วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงซาติน ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงซาติน ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว พิมพ์เล็ก
เนื้อทองแดงซาติน

290 THB

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองแดงรุ้ง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองแดงรุ้ง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว
เนื้อทองแดงรุ้ง

390 THB

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองแดงซาริน ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองแดงซาริน ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว
เนื้อทองแดงซาริน

490 THB

ผ้ายันต์แสนยันต์ แสนรวย ขนาด 12 X 18 นิ้ว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ผ้ายันต์แสนยันต์ แสนรวย ขนาด 12 X 18 นิ้ว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ผ้ายันต์แสนยันต์ แสนรวย
ขนาด 12 X 18 นิ้ว

150 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.5 เนื้อทองแดงรมดำด้าน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.5 เนื้อทองแดงรมดำด้าน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
4.5 เนื้อทองแดงรมดำด้าน

150 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.4 ตะกั่วอวนหน้ากากชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.4 ตะกั่วอวนหน้ากากชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
4.4 ตะกั่วอวนหน้ากากชนวนผิวรุ้ง

250 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.3 เนื้อชนวนหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.3 เนื้อชนวนหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
4.3 เนื้อชนวนหน้ากากทองทิพย์

250 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.2 เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.2 เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
4.2 เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์

290 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.1 เนื้อชนวนลงยาหน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 4.1 เนื้อชนวนลงยาหน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
4.1 เนื้อชนวนลงยาหน้ากากเงิน

490 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.6 ทองแดงชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.6 ทองแดงชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
3.6 ทองแดงชนวนผิวรุ้ง

190 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.5 ทองทิพย์หน้ากากทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.5 ทองทิพย์หน้ากากทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
3.5 ทองทิพย์หน้ากากทองแดงผิวไฟ

250 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.4 สัตตะหน้ากากทองประธาน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.4 สัตตะหน้ากากทองประธาน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
3.4 สัตตะหน้ากากทองประธาน

250 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.3 เนื้อปลอกลูกปืนหน้ากากนวะ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.3 เนื้อปลอกลูกปืนหน้ากากนวะ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
3.3 เนื้อปลอกลูกปืนหน้ากากนวะ

290 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.2 เนื้อนวะหน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.2 เนื้อนวะหน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
3.2 เนื้อนวะหน้ากากเงิน

590 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.1 นวะลงยา หน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 3.1 นวะลงยา หน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
3.1 นวะลงยา หน้ากากเงิน

890 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 1.5 ทองแดงมันปูผิวรุ้งหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 1.5 ทองแดงมันปูผิวรุ้งหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
1.5 ทองแดงมันปูผิวรุ้งหน้ากากทองทิพย์

190 THB

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 1.6 เนื้อทองแดงผิวไฟ(แดง-ส้ม) หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญแสนยันต์ แสนรวย 1.6 เนื้อทองแดงผิวไฟ(แดง-ส้ม) หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญแสนยันต์ แสนรวย
1.6 เนื้อทองแดงผิวไฟ(แดง-ส้ม)

150 THB

พระยอดธง พิมพ์เล็ก เนื้อทองผสมสัมฤทธิ์ หลวงพ่อผล วัดลุ่มโพธิทอง พระยอดธง พิมพ์เล็ก เนื้อทองผสมสัมฤทธิ์ หลวงพ่อผล วัดลุ่มโพธิทอง

พระยอดธง พิมพ์เล็ก
เนื้อทองผสมสัมฤทธิ์

300 THB

พระยาสุบรรณปักษี เนื้อนวะ หลวงปู่ชัชวาลย์ วัดบ้านปูน พระยาสุบรรณปักษี เนื้อนวะ หลวงปู่ชัชวาลย์ วัดบ้านปูน

พระยาสุบรรณปักษี
เนื้อนวะ

490 THB

พระยาสุบรรณปักษี เนื้อนวะชุบทองลงยา หลวงปู่ชัชวาลย์ วัดบ้านปูน พระยาสุบรรณปักษี เนื้อนวะชุบทองลงยา หลวงปู่ชัชวาลย์ วัดบ้านปูน

พระยาสุบรรณปักษี
เนื้อนวะชุบทองลงยา

550 THB

พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค เนื้อทองเหลือง ครูบาตาน วัดวังมน พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค เนื้อทองเหลือง ครูบาตาน วัดวังมน

พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค
เนื้อทองเหลือง

150 THB

พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค ทองแดงลงยาทศชาด หน้า+หลัง ครูบาตาน วัดวังมน พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค ทองแดงลงยาทศชาด หน้า+หลัง ครูบาตาน วัดวังมน

พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค
ทองแดงลงยาทศชาด หน้า+หลัง

500 THB

พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค เนื้ออัลปาก้าลงยาทศชาด ครูบาตาน วัดวังมน พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค เนื้ออัลปาก้าลงยาทศชาด ครูบาตาน วัดวังมน

พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค
เนื้ออัลปาก้าลงยาทศชาด

550 THB

พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค เนื้อทองแดงลงยาทศชาด ครูบาตาน วัดวังมน พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค เนื้อทองแดงลงยาทศชาด ครูบาตาน วัดวังมน

พญานกยูง เอกะ มีทองให้โชค
เนื้อทองแดงลงยาทศชาด

500 THB