วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
พุทธพรหม เนื้อทองฝาบาตร พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต พุทธพรหม เนื้อทองฝาบาตร พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต

พุทธพรหม
เนื้อทองฝาบาตร

300 THB

บรมครูพระพิราบ เนื้อลงยา พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต บรมครูพระพิราบ เนื้อลงยา พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต

บรมครูพระพิราบ
เนื้อลงยา

1,000 THB

บรมครูเพ็ชรฉลูกัณ เนื้อนวโลหะ พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต บรมครูเพ็ชรฉลูกัณ เนื้อนวโลหะ พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต

บรมครูเพ็ชรฉลูกัณ
เนื้อนวโลหะ

1,000 THB

พญาต่อ เรียกทรัพย์ เนื้อผงสีน้ำตาล พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต พญาต่อ เรียกทรัพย์ เนื้อผงสีน้ำตาล พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต

พญาต่อ เรียกทรัพย์
เนื้อผงสีน้ำตาล

100 THB

หน้ากากพรานบุญสีแดง ผงแป้งมโนราห์ พิมพ์เล็ก (จิ๋ว) อาจารย์มโนราห์สมบูรณ์ เทพศรศิลป์ ปลุกเสก ณ วัดท่าม่วง หน้ากากพรานบุญสีแดง ผงแป้งมโนราห์ พิมพ์เล็ก (จิ๋ว) อาจารย์มโนราห์สมบูรณ์ เทพศรศิลป์ ปลุกเสก ณ วัดท่าม่วง

หน้ากากพรานบุญสีแดง
ผงแป้งมโนราห์ พิมพ์เล็ก (จิ๋ว)

100 THB

หน้ากากพรานบุญสีแดง เนื้อผงแป้งมโนราห์ พิมพ์ใหญ่ อาจารย์มโนราห์สมบูรณ์ เทพศรศิลป์ ปลุกเสก ณ วัดท่าม่วง หน้ากากพรานบุญสีแดง เนื้อผงแป้งมโนราห์ พิมพ์ใหญ่ อาจารย์มโนราห์สมบูรณ์ เทพศรศิลป์ ปลุกเสก ณ วัดท่าม่วง

หน้ากากพรานบุญสีแดง
เนื้อผงแป้งมโนราห์ พิมพ์ใหญ่

200 THB

เหรียญเจริญพรพระอาจารย์ปาล ทองแดงผิวบ้านเชียงหลังยันต์ตอก 9 รอบ อาจารย์ปาล อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพรพระอาจารย์ปาล ทองแดงผิวบ้านเชียงหลังยันต์ตอก 9 รอบ อาจารย์ปาล อาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพรพระอาจารย์ปาล
ทองแดงผิวบ้านเชียงหลังยันต์ตอก 9 รอบ

299 THB

เหรียญเจริญพรพระอาจารย์ปาล ทองแดงผิวบ้านเชียงหลังยันต์ อาจารย์ปาล อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญเจริญพรพระอาจารย์ปาล ทองแดงผิวบ้านเชียงหลังยันต์ อาจารย์ปาล อาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญเจริญพรพระอาจารย์ปาล
ทองแดงผิวบ้านเชียงหลังยันต์

199 THB

เหรียญหล่อพิมพ์เต็มองค์ รุ่นแรกพระอาจารย์นำ ทองแดงผิวบ้านเชียง อาจารย์ปาล อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญหล่อพิมพ์เต็มองค์ รุ่นแรกพระอาจารย์นำ ทองแดงผิวบ้านเชียง อาจารย์ปาล อาจารย์นำ วัดดอนศาลา

เหรียญหล่อพิมพ์เต็มองค์ รุ่นแรกพระอาจารย์นำ
ทองแดงผิวบ้านเชียง

299 THB

แพะหล่อรุ่นแรก ขนาด 2 ซม. เนื้อทองแดงผิวบ้านเชียง อาจารย์ปาล อาจารย์นำ วัดดอนศาลา แพะหล่อรุ่นแรก ขนาด 2 ซม. เนื้อทองแดงผิวบ้านเชียง อาจารย์ปาล อาจารย์นำ วัดดอนศาลา

แพะหล่อรุ่นแรก ขนาด 2 ซม.
เนื้อทองแดงผิวบ้านเชียง

199 THB

พระขุนแผนหลังกุมารเจ้าขุนทอง เนื้อพญางิ้วดำหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม พระขุนแผนหลังกุมารเจ้าขุนทอง เนื้อพญางิ้วดำหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม

พระขุนแผนหลังกุมารเจ้าขุนทอง
เนื้อพญางิ้วดำหน้ากากทองระฆัง

200 THB

พระขุนแผนหลังกุมารเจ้าขุนทอง เนื้อก้นครกหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม พระขุนแผนหลังกุมารเจ้าขุนทอง เนื้อก้นครกหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม

พระขุนแผนหลังกุมารเจ้าขุนทอง
เนื้อก้นครกหน้ากากอัลปาก้า

300 THB

ปลัดพญางั่งเรียกจิต เนื้อชนวนผิวไฟ หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม ปลัดพญางั่งเรียกจิต เนื้อชนวนผิวไฟ หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม

ปลัดพญางั่งเรียกจิต
เนื้อชนวนผิวไฟ

250 THB

ปลัดพญางั่งเรียกจิต เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม ปลัดพญางั่งเรียกจิต เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม

ปลัดพญางั่งเรียกจิต
เนื้ออัลปาก้า

350 THB

เหรียญมหาปราบ หลังหนุมาน ชุดกรรมการ 6 เหรียญ (หมายเลขเดียวกัน) หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน เหรียญมหาปราบ หลังหนุมาน ชุดกรรมการ 6 เหรียญ (หมายเลขเดียวกัน) หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน

เหรียญมหาปราบ หลังหนุมาน
ชุดกรรมการ 6 เหรียญ (หมายเลขเดียวกัน)

3,500 THB

เหรียญหลวงพ่อทวด-พ่อท่านเขียว เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เหรียญหลวงพ่อทวด-พ่อท่านเขียว เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

เหรียญหลวงพ่อทวด-พ่อท่านเขียว
เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

2,400 THB

เหรียญหลวงพ่อทวด-พ่อท่านเขียว เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เหรียญหลวงพ่อทวด-พ่อท่านเขียว เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

เหรียญหลวงพ่อทวด-พ่อท่านเขียว
เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ

2,400 THB

เหรียญมหาเศรษฐี88 ชุดทองฝาบาตรลงยา 3 เหรียญ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญมหาเศรษฐี88 ชุดทองฝาบาตรลงยา 3 เหรียญ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญมหาเศรษฐี88
ชุดทองฝาบาตรลงยา 3 เหรียญ

1,200 THB

เหรียญมหาเศรษฐี88 ชุดอัลปาก้าลงยา 3 เหรียญ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญมหาเศรษฐี88 ชุดอัลปาก้าลงยา 3 เหรียญ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญมหาเศรษฐี88
ชุดอัลปาก้าลงยา 3 เหรียญ

1,400 THB

เหรียญมหาเศรษฐี88 เนื้อเงินลงยาแดง หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญมหาเศรษฐี88 เนื้อเงินลงยาแดง หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญมหาเศรษฐี88
เนื้อเงินลงยาแดง

2,400 THB

ราหูปรอดกินทองคะนองเดช เนื้อโลหะยอดสายฟ้า​ (ผิวรุ้ง) หลวงปู่ทวี วัดมะสง ราหูปรอดกินทองคะนองเดช เนื้อโลหะยอดสายฟ้า​ (ผิวรุ้ง) หลวงปู่ทวี วัดมะสง

ราหูปรอดกินทองคะนองเดช
เนื้อโลหะยอดสายฟ้า​ (ผิวรุ้ง)

388 THB

ราหูปรอทกินทองคะนองเดช เนื้อโลหะดินไทย หลวงปู่ทวี วัดมะสง ราหูปรอทกินทองคะนองเดช เนื้อโลหะดินไทย หลวงปู่ทวี วัดมะสง

ราหูปรอทกินทองคะนองเดช
เนื้อโลหะดินไทย

488 THB

พระขุนแผนพรายอุดมโชค เนื้อไม้ตะเคียนตายพราย หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง พระขุนแผนพรายอุดมโชค เนื้อไม้ตะเคียนตายพราย หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง

พระขุนแผนพรายอุดมโชค
เนื้อไม้ตะเคียนตายพราย

200 THB

พระขุนแผนพรายอุดมโชค ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ฝังตะกรุดเงิน (แดง) หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง พระขุนแผนพรายอุดมโชค ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ฝังตะกรุดเงิน (แดง) หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง

พระขุนแผนพรายอุดมโชค
ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ฝังตะกรุดเงิน (แดง)

350 THB

พระขุนแผนพรายอุดมโชค ตะไบพระกริ่ง ฝังตะกรุดเงิน (เขียวฟ้า) หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง พระขุนแผนพรายอุดมโชค ตะไบพระกริ่ง ฝังตะกรุดเงิน (เขียวฟ้า) หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง

พระขุนแผนพรายอุดมโชค
ตะไบพระกริ่ง ฝังตะกรุดเงิน (เขียวฟ้า)

350 THB

พระขุนแผนพรายอุดมโชค ว่านดอกทอง ฝั่งตะกรุดเงิน (เหลือง) หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง พระขุนแผนพรายอุดมโชค ว่านดอกทอง ฝั่งตะกรุดเงิน (เหลือง) หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง

พระขุนแผนพรายอุดมโชค
ว่านดอกทอง ฝั่งตะกรุดเงิน (เหลือง)

350 THB

พระขุนแผนพรายอุดมโชค ดินอาถรรพ์ ฝังตะกรุดเงิน (ดำ) หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง พระขุนแผนพรายอุดมโชค ดินอาถรรพ์ ฝังตะกรุดเงิน (ดำ) หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง

พระขุนแผนพรายอุดมโชค
ดินอาถรรพ์ ฝังตะกรุดเงิน (ดำ)

350 THB