วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร เนื้อชนวน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร เนื้อชนวน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร
เนื้อชนวน

หมดแล้ว

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์สอดไส้ทองแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์สอดไส้ทองแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองทิพย์สอดไส้ทองแดง

400 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงสอดไส้ทองทิพย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงสอดไส้ทองทิพย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองแดงสอดไส้ทองทิพย์

400 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงหน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงหน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองแดงหน้ากากอัลปาก้า

500 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์หน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์หน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองทิพย์หน้ากากอัลปาก้า

500 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อสัตตะหน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อสัตตะหน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อสัตตะหน้ากากอัลปาก้า

600 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดง

600 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

2,400 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อเงินลงยาสีแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อเงินลงยาสีแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อเงินลงยาสีแดง

2,400 THB

พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร เนื้อสัมฤทธิ์ผล ก้นทองแดงขัดเงา ฐานอุดกริ่ง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร เนื้อสัมฤทธิ์ผล ก้นทองแดงขัดเงา ฐานอุดกริ่ง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร
เนื้อสัมฤทธิ์ผล ก้นทองแดงขัดเงา ฐานอุดกริ่ง

หมดแล้ว

พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร เนื้อปัญจโลหะ ชุบพ่นทราย ขัดเงาบางส่วน ฐานอุดกริ่ง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร เนื้อปัญจโลหะ ชุบพ่นทราย ขัดเงาบางส่วน ฐานอุดกริ่ง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร
เนื้อปัญจโลหะ ชุบพ่นทราย ขัดเงาบางส่วน ฐานอุดกริ่ง

หมดแล้ว

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองแดงรมดำ

200 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์สูตรใหม่ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์สูตรใหม่ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองทิพย์สูตรใหม่

250 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้ออัลปาก้า

350 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อนวโลหะ

800 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อเงิน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อเงิน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อเงิน

2,200 THB

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อกะไหล่เงินลงยา 4 สี พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อกะไหล่เงินลงยา 4 สี พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
เนื้อกะไหล่เงินลงยา 4 สี

400 THB

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เหรียญกะไหล่นากลงยา 4 สี พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เหรียญกะไหล่นากลงยา 4 สี พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
เหรียญกะไหล่นากลงยา 4 สี

400 THB

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อกะไหล่ทองลงยา 4 สี พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อกะไหล่ทองลงยา 4 สี พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
เนื้อกะไหล่ทองลงยา 4 สี

หมดแล้ว

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดงประกายรุ้ง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดงประกายรุ้ง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
เนื้อทองแดงประกายรุ้ง

หมดแล้ว

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดงผิวไฟ พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดงผิวไฟ พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
เนื้อทองแดงผิวไฟ

200 THB

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อมหาชนวน พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อมหาชนวน พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
เนื้อมหาชนวน

350 THB

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด ทองแดงหน้ากากทองระฆังขอบทองระฆัง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด ทองแดงหน้ากากทองระฆังขอบทองระฆัง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
ทองแดงหน้ากากทองระฆังขอบทองระฆัง

400 THB

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด ทองระฆังหน้ากากอัลปาก้าขอบอัลปาก้า พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด ทองระฆังหน้ากากอัลปาก้าขอบอัลปาก้า พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
ทองระฆังหน้ากากอัลปาก้าขอบอัลปาก้า

500 THB

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดงขอบทองแดง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดงขอบทองแดง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดงขอบทองแดง

500 THB

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด สัตตะโลหะหน้ากากทองระฆังขอบทองระฆัง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด สัตตะโลหะหน้ากากทองระฆังขอบทองระฆัง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
สัตตะโลหะหน้ากากทองระฆังขอบทองระฆัง

600 THB

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด นวโลหะหน้ากากเงินลงยาขอบเงินลงยา พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด นวโลหะหน้ากากเงินลงยาขอบเงินลงยา พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด
นวโลหะหน้ากากเงินลงยาขอบเงินลงยา

1,400 THB

เหรียญเงินชุม คู่ชีวิต ชุดกรรมการ 1 (1 ชุดมี 3 เหรียญ) หลวงปู่ทองหล่อ วัดโปรดสัตว์ เหรียญเงินชุม คู่ชีวิต ชุดกรรมการ 1 (1 ชุดมี 3 เหรียญ) หลวงปู่ทองหล่อ วัดโปรดสัตว์

เหรียญเงินชุม คู่ชีวิต
ชุดกรรมการ 1 (1 ชุดมี 3 เหรียญ)

หมดแล้ว