วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีธงชาติ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีธงชาติ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ
เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีธงชาติ

700 THB

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงิน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงิน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ
เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงิน

500 THB

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดง หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดง หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ
เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดง

500 THB

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ
เนื้ออัลปาก้า

350 THB

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ
เนื้อทองแดงรมดำ

250 THB

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ ชุดกรรมการ 4 เหรียญ 4 เนื้อ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ ชุดกรรมการ 4 เหรียญ 4 เนื้อ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญมหาพรหมวิเศษชัยชาญ
ชุดกรรมการ 4 เหรียญ 4 เนื้อ

1,000 THB

พระราหูหล่อโบราณ อมพระอาทิตย์ เนื้อบรอนซ์อิตาลี (กะลาตาเดียว) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระราหูหล่อโบราณ อมพระอาทิตย์ เนื้อบรอนซ์อิตาลี (กะลาตาเดียว) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พระราหูหล่อโบราณ อมพระอาทิตย์
เนื้อบรอนซ์อิตาลี (กะลาตาเดียว)

หมดแล้ว

พระราหูหล่อโบราณ อมพระจันทร์ เนื้อบรอนซ์อิตาลี (กะลาตาเดียว) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระราหูหล่อโบราณ อมพระจันทร์ เนื้อบรอนซ์อิตาลี (กะลาตาเดียว) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พระราหูหล่อโบราณ อมพระจันทร์
เนื้อบรอนซ์อิตาลี (กะลาตาเดียว)

1,400 THB

พระราหูหล่อโบราณ อมพระอาทิตย์ เนื้อมหาชนวน (กะลาตาเดียวหน้าทอง) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระราหูหล่อโบราณ อมพระอาทิตย์ เนื้อมหาชนวน (กะลาตาเดียวหน้าทอง) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พระราหูหล่อโบราณ อมพระอาทิตย์
เนื้อมหาชนวน (กะลาตาเดียวหน้าทอง)

2,000 THB

เหรียญสองหน้า หลังพระราหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาแดง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญสองหน้า หลังพระราหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาแดง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญสองหน้า หลังพระราหู
เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาแดง

หมดแล้ว

พระราหูหล่อโบราณ อมพระจันทร์ เนื้อมหาชนวน (กะลาตาเดียวหน้าทอง) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระราหูหล่อโบราณ อมพระจันทร์ เนื้อมหาชนวน (กะลาตาเดียวหน้าทอง) หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พระราหูหล่อโบราณ อมพระจันทร์
เนื้อมหาชนวน (กะลาตาเดียวหน้าทอง)

2,000 THB

เหรียญสองหน้า หลังพระราหู เนื้อทองระฆังองค์อัลปาก้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญสองหน้า หลังพระราหู เนื้อทองระฆังองค์อัลปาก้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญสองหน้า หลังพระราหู
เนื้อทองระฆังองค์อัลปาก้า

500 THB

เหรียญสองหน้า หลังพระราหู เนื้อชินเงินผสมตะกั่วลองพิมพ์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญสองหน้า หลังพระราหู เนื้อชินเงินผสมตะกั่วลองพิมพ์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญสองหน้า หลังพระราหู
เนื้อชินเงินผสมตะกั่วลองพิมพ์

400 THB

เหรียญสองหน้า หลังพระราหู เนื้อนวลชมพูสูตรใหม่ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญสองหน้า หลังพระราหู เนื้อนวลชมพูสูตรใหม่ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญสองหน้า หลังพระราหู
เนื้อนวลชมพูสูตรใหม่

400 THB

กบบูชา ขนาด 3 นิ้ว เนื้อเงินยวง ครูบาออ พระธาตุดอยจอมแวะ กบบูชา ขนาด 3 นิ้ว เนื้อเงินยวง ครูบาออ พระธาตุดอยจอมแวะ

กบบูชา ขนาด 3 นิ้ว
เนื้อเงินยวง

หมดแล้ว

ลูกอมอุดมโชค เนื้อผง หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง ลูกอมอุดมโชค เนื้อผง หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

ลูกอมอุดมโชค
เนื้อผง

200 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดทองแดง (ชมพู) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดทองแดง (ชมพู) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดทองแดง (ชมพู)

400 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดทองแดง (เหลือง) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดทองแดง (เหลือง) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดทองแดง (เหลือง)

400 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดทองแดง (ฟ้า) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดทองแดง (ฟ้า) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดทองแดง (ฟ้า)

400 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดทองแดง (เขียว) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดทองแดง (เขียว) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดทองแดง (เขียว)

400 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดดีบุก (ชมพู) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดดีบุก (ชมพู) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดดีบุก (ชมพู)

500 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดดีบุก (เหลือง) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดดีบุก (เหลือง) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดดีบุก (เหลือง)

500 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดดีบุก (ฟ้า) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดดีบุก (ฟ้า) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดดีบุก (ฟ้า)

500 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดดีบุก (เขียว) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดดีบุก (เขียว) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดดีบุก (เขียว)

500 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดเงิน (เหลือง) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดเงิน (เหลือง) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดเงิน (เหลือง)

600 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดเงิน (ฟ้า) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดเงิน (ฟ้า) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดเงิน (ฟ้า)

600 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดเงิน (เขียว) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงตะกรุดเงิน (เขียว) หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงตะกรุดเงิน (เขียว)

600 THB

พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงหน้าเงิน หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง พระขุนแผนอุดมทรัพย์ เนื้อผงหน้าเงิน หลวงปู่คง วัดเฝือเแฝง

พระขุนแผนอุดมทรัพย์
เนื้อผงหน้าเงิน

800 THB