วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน เงินลงยาดำ (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน เงินลงยาดำ (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน
เงินลงยาดำ (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ)

2,100 THB

ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน เงินลงยาน้ำเงิน (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน เงินลงยาน้ำเงิน (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน
เงินลงยาน้ำเงิน (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ)

2,100 THB

ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน เงินลงยาเขียว (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน เงินลงยาเขียว (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน
เงินลงยาเขียว (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ)

2,100 THB

ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน เงินลงยาแดง (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน เงินลงยาแดง (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน
เงินลงยาแดง (1 ชุด มี 3 เหรียญ 3 เนื้อ)

2,100 THB

ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน 1 ชุดมี 12 เหรียญ (4 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน 1 ชุดมี 12 เหรียญ (4 เนื้อ) พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

ชุดกรรมการเสมาหน้าเลื่อน
1 ชุดมี 12 เหรียญ (4 เนื้อ)

700 THB

เหรียญหลังเตารีดใหญ่A หัวขีดหลัง อ.ทิม เนื้อสำริดเก่า หลวงพ่อทวด-อาจารย์ทิม ณ ศาลหลักเมือง, วัดตานีนรสโมสร เหรียญหลังเตารีดใหญ่A หัวขีดหลัง อ.ทิม เนื้อสำริดเก่า หลวงพ่อทวด-อาจารย์ทิม ณ ศาลหลักเมือง, วัดตานีนรสโมสร

เหรียญหลังเตารีดใหญ่A หัวขีดหลัง อ.ทิม
เนื้อสำริดเก่า

หมดแล้ว

เหรียญเสมาหัวโต ลป.ทวด-อ.ทิม เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อทวด-อาจารย์ทิม ณ ศาลหลักเมือง, วัดตานีนรสโมสร เหรียญเสมาหัวโต ลป.ทวด-อ.ทิม เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อทวด-อาจารย์ทิม ณ ศาลหลักเมือง, วัดตานีนรสโมสร

เหรียญเสมาหัวโต ลป.ทวด-อ.ทิม
เนื้อทองแดงรมดำ

250 THB

เหรียญเสมาหัวโต ลป.ทวด-อ.ทิม ทองแดงกะไหล่ทอง กะไหล่เงิน (1 ชุด 2 เหรียญ) หลวงพ่อทวด-อาจารย์ทิม ณ ศาลหลักเมือง, วัดตานีนรสโมสร เหรียญเสมาหัวโต ลป.ทวด-อ.ทิม ทองแดงกะไหล่ทอง กะไหล่เงิน (1 ชุด 2 เหรียญ) หลวงพ่อทวด-อาจารย์ทิม ณ ศาลหลักเมือง, วัดตานีนรสโมสร

เหรียญเสมาหัวโต ลป.ทวด-อ.ทิม
ทองแดงกะไหล่ทอง กะไหล่เงิน (1 ชุด 2 เหรียญ)

550 THB

เหรียญปั๊มหลวงพ่อทวด เตารีดใหญ่A ชุดกรรมการเล็ก 3 องค์ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เหรียญปั๊มหลวงพ่อทวด เตารีดใหญ่A ชุดกรรมการเล็ก 3 องค์ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

เหรียญปั๊มหลวงพ่อทวด เตารีดใหญ่A
ชุดกรรมการเล็ก 3 องค์

350 THB

ตะกรุดพระลักษณ์หน้าทอง เนื้อตะกั่วปัดทอง หลวงพ่อชู ทัพชุมพล ตะกรุดพระลักษณ์หน้าทอง เนื้อตะกั่วปัดทอง หลวงพ่อชู ทัพชุมพล

ตะกรุดพระลักษณ์หน้าทอง
เนื้อตะกั่วปัดทอง

500 THB

พระปิดตา เนื้อแร่เงินยวง หลวงพ่อชู ทัพชุมพล พระปิดตา เนื้อแร่เงินยวง หลวงพ่อชู ทัพชุมพล

พระปิดตา
เนื้อแร่เงินยวง

500 THB

พระปิดตา เนื้อเมฆสิทธิ์เจ็ดตำนาน หลวงพ่อชู ทัพชุมพล พระปิดตา เนื้อเมฆสิทธิ์เจ็ดตำนาน หลวงพ่อชู ทัพชุมพล

พระปิดตา
เนื้อเมฆสิทธิ์เจ็ดตำนาน

1,000 THB

พญานกถึดทือตัวครู เนื้อแร่เงินยวง หลวงพ่อชู ทัพชุมพล พญานกถึดทือตัวครู เนื้อแร่เงินยวง หลวงพ่อชู ทัพชุมพล

พญานกถึดทือตัวครู
เนื้อแร่เงินยวง

500 THB

พญานกถึดถือตัวครู เนื้อเมฆสิทธิ์ หลวงพ่อชู ทัพชุมพล พญานกถึดถือตัวครู เนื้อเมฆสิทธิ์ หลวงพ่อชู ทัพชุมพล

พญานกถึดถือตัวครู
เนื้อเมฆสิทธิ์

1,000 THB

เหรียญอายุยืน (แจก) เนื้อกะไหล่เงินลงยาแดงไม่มีห่วง หลวงปู่ผา วัดเดือยไก่ เหรียญอายุยืน (แจก) เนื้อกะไหล่เงินลงยาแดงไม่มีห่วง หลวงปู่ผา วัดเดือยไก่

เหรียญอายุยืน (แจก)
เนื้อกะไหล่เงินลงยาแดงไม่มีห่วง

200 THB

เหรียญอายุยืน ชุดกรรมการ 4 เหรียญ หลวงปู่ผา วัดเดือยไก่ เหรียญอายุยืน ชุดกรรมการ 4 เหรียญ หลวงปู่ผา วัดเดือยไก่

เหรียญอายุยืน
ชุดกรรมการ 4 เหรียญ

หมดแล้ว

ท้าวเวสสุวัณบันดาลทรัพย์ ชุดของขวัญ (1ชุด มี 2 องค์) หลวงพ่อปัญญา วัดกกกว้าว ท้าวเวสสุวัณบันดาลทรัพย์ ชุดของขวัญ (1ชุด มี 2 องค์) หลวงพ่อปัญญา วัดกกกว้าว

ท้าวเวสสุวัณบันดาลทรัพย์
ชุดของขวัญ (1ชุด มี 2 องค์)

250 THB

เหรียญหลวงปู่ทวดอภิเมตตา มหาโพธิสัตว์ เนื้ออัลปาก้า พิมพ์เล็ก แบบที่๑ พุทธอุทยานมหาราช วัดวชิรธรรมาราม เหรียญหลวงปู่ทวดอภิเมตตา มหาโพธิสัตว์ เนื้ออัลปาก้า พิมพ์เล็ก แบบที่๑ พุทธอุทยานมหาราช วัดวชิรธรรมาราม

เหรียญหลวงปู่ทวดอภิเมตตา มหาโพธิสัตว์
เนื้ออัลปาก้า พิมพ์เล็ก แบบที่๑

หมดแล้ว

พระลักษณ์หน้าทอง (เทพคนองครองรัก) เนื้อทองแดง ท่านเจ้าคุณทองคำ วัดหนองปลาดุก พระลักษณ์หน้าทอง (เทพคนองครองรัก) เนื้อทองแดง ท่านเจ้าคุณทองคำ วัดหนองปลาดุก

พระลักษณ์หน้าทอง (เทพคนองครองรัก)
เนื้อทองแดง

300 THB

พระลักษณ์หน้าทอง (เทพคนองครองรัก) เนื้ออัลปาก้า ท่านเจ้าคุณทองคำ วัดหนองปลาดุก พระลักษณ์หน้าทอง (เทพคนองครองรัก) เนื้ออัลปาก้า ท่านเจ้าคุณทองคำ วัดหนองปลาดุก

พระลักษณ์หน้าทอง (เทพคนองครองรัก)
เนื้ออัลปาก้า

400 THB

เหรียญปลอดภัย เนื้อทองเหลือง หลวงปู่รอด วัดโคกกรม เหรียญปลอดภัย เนื้อทองเหลือง หลวงปู่รอด วัดโคกกรม

เหรียญปลอดภัย
เนื้อทองเหลือง

300 THB

เหรียญปลอดภัย เนื้อทองแดง หลวงปู่รอด วัดโคกกรม เหรียญปลอดภัย เนื้อทองแดง หลวงปู่รอด วัดโคกกรม

เหรียญปลอดภัย
เนื้อทองแดง

300 THB

เหรียญปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่รอด วัดโคกกรม เหรียญปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่รอด วัดโคกกรม

เหรียญปลอดภัย
เนื้ออัลปาก้า

500 THB

เหรียญปลอดภัย เนื้อนวโลหะ หลวงปู่รอด วัดโคกกรม เหรียญปลอดภัย เนื้อนวโลหะ หลวงปู่รอด วัดโคกกรม

เหรียญปลอดภัย
เนื้อนวโลหะ

800 THB

เหรียญพญาครุฑ(รุ่นแรก) เนื้อนวะหน้ากากเงิน หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ เหรียญพญาครุฑ(รุ่นแรก) เนื้อนวะหน้ากากเงิน หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้

เหรียญพญาครุฑ(รุ่นแรก)
เนื้อนวะหน้ากากเงิน

หมดแล้ว

ชุดกรรมการพิเศษ ไก่รวยทรัพย์ 1 ชุดมี 3 องค์ หลวงพ่อรวย วัดตะโก ชุดกรรมการพิเศษ ไก่รวยทรัพย์ 1 ชุดมี 3 องค์ หลวงพ่อรวย วัดตะโก

ชุดกรรมการพิเศษ ไก่รวยทรัพย์
1 ชุดมี 3 องค์

500 THB

พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชลูด เนื้อขี้นกเขาเป้า หลวงปู่แผ้ว วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชลูด เนื้อขี้นกเขาเป้า หลวงปู่แผ้ว วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน)

พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชลูด
เนื้อขี้นกเขาเป้า

1,800 THB

เบี้ยแก้กันภัยสารพัดนึก อุดผงอิทธิเจ ฝังพลอยทับทิม ถักเชือก หลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทอง เบี้ยแก้กันภัยสารพัดนึก อุดผงอิทธิเจ ฝังพลอยทับทิม ถักเชือก หลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทอง

เบี้ยแก้กันภัยสารพัดนึก
อุดผงอิทธิเจ ฝังพลอยทับทิม ถักเชือก

หมดแล้ว