอำนาจ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อแฉล้ม วัดกระโดงทอง

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้ออัลปาก้า

400 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อแฉล้ม วัดกระโดงทอง เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อแฉล้ม วัดกระโดงทอง

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อทองทิพย์

300 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อเงิน หลวงพ่อแฉล้ม วัดกระโดงทอง เหรียญมหาอำนาจ เนื้อเงิน หลวงพ่อแฉล้ม วัดกระโดงทอง

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อเงิน

2,200 THB

รูปหล่อหนุมานรุ่นแรกก้นลายเซ็น เนื้อสัมฤทธิ์ผสมชนวนเก่า หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ รูปหล่อหนุมานรุ่นแรกก้นลายเซ็น เนื้อสัมฤทธิ์ผสมชนวนเก่า หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์

รูปหล่อหนุมานรุ่นแรกก้นลายเซ็น
เนื้อสัมฤทธิ์ผสมชนวนเก่า

300 THB

รูปหล่อหนุมานรุ่นแรกก้นลายเซ็น เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ รูปหล่อหนุมานรุ่นแรกก้นลายเซ็น เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์

รูปหล่อหนุมานรุ่นแรกก้นลายเซ็น
เนื้อนวโลหะ

700 THB

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า เนื้อตะกั่วหน้ากากทองฝาบาตร หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า เนื้อตะกั่วหน้ากากทองฝาบาตร หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า
เนื้อตะกั่วหน้ากากทองฝาบาตร

400 THB

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า
เนื้ออัลปาก้า

400 THB

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า
เนื้อนวโลหะ

700 THB

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า
เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน

1,200 THB

รูปหล่อพิมพ์เข่ากว้างเจริญพรสดุ้งกลับ  เนื้อนวะแก่ทอง หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รูปหล่อพิมพ์เข่ากว้างเจริญพรสดุ้งกลับ  เนื้อนวะแก่ทอง หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู

รูปหล่อพิมพ์เข่ากว้างเจริญพรสดุ้งกลับ
เนื้อนวะแก่ทอง

3,000 THB

เหรียญเสมาฉลุเจริญพรสดุ้งกลับ เนื้อเงิน หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู เหรียญเสมาฉลุเจริญพรสดุ้งกลับ เนื้อเงิน หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู

เหรียญเสมาฉลุเจริญพรสดุ้งกลับ
เนื้อเงิน

5,000 THB

เหรียญเสมาครึ่งองค์รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ลงยาสีเขียว พ่อหลวงเอ็น วัดเขาราหู เหรียญเสมาครึ่งองค์รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ลงยาสีเขียว พ่อหลวงเอ็น วัดเขาราหู

เหรียญเสมาครึ่งองค์รุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตร ลงยาสีเขียว

400 THB

เหรียญเสมาครึ่งองค์รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ลงยาสีแดง พ่อหลวงเอ็น วัดเขาราหู เหรียญเสมาครึ่งองค์รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ลงยาสีแดง พ่อหลวงเอ็น วัดเขาราหู

เหรียญเสมาครึ่งองค์รุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตร ลงยาสีแดง

400 THB

พระปิดตามหาลาภรุ่นแรก เนื้อทองเหลือง พ่อท่านเอื้อม สำนักสงฆ์ปฎิบัติธรรมสวนป่าตลิ่งชั่น พระปิดตามหาลาภรุ่นแรก เนื้อทองเหลือง พ่อท่านเอื้อม สำนักสงฆ์ปฎิบัติธรรมสวนป่าตลิ่งชั่น

พระปิดตามหาลาภรุ่นแรก
เนื้อทองเหลือง

300 THB

เหรียญหล่อรูปไข่หลวงปู่ทวดขอบบัวรอบ อุดกริ่งมวลสาร เนื้อไวท์บราส ฝังบุษราคัม หลวงปู่ทวด มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตฯ(กวนอิม) เหรียญหล่อรูปไข่หลวงปู่ทวดขอบบัวรอบ อุดกริ่งมวลสาร เนื้อไวท์บราส ฝังบุษราคัม หลวงปู่ทวด มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตฯ(กวนอิม)

เหรียญหล่อรูปไข่หลวงปู่ทวดขอบบัวรอบ อุดกริ่งมวลสาร
เนื้อไวท์บราส ฝังบุษราคัม

2,500 THB