วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญสารพัดดี เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญสารพัดดี เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญสารพัดดี
เนื้อทองแดงมันปู

200 THB

เหรียญสารพัดดี เนื้อตะกั่วหน้าทองสัตตะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญสารพัดดี เนื้อตะกั่วหน้าทองสัตตะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญสารพัดดี
เนื้อตะกั่วหน้าทองสัตตะ

400 THB

เหรียญสารพัดดี เนื้อทองสัตตะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญสารพัดดี เนื้อทองสัตตะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญสารพัดดี
เนื้อทองสัตตะ

300 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อชนวนไม่ตัดปีก หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อชนวนไม่ตัดปีก หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้อชนวนไม่ตัดปีก

120 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อทองแดงมันปู หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้อทองแดงมันปู

100 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อตะกั่วหน้าทองสัตตะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อตะกั่วหน้าทองสัตตะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้อตะกั่วหน้าทองสัตตะ

200 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อเงิน หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้อเงิน

800 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยา

3,500 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้ออัลปาก้า

150 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อทองสัตตะลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อทองสัตตะลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้อทองสัตตะลงยา

250 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อทองสัตตะหลังกึ่งเรียบ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อทองสัตตะหลังกึ่งเรียบ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้อทองสัตตะหลังกึ่งเรียบ

200 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้อนวโลหะ

300 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี 1 ชุดมี 3 องค์ (เงินลงยา แดง น้ำเงิน เขียว) หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี 1 ชุดมี 3 องค์ (เงินลงยา แดง น้ำเงิน เขียว) หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
1 ชุดมี 3 องค์ (เงินลงยา แดง น้ำเงิน เขียว)

2,700 THB

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อทองแดงหลังกึ่งเรียบ ลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี เนื้อทองแดงหลังกึ่งเรียบ ลงยา หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน

เหรียญเม็ดแตงสารพัดดี
เนื้อทองแดงหลังกึ่งเรียบ ลงยา

150 THB

เหรียญสมปราถนา เนื้อเงินลงยาสีเขียว จีวรเหลือง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญสมปราถนา เนื้อเงินลงยาสีเขียว จีวรเหลือง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญสมปราถนา
เนื้อเงินลงยาสีเขียว จีวรเหลือง

3,500 THB

เหรียญสมปราถนา เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน จีวรเหลือง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญสมปราถนา เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน จีวรเหลือง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญสมปราถนา
เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน จีวรเหลือง

3,600 THB

เหรียญสมปราถนา เนื้อเงินลงยาสีแดง จีวรเหลือง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญสมปราถนา เนื้อเงินลงยาสีแดง จีวรเหลือง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญสมปราถนา
เนื้อเงินลงยาสีแดง จีวรเหลือง

3,800 THB

เหรียญสมปราถนา ชุดกรรมการ (3 เหรียญ ลงยาแดง เขียว น้ำเงิน) หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญสมปราถนา ชุดกรรมการ (3 เหรียญ ลงยาแดง เขียว น้ำเงิน) หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญสมปราถนา ชุดกรรมการ
(3 เหรียญ ลงยาแดง เขียว น้ำเงิน)

หมดแล้ว

เหรียญสมปราถนา เนื้อนวโลหะ หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญสมปราถนา เนื้อนวโลหะ หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญสมปราถนา
เนื้อนวโลหะ

800 THB

เหรียญสมปราถนา เนื้อทองระฆัง หน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญสมปราถนา เนื้อทองระฆัง หน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญสมปราถนา
เนื้อทองระฆัง หน้ากากอัลปาก้า

800 THB

เหรียญสมปราถนา เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญสมปราถนา เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญสมปราถนา
เนื้ออัลปาก้า

450 THB

เหรียญสมปราถนา เนื้อทองระฆัง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญสมปราถนา เนื้อทองระฆัง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญสมปราถนา
เนื้อทองระฆัง

300 THB

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อเงินลงยาสีแดง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อเงินลงยาสีแดง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน
เนื้อเงินลงยาสีแดง

2,700 THB

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อมหาชนวน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อมหาชนวน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน
เนื้อมหาชนวน

700 THB

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อทองทิพย์สูตรใหม่ โค้ด มะ อะ อุ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อทองทิพย์สูตรใหม่ โค้ด มะ อะ อุ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน
เนื้อทองทิพย์สูตรใหม่ โค้ด มะ อะ อุ

600 THB

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน
เนื้ออัลปาก้า

400 THB

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อทองทิพย์สูตรใหม่ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อทองทิพย์สูตรใหม่ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญไพรีพินาศ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน
เนื้อทองทิพย์สูตรใหม่

250 THB