วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
สิงห์๑ ราชสีมหาราช เนื้อชนวนทองเหลืองขัดยาแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ สิงห์๑ ราชสีมหาราช เนื้อชนวนทองเหลืองขัดยาแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

สิงห์๑ ราชสีมหาราช
เนื้อชนวนทองเหลืองขัดยาแดง

300 THB

พญาครุฑ มหาเศรษฐี เนื้อชนวนทองเหลืองขัดยาแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ พญาครุฑ มหาเศรษฐี เนื้อชนวนทองเหลืองขัดยาแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

พญาครุฑ มหาเศรษฐี
เนื้อชนวนทองเหลืองขัดยาแดง

300 THB

เหรียญพญาครุฑหยุดนาค หลังสิงห์ป้อน เนื้อชนวนทองแดงผิวไฟ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เหรียญพญาครุฑหยุดนาค หลังสิงห์ป้อน เนื้อชนวนทองแดงผิวไฟ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

เหรียญพญาครุฑหยุดนาค หลังสิงห์ป้อน
เนื้อชนวนทองแดงผิวไฟ

200 THB

เหรียญพญาครุฑหยุดนาค หลังสิงห์ป้อน เนื้อชนวนทองทิพย์ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เหรียญพญาครุฑหยุดนาค หลังสิงห์ป้อน เนื้อชนวนทองทิพย์ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

เหรียญพญาครุฑหยุดนาค หลังสิงห์ป้อน
เนื้อชนวนทองทิพย์

250 THB

ชุดของขวัญ พญาครุฑคู่สิงห์๑ 1 ชุดมี 3 องค์ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ชุดของขวัญ พญาครุฑคู่สิงห์๑ 1 ชุดมี 3 องค์ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

ชุดของขวัญ พญาครุฑคู่สิงห์๑
1 ชุดมี 3 องค์

1,000 THB

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อเงิน หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อเงิน หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ
เนื้อเงิน

1,700 THB

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อกะไหล่เงินลงยา หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อกะไหล่เงินลงยา หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ
เนื้อกะไหล่เงินลงยา

250 THB

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อกะไหล่ทองลงยา หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อกะไหล่ทองลงยา หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ
เนื้อกะไหล่ทองลงยา

หมดแล้ว

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ
เนื้อทองแดงผิวไฟ

150 THB

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)

เหรียญสร้างบารมี หลังยันต์สิบ
เนื้อทองระฆัง

200 THB

เทพพญาธรเรียกทรัพย์ เนื้ออวนดักทรัพย์ หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา เทพพญาธรเรียกทรัพย์ เนื้ออวนดักทรัพย์ หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา

เทพพญาธรเรียกทรัพย์
เนื้ออวนดักทรัพย์

150 THB

เทพพญาธรเรียกทรัพย์ เนื้อทองทิพย์ลงยา หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา เทพพญาธรเรียกทรัพย์ เนื้อทองทิพย์ลงยา หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา

เทพพญาธรเรียกทรัพย์
เนื้อทองทิพย์ลงยา

200 THB

พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน เนื้อขาวหม่นหน้ากากทองเหลือง หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน เนื้อขาวหม่นหน้ากากทองเหลือง หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา

พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน
เนื้อขาวหม่นหน้ากากทองเหลือง

300 THB

พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน เนื้อผงเทาหน้ากากทองเหลือง หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน เนื้อผงเทาหน้ากากทองเหลือง หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา

พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน
เนื้อผงเทาหน้ากากทองเหลือง

250 THB

พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน เนื้อผงเทาปิดทอง หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน เนื้อผงเทาปิดทอง หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา

พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน
เนื้อผงเทาปิดทอง

150 THB

พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน เนื้อผงขาวอมเหลือง หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน เนื้อผงขาวอมเหลือง หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา

พระปิดตาสองหน้าเศรษฐีเงินล้าน
เนื้อผงขาวอมเหลือง

150 THB

จระเข้ขบทรัพย์ เนื้อไม้ หลวงปู่นา วัดไผ่ท่าโพใต้ จระเข้ขบทรัพย์ เนื้อไม้ หลวงปู่นา วัดไผ่ท่าโพใต้

จระเข้ขบทรัพย์
เนื้อไม้

499 THB

พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงพุทธคุณ (พิมพ์เล็ก) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงพุทธคุณ (พิมพ์เล็ก) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม

พระปิดตาจอมพระ
เนื้อผงพุทธคุณ (พิมพ์เล็ก)

50 THB

พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงชานหมาก (พิมพ์เล็ก) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงชานหมาก (พิมพ์เล็ก) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม

พระปิดตาจอมพระ
เนื้อผงชานหมาก (พิมพ์เล็ก)

50 THB

พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงพุทธคุณ (พิมพ์ใหญ่) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงพุทธคุณ (พิมพ์ใหญ่) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม

พระปิดตาจอมพระ
เนื้อผงพุทธคุณ (พิมพ์ใหญ่)

100 THB

พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงชานหมาก (พิมพ์ใหญ่) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงชานหมาก (พิมพ์ใหญ่) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม

พระปิดตาจอมพระ
เนื้อผงชานหมาก (พิมพ์ใหญ่)

100 THB

พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงใบลาน (พิมพ์ใหญ่) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม พระปิดตาจอมพระ เนื้อผงใบลาน (พิมพ์ใหญ่) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม

พระปิดตาจอมพระ
เนื้อผงใบลาน (พิมพ์ใหญ่)

100 THB

พระปิดตาจอมพระ เนื้อโลหะผสม (พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม พระปิดตาจอมพระ เนื้อโลหะผสม (พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก) หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม

พระปิดตาจอมพระ
เนื้อโลหะผสม (พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก)

599 THB