วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)

รูปหล่อหนุมานรุ่นแรกก้นลายเซ็น
เนื้อสัมฤทธิ์ผสมชนวนเก่า

300 THB

รูปหล่อหนุมานรุ่นแรกก้นลายเซ็น
เนื้อนวโลหะ

700 THB

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า
เนื้อตะกั่วหน้ากากทองฝาบาตร

400 THB

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า
เนื้ออัลปาก้า

400 THB

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า
เนื้อนวโลหะ

700 THB

เหรียญอาร์มพรหมสี่หน้า
เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน

1,200 THB

รูปหล่อพิมพ์เข่ากว้างเจริญพรสดุ้งกลับ
เนื้อนวะแก่ทอง

3,000 THB

เหรียญเสมาฉลุเจริญพรสดุ้งกลับ
เนื้อเงิน

5,000 THB

เหรียญเสมาครึ่งองค์รุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตร ลงยาสีเขียว

400 THB

เหรียญเสมาครึ่งองค์รุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตร ลงยาสีแดง

400 THB

พระปิดตามหาลาภรุ่นแรก
เนื้อทองเหลือง

300 THB

เหรียญหล่อรูปไข่หลวงปู่ทวดขอบบัวรอบ อุดกริ่งมวลสาร
เนื้อไวท์บราส ฝังบุษราคัม

2,500 THB

เหรียญหล่อรูปไข่หลวงปู่ทวดขอบบัวรอบ อุดกริ่งมวลสาร
เนื้อไวท์บราส ฝังไพลิน

2,500 THB

เหรียญหล่อรูปไข่หลวงปู่ทวดขอบบัวรอบ อุดกริ่งมวลสาร
เนื้อไวท์บราส ฝังทับทิม

2,500 THB

เหรียญหล่อรูปไข่หลวงปู่ทวดขอบบัวรอบ อุดกริ่งมวลสาร
เนื้อนวะวรรณะทอง องค์ไวท์บราส

1,500 THB

เหรียญเสมาหน้าเลื่อนบล็อก 2 จุด รัดประคตข้างเดียว + 3ขีดใน รัดประคตข้างเดียว
ทองแดงรมดำ (หมายเลขเลขเดียวกัน)

500 THB

เหรียญเสาร์ 5 มหาเศรษฐี
เนื้อโลหะเจ้าน้ำเงิน

250 THB

เหรียญเสาร์ 5 มหาเศรษฐี
เนื้อชนวนบ้านช่างหล่อ

250 THB

เหรียญรุ่นแรก ชุด 2 เหรียญ
เนื้อทองฝาบาตร+เนื้อทองแดงรมมันปู

400 THB

พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก
เนื้อทองคำ

15,000 THB

เหรียญรุ่นแรก
เนื้อทองแดงรมมันปูหลังเรียบติดจีวร

300 THB

เหรียญรุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตรไม่ตัดปีก

300 THB

เหรียญรุ่นแรก
เนื้ออัลปาก้า

500 THB

เหรียญรุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตรหลังเรียบติดจีวร

300 THB

เหรียญรุ่นแรก
เนื้อชนวนหลังเรียบติดจีวร

600 THB

เหรียญรุ่นแรก
เนื้อดีบุกลงยาเขียว+ลงยาจีวร

800 THB

เหรียญรุ่นแรก
เนื้อทองแดงรมมันปูไม่ตัดปีก

350 THB

เหรียญรุ่นแรก ชุด 3 เหรียญ
ทองฝาบาตร ทองแดงผิวไฟ ทองแดงรมมันปู

600 THB