วัตถุมงคลเปิดจองล่าสุด
วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อเงิน หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อเงิน หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ

เหรียญเจริญพรล่าง
เนื้อเงิน

2,000 THB

เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อนวะ ผิวที่ 2 หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อนวะ ผิวที่ 2 หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ

เหรียญเจริญพรล่าง
เนื้อนวะ ผิวที่ 2

850 THB

เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อนวะ ผิวที่ 1 หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อนวะ ผิวที่ 1 หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ

เหรียญเจริญพรล่าง
เนื้อนวะ ผิวที่ 1

850 THB

เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อชนวน หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อชนวน หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ

เหรียญเจริญพรล่าง
เนื้อชนวน

550 THB

เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อทองบ้านเชียง หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อทองบ้านเชียง หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ

เหรียญเจริญพรล่าง
เนื้อทองบ้านเชียง

350 THB

เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ

เหรียญเจริญพรล่าง
เนื้อทองแดงมันปู

250 THB

เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ

เหรียญเจริญพรล่าง
เนื้อทองแดงผิวไฟ

250 THB

พระเนื้อผงพญาเต่าเรือน เนื้อผงว่าน (พิเศษ) อาจารย์เปลี่ยน ฆราวาสเขาอ้อ พระเนื้อผงพญาเต่าเรือน เนื้อผงว่าน (พิเศษ) อาจารย์เปลี่ยน ฆราวาสเขาอ้อ

พระเนื้อผงพญาเต่าเรือน
เนื้อผงว่าน (พิเศษ)

250 THB

ตะกรุดขุมทรัพย์ ถักเชือกปอสีแดง (ยาว 3 นิ้ว) อาจารย์เปลี่ยน ฆราวาสเขาอ้อ ตะกรุดขุมทรัพย์ ถักเชือกปอสีแดง (ยาว 3 นิ้ว) อาจารย์เปลี่ยน ฆราวาสเขาอ้อ

ตะกรุดขุมทรัพย์
ถักเชือกปอสีแดง (ยาว 3 นิ้ว)

350 THB

ตะกรุดกันปอง ถักเชือกปอสีขาว (ยาว 3 นิ้ว) อาจารย์เปลี่ยน ฆราวาสเขาอ้อ ตะกรุดกันปอง ถักเชือกปอสีขาว (ยาว 3 นิ้ว) อาจารย์เปลี่ยน ฆราวาสเขาอ้อ

ตะกรุดกันปอง
ถักเชือกปอสีขาว (ยาว 3 นิ้ว)

350 THB

เหรียญเสมา ๓๐ ทัศ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลังยันต์ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา เหรียญเสมา ๓๐ ทัศ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลังยันต์ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา

เหรียญเสมา ๓๐ ทัศ
เนื้อทองแดงผิวไฟ หลังยันต์

250 THB

เหรียญ ๘ รอบ เงินลงยาน้ำเงิน ไม่ตัดปีก ตอกโค๊ต ๙ รอบ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เงินลงยาน้ำเงิน ไม่ตัดปีก ตอกโค๊ต ๙ รอบ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เงินลงยาน้ำเงิน ไม่ตัดปีก ตอกโค๊ต ๙ รอบ

2,700 THB

เหรียญ ๘ รอบ ทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ ทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
ทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง

290 THB

เหรียญ ๘ รอบ ทองแดงรมมันปูหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ ทองแดงรมมันปูหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
ทองแดงรมมันปูหน้ากากอัลปาก้า

290 THB

เหรียญ ๘ รอบ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองระฆัง

490 THB

เหรียญ ๘ รอบ เนื้อทองระฆังหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เนื้อทองระฆังหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เนื้อทองระฆังหน้ากากอัลปาก้า

390 THB

เหรียญ ๘ รอบ เนื้อเงินลงยาแดง จีวรเหลืองโบว์น้ำเงิน หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เนื้อเงินลงยาแดง จีวรเหลืองโบว์น้ำเงิน หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เนื้อเงินลงยาแดง จีวรเหลืองโบว์น้ำเงิน

2,700 THB

เหรียญ ๘ รอบ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เนื้อทองแดงผิวไฟ

190 THB

เหรียญเสมาเจริญพร เนื้อทองแดงมันปู หลวงปู่ยวง วัดหน้าต่างใน เหรียญเสมาเจริญพร เนื้อทองแดงมันปู หลวงปู่ยวง วัดหน้าต่างใน

เหรียญเสมาเจริญพร
เนื้อทองแดงมันปู

250 THB

เหรียญเสมาเจริญพร นวะหน้ากากเงินขอบเงินลงยา หลวงปู่ยวง วัดหน้าต่างใน เหรียญเสมาเจริญพร นวะหน้ากากเงินขอบเงินลงยา หลวงปู่ยวง วัดหน้าต่างใน

เหรียญเสมาเจริญพร
นวะหน้ากากเงินขอบเงินลงยา

1,550 THB

เครื่องรางพญาคางคก เพิ่มทรัพย์ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว) เครื่องรางพญาคางคก เพิ่มทรัพย์ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว)

เครื่องรางพญาคางคก เพิ่มทรัพย์
เนื้อทองแดงรมดำ

250 THB

หนุมานน้อยหล่อ เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว) หนุมานน้อยหล่อ เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว)

หนุมานน้อยหล่อ
เนื้อทองแดง

150 THB

พระยอดธง รุ่น๑ เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว) พระยอดธง รุ่น๑ เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว)

พระยอดธง รุ่น๑
เนื้อทองแดง

200 THB

เหรียญหล่อพระมเหศวร เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว) เหรียญหล่อพระมเหศวร เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว)

เหรียญหล่อพระมเหศวร
เนื้อทองแดง

200 THB