วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
พี่หมูคูณทอง (ค่ำ คูณ หนุน นำ) ทองแดงเถื่อน อุดผง เกศา ตะกรุดทองเหลือง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พี่หมูคูณทอง (ค่ำ คูณ หนุน นำ) ทองแดงเถื่อน อุดผง เกศา ตะกรุดทองเหลือง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พี่หมูคูณทอง (ค่ำ คูณ หนุน นำ)
ทองแดงเถื่อน อุดผง เกศา ตะกรุดทองเหลือง

400 THB

พี่หมูคูณทอง (ค่ำ คูณ หนุน นำ) ทองทิพย์ อุดผง พระเกศา ตะกรุดทองแดง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พี่หมูคูณทอง (ค่ำ คูณ หนุน นำ) ทองทิพย์ อุดผง พระเกศา ตะกรุดทองแดง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พี่หมูคูณทอง (ค่ำ คูณ หนุน นำ)
ทองทิพย์ อุดผง พระเกศา ตะกรุดทองแดง

500 THB

พี่หมูคูณทอง (ค่ำ คูณ หนุน นำ) นวโลหะ ใต้ฐานอุดผง พระเกศา ตะกรุดเงิน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พี่หมูคูณทอง (ค่ำ คูณ หนุน นำ) นวโลหะ ใต้ฐานอุดผง พระเกศา ตะกรุดเงิน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พี่หมูคูณทอง (ค่ำ คูณ หนุน นำ)
นวโลหะ ใต้ฐานอุดผง พระเกศา ตะกรุดเงิน

1,000 THB

เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีด เนื้อทองแดงเถื่อน อุดผงและพระเกศา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีด เนื้อทองแดงเถื่อน อุดผงและพระเกศา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีด
เนื้อทองแดงเถื่อน อุดผงและพระเกศา

300 THB

เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีด เนื้อทองทิพย์ อุดผงและพระเกศา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีด เนื้อทองทิพย์ อุดผงและพระเกศา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีด
เนื้อทองทิพย์ อุดผงและพระเกศา

400 THB

เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีด เนื้อนวโลหะ อุดผงและพระเกศา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีด เนื้อนวโลหะ อุดผงและพระเกศา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีด
เนื้อนวโลหะ อุดผงและพระเกศา

800 THB

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก ทองแดงเถื่อน อุดผงและพระเกศา (ผิวที่2) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก ทองแดงเถื่อน อุดผงและพระเกศา (ผิวที่2) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก
ทองแดงเถื่อน อุดผงและพระเกศา (ผิวที่2)

300 THB

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก ทองแดงเถื่อน อุดผงและพระเกศา (ผิวที่1) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก ทองแดงเถื่อน อุดผงและพระเกศา (ผิวที่1) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก
ทองแดงเถื่อน อุดผงและพระเกศา (ผิวที่1)

300 THB

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก ทองทิพย์ อุดผงและพระเกศา (ผิวที่2) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก ทองทิพย์ อุดผงและพระเกศา (ผิวที่2) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก
ทองทิพย์ อุดผงและพระเกศา (ผิวที่2)

400 THB

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก ทองทิพย์ อุดผงและพระเกศา (ผิวที่1) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก ทองทิพย์ อุดผงและพระเกศา (ผิวที่1) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก
ทองทิพย์ อุดผงและพระเกศา (ผิวที่1)

400 THB

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อนวโลหะ อุดผงและพระเกศา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อนวโลหะ อุดผงและพระเกศา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พระปิดตาหล่อ พิมพ์เกลียวเชือก
เนื้อนวโลหะ อุดผงและพระเกศา

800 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่
พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง

499 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่
พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว

399 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก
พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง

299 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก
พิมพ์ไกรเซอร์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว

199 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก
พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อขาว

199 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก
พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อแดง

299 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่
พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อขาว

399 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่
พิมพ์ปรกโพธิ์ (เอกลักษณ์วัด) เนื้อแดง

499 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก
พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว

199 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์เล็ก
พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง

299 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่
พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อขาว

399 THB

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

สมเด็จวัดอรุณ ๑๙๑ ปี พิมพ์ใหญ่
พิมพ์ทรงเจดีย์ (พิมพ์นิยม) เนื้อแดง

499 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญมหาอำนาจ เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ

6,000 THB