วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
ปลาอานนท์ ชุดกรรมการ 1 ชุดมี 2 ตัว (ตู้) พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) ปลาอานนท์ ชุดกรรมการ 1 ชุดมี 2 ตัว (ตู้) พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

ปลาอานนท์ ชุดกรรมการ
1 ชุดมี 2 ตัว (ตู้)

หมดแล้ว

ปลาอานนท์ เนื้อสัมฤทธิ์ ตะกรุดเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) ปลาอานนท์ เนื้อสัมฤทธิ์ ตะกรุดเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

ปลาอานนท์
เนื้อสัมฤทธิ์ ตะกรุดเงิน

1,300 THB

ปลาอานนท์ เนื้อ 3 K ตะกรุดเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) ปลาอานนท์ เนื้อ 3 K ตะกรุดเงิน พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

ปลาอานนท์
เนื้อ 3 K ตะกรุดเงิน

หมดแล้ว

เหรียญลูกมะนาว เนื้อทองแดง พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) เหรียญลูกมะนาว เนื้อทองแดง พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

เหรียญลูกมะนาว
เนื้อทองแดง

200 THB

เหรียญลูกมะนาว เนื้ออัลปาก้า พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) เหรียญลูกมะนาว เนื้ออัลปาก้า พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม)

เหรียญลูกมะนาว
เนื้ออัลปาก้า

350 THB

กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก

กุมารดูดรก ในป่าช้า
เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง

700 THB

กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง ผสมว่านไพรดำกายสิทธิ์เทพสถิต ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง ผสมว่านไพรดำกายสิทธิ์เทพสถิต ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก

กุมารดูดรก ในป่าช้า
เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง ผสมว่านไพรดำกายสิทธิ์เทพสถิต

200 THB

กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อทองชนวนดำ อุดผงพรายกุมาร ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อทองชนวนดำ อุดผงพรายกุมาร ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก

กุมารดูดรก ในป่าช้า
เนื้อทองชนวนดำ อุดผงพรายกุมาร

400 THB

กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อทองขาวบูชาครู อุดผงพรายกุมาร ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก กุมารดูดรก ในป่าช้า เนื้อทองขาวบูชาครู อุดผงพรายกุมาร ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก

กุมารดูดรก ในป่าช้า
เนื้อทองขาวบูชาครู อุดผงพรายกุมาร

หมดแล้ว

ตะกรุด ปัดทอง ญาท่านโทน วัดบ้านพับ ตะกรุด ปัดทอง ญาท่านโทน วัดบ้านพับ

ตะกรุด
ปัดทอง

259 THB

วัวธนู เนื้อทองชนวนสด ญาท่านโทน วัดบ้านพับ วัวธนู เนื้อทองชนวนสด ญาท่านโทน วัดบ้านพับ

วัวธนู
เนื้อทองชนวนสด

299 THB

วัวธนู เนื้อปีกเครื่องบิน ญาท่านโทน วัดบ้านพับ วัวธนู เนื้อปีกเครื่องบิน ญาท่านโทน วัดบ้านพับ

วัวธนู
เนื้อปีกเครื่องบิน

หมดแล้ว

หนุมาน 500 ในป่าช้า เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก หนุมาน 500 ในป่าช้า เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก

หนุมาน 500 ในป่าช้า
เนื้อผงพรายกุมารปัดทอง

200 THB

หนุมาน 500 ในป่าช้า เนื้อทองชนวน ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก หนุมาน 500 ในป่าช้า เนื้อทองชนวน ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก

หนุมาน 500 ในป่าช้า
เนื้อทองชนวน

400 THB

หนุมาน 500 ในป่าช้า เนื้อทองขาวบูชาครู ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก หนุมาน 500 ในป่าช้า เนื้อทองขาวบูชาครู ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก

หนุมาน 500 ในป่าช้า
เนื้อทองขาวบูชาครู

หมดแล้ว

หนุมาน 500 ในป่าช้า ผงพรายกุมาร ชุดกรรมการ ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก หนุมาน 500 ในป่าช้า ผงพรายกุมาร ชุดกรรมการ ญาท่านเขียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้ายางขี้นก

หนุมาน 500 ในป่าช้า
ผงพรายกุมาร ชุดกรรมการ

700 THB

สีผึ้ง พลาย 10 ขุนแผน ตลับ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ สีผึ้ง พลาย 10 ขุนแผน ตลับ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

สีผึ้ง พลาย 10 ขุนแผน
ตลับ

199 THB

ตะกรุดห้ามจน ตะกั่วปัดทอง หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ ตะกรุดห้ามจน ตะกั่วปัดทอง หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

ตะกรุดห้ามจน
ตะกั่วปัดทอง

299 THB

สิงห์มหาลาภ เนื้อโลหะ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ สิงห์มหาลาภ เนื้อโลหะ หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

สิงห์มหาลาภ
เนื้อโลหะ

399 THB

ตะกรุดจินดามณี บ่วงบาศ เนื้อ หลวงปู่ตี๋ วัดหูช้าง ตะกรุดจินดามณี บ่วงบาศ เนื้อ หลวงปู่ตี๋ วัดหูช้าง

ตะกรุดจินดามณี บ่วงบาศ
เนื้อ

399 THB

พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร เนื้อชนวน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร เนื้อชนวน หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

พระพรหมวิหารปางประทานพร 8 กร
เนื้อชนวน

หมดแล้ว

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์สอดไส้ทองแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์สอดไส้ทองแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองทิพย์สอดไส้ทองแดง

หมดแล้ว

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงสอดไส้ทองทิพย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงสอดไส้ทองทิพย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองแดงสอดไส้ทองทิพย์

หมดแล้ว

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงหน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองแดงหน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองแดงหน้ากากอัลปาก้า

500 THB

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์หน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อทองทิพย์หน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อทองทิพย์หน้ากากอัลปาก้า

หมดแล้ว

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อสัตตะหน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้อสัตตะหน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้อสัตตะหน้ากากอัลปาก้า

หมดแล้ว

เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เหรียญเลื่อนฯบารมี เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดง หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

เหรียญเลื่อนฯบารมี
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดง

หมดแล้ว