วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อนวโลหะ

800 THB

สีผึ้ง มณีจินดามนต์ พร้อมคาถา หลวงพี่เลี้ยง วัดจอมเกษ สีผึ้ง มณีจินดามนต์ พร้อมคาถา หลวงพี่เลี้ยง วัดจอมเกษ

สีผึ้ง มณีจินดามนต์
พร้อมคาถา

99 THB

หุ่นพยนต์ ถักเชือกแดง พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต หุ่นพยนต์ ถักเชือกแดง พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต

หุ่นพยนต์
ถักเชือกแดง

1,000 THB

ปลาพยูนมหาลาภ ผิวขาว พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต ปลาพยูนมหาลาภ ผิวขาว พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต

ปลาพยูนมหาลาภ
ผิวขาว

1,000 THB

ตะกรุดไม้ครู เนื้อไม้ พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต ตะกรุดไม้ครู เนื้อไม้ พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต

ตะกรุดไม้ครู
เนื้อไม้

500 THB

นกถึดทือ ไม้เทพทาโร พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต นกถึดทือ ไม้เทพทาโร พระอาจารย์นพวรรณ วัดเสนานิมิต

นกถึดทือ
ไม้เทพทาโร

300 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญมหาอำนาจ เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อนวโลหะ

900 THB

เหรียญพระนาคปรก เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย เหรียญพระนาคปรก เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย

เหรียญพระนาคปรก
เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ

290 THB

เหรียญพระนาคปรก เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย เหรียญพระนาคปรก เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย

เหรียญพระนาคปรก
เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ

400 THB

พระผงมหาอำนาจ หลังตะกรุดเงิน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ พระผงมหาอำนาจ หลังตะกรุดเงิน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

พระผงมหาอำนาจ
หลังตะกรุดเงิน

150 THB

พระผงมหาอำนาจ ปัดทอง หลังตะกรุดเงิน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ พระผงมหาอำนาจ ปัดทอง หลังตะกรุดเงิน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

พระผงมหาอำนาจ
ปัดทอง หลังตะกรุดเงิน

200 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อเงิน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญมหาอำนาจ เนื้อเงิน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อเงิน

2,400 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองแดงมันปูหลังเรียบ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองแดงมันปูหลังเรียบ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อทองแดงมันปูหลังเรียบ

250 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อชนวน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญมหาอำนาจ เนื้อชนวน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อชนวน

600 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อทองแดงรมมันปู

200 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อทองแดงผิวไฟ

200 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญมหาอำนาจ เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้อทองทิพย์

250 THB

เหรียญมหาอำนาจ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญมหาอำนาจ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญมหาอำนาจ
เนื้ออัลปาก้า

400 THB

ตะกรุดมหาอำนาจ ถักเชือกแดง 2 ดอก หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ ตะกรุดมหาอำนาจ ถักเชือกแดง 2 ดอก หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

ตะกรุดมหาอำนาจ
ถักเชือกแดง 2 ดอก

1,100 THB

ตะกรุดหนุนดวง ถักเชือกดำ วัดระฆังโฆสิตาราม (คณะ ๙) ตะกรุดหนุนดวง ถักเชือกดำ วัดระฆังโฆสิตาราม (คณะ ๙)

ตะกรุดหนุนดวง
ถักเชือกดำ

199 THB

ตะกรุดหนุนดวง ถักเชือกแดง วัดระฆังโฆสิตาราม (คณะ ๙) ตะกรุดหนุนดวง ถักเชือกแดง วัดระฆังโฆสิตาราม (คณะ ๙)

ตะกรุดหนุนดวง
ถักเชือกแดง

199 THB

ชุดสมเด็จเจริญพร 1 ชุดมี 3 องค์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ชุดสมเด็จเจริญพร 1 ชุดมี 3 องค์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

ชุดสมเด็จเจริญพร
1 ชุดมี 3 องค์

500 THB

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อเงินลงยาเขียว หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อเงินลงยาเขียว หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ
เนื้อเงินลงยาเขียว

2,100 THB

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อเงินลงยาแดง หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อเงินลงยาแดง หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ
เนื้อเงินลงยาแดง

2,100 THB

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อมหาชนวน หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อมหาชนวน หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ
เนื้อมหาชนวน

250 THB

เหรียญชนวนไม่ตัดปีก เนื้อชนวนไม่ตัดปีก หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง เหรียญชนวนไม่ตัดปีก เนื้อชนวนไม่ตัดปีก หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง

เหรียญชนวนไม่ตัดปีก
เนื้อชนวนไม่ตัดปีก

240 THB

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อทองฝาบาตรไม่ตัดปีก หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อทองฝาบาตรไม่ตัดปีก หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ
เนื้อทองฝาบาตรไม่ตัดปีก

220 THB

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อทองแดงลงยาลายธงชาติ หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ เนื้อทองแดงลงยาลายธงชาติ หลวงพ่อทวด วัดเสมาเมือง

เหรียญหลวงปู่ทวด 5 ทศวรรษ
เนื้อทองแดงลงยาลายธงชาติ

300 THB