วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อ 3K พื้นทอง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อ 3K พื้นทอง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อ 3K พื้นทอง

590 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อ 3K พื้นเงิน หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อ 3K พื้นเงิน หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อ 3K พื้นเงิน

590 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อทองแดงเงา หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อทองแดงเงา หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อทองแดงเงา

350 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อทองเหลืองเงา หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อทองเหลืองเงา หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อทองเหลืองเงา

350 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อบลูแบล็ค หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อบลูแบล็ค หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อบลูแบล็ค

450 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อสัมฤทธิ์รุ้ง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้อสัมฤทธิ์รุ้ง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้อสัมฤทธิ์รุ้ง

350 THB

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

เทพเพชรพญาธร มหาเสน่ห์บันดาลทรัพย์
เนื้ออัลปาก้า

450 THB

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ
เนื้อทองแดงรมดำ

60 THB

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อชนวน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อชนวน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ
เนื้อชนวน

60 THB

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อสัตตะ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อสัตตะ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ
เนื้อสัตตะ

60 THB

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อปลอกลูกปืน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อปลอกลูกปืน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ
เนื้อปลอกลูกปืน

60 THB

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่ทอง หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่ทอง หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญเม็ดยาไพรีพินาศ
เนื้อกะไหล่ทอง

80 THB

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ
เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน

1,000 THB

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่เงิน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่เงิน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ
เนื้อกะไหล่เงิน

350 THB

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่ทอง หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่ทอง หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ
เนื้อกะไหล่ทอง

350 THB

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่เงินลงยา หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่เงินลงยา หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ
เนื้อกะไหล่เงินลงยา

500 THB

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่ทองลงยา หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ เนื้อกะไหล่ทองลงยา หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญหมื่นยันต์ไพรีพินาศ
เนื้อกะไหล่ทองลงยา

500 THB

ลิงกวักทรัพย์ เนื้อเงิน หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลิงกวักทรัพย์ เนื้อเงิน หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน

ลิงกวักทรัพย์
เนื้อเงิน

1,990 THB

ลิงกวักทรัพย์ เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลิงกวักทรัพย์ เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน

ลิงกวักทรัพย์
เนื้อทองทิพย์

250 THB

พระกริ่งมังกรทอง(จินหลง) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองทิพย์ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม พระกริ่งมังกรทอง(จินหลง) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองทิพย์ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม

พระกริ่งมังกรทอง(จินหลง)
พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองทิพย์

1,690 THB

เหรียญเศรษฐี เนื้อทองแดง หลวงปู่ราม วัดวังเงิน เหรียญเศรษฐี เนื้อทองแดง หลวงปู่ราม วัดวังเงิน

เหรียญเศรษฐี
เนื้อทองแดง

190 THB

เหรียญเศรษฐี เนื้อฝาบาตร หลวงปู่ราม วัดวังเงิน เหรียญเศรษฐี เนื้อฝาบาตร หลวงปู่ราม วัดวังเงิน

เหรียญเศรษฐี
เนื้อฝาบาตร

250 THB

เหรียญเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่ราม วัดวังเงิน เหรียญเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่ราม วัดวังเงิน

เหรียญเศรษฐี
เนื้ออัลปาก้า

350 THB

เหรียญที่ระลึกอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี เนื้อมหาชนวนหลังเรียบ คำหมาก จีวร หลวงปู่สีลา(ศิลา) วัดถ้ำพระนอน เหรียญที่ระลึกอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี เนื้อมหาชนวนหลังเรียบ คำหมาก จีวร หลวงปู่สีลา(ศิลา) วัดถ้ำพระนอน

เหรียญที่ระลึกอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี
เนื้อมหาชนวนหลังเรียบ คำหมาก จีวร

590 THB