รายการวัตถุมงคล
พญาครุฑ กิตติคุโณ 90 สัมฤทธิ์ ผิวรุ้ง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ พญาครุฑ กิตติคุโณ 90 สัมฤทธิ์ ผิวรุ้ง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

พญาครุฑ กิตติคุโณ 90
สัมฤทธิ์ ผิวรุ้ง

270 THB

พญาครุฑ กิตติคุโณ 90 ทองแดงลงยาราชาวดี ปีกสีเขียว พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ พญาครุฑ กิตติคุโณ 90 ทองแดงลงยาราชาวดี ปีกสีเขียว พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

พญาครุฑ กิตติคุโณ 90
ทองแดงลงยาราชาวดี ปีกสีเขียว

450 THB

พญาครุฑ กิตติคุโณ 90 ทองแดงลงยาราชาวดี ปีกสีแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ พญาครุฑ กิตติคุโณ 90 ทองแดงลงยาราชาวดี ปีกสีแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

พญาครุฑ กิตติคุโณ 90
ทองแดงลงยาราชาวดี ปีกสีแดง

450 THB

หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90 สำริดแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90 สำริดแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90
สำริดแดง

150 THB

หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90 สัตตะขัดยาแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90 สัตตะขัดยาแดง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90
สัตตะขัดยาแดง

190 THB

หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90 ทองระฆัง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90 ทองระฆัง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90
ทองระฆัง

190 THB

หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90 โลหะผสม รมยาดำ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90 โลหะผสม รมยาดำ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น กิตติคุโณ 90
โลหะผสม รมยาดำ

250 THB

เสมามหาสมปรารถนา ลุ้นเนื้อ หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง เสมามหาสมปรารถนา ลุ้นเนื้อ หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง

เสมามหาสมปรารถนา
ลุ้นเนื้อ

240 THB

เสมามหาสมปรารถนา นวะหน้ากากเงินคอน้ำเต้า หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง เสมามหาสมปรารถนา นวะหน้ากากเงินคอน้ำเต้า หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง

เสมามหาสมปรารถนา
นวะหน้ากากเงินคอน้ำเต้า

690 THB

เสมามหาสมปรารถนา ชนวนลงยา 2 สี แดง-ฟ้า หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง เสมามหาสมปรารถนา ชนวนลงยา 2 สี แดง-ฟ้า หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง

เสมามหาสมปรารถนา
ชนวนลงยา 2 สี แดง-ฟ้า

390 THB

เสมามหาสมปรารถนา อัลปาก้าลงยาม่วง จีวรเหลือง หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง เสมามหาสมปรารถนา อัลปาก้าลงยาม่วง จีวรเหลือง หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง

เสมามหาสมปรารถนา
อัลปาก้าลงยาม่วง จีวรเหลือง

490 THB

เสมามหาสมปรารถนา นวะโลหะลงยา 2 สี น้ำเงิน-ขาว หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง เสมามหาสมปรารถนา นวะโลหะลงยา 2 สี น้ำเงิน-ขาว หลวงปู่หลิน ที่พักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง

เสมามหาสมปรารถนา
นวะโลหะลงยา 2 สี น้ำเงิน-ขาว

690 THB

เหรียญรูปไข่เจริญพร ทองแดงมันปู หลวงปู่เวิน วัดน้ำวิ่ง เหรียญรูปไข่เจริญพร ทองแดงมันปู หลวงปู่เวิน วัดน้ำวิ่ง

เหรียญรูปไข่เจริญพร
ทองแดงมันปู

150 THB

เหรียญรูปไข่เจริญพร ทองแดงซาติน หลวงปู่เวิน วัดน้ำวิ่ง เหรียญรูปไข่เจริญพร ทองแดงซาติน หลวงปู่เวิน วัดน้ำวิ่ง

เหรียญรูปไข่เจริญพร
ทองแดงซาติน

290 THB

เหรียญรูปไข่เจริญพร ทองพระประธาน หลวงปู่เวิน วัดน้ำวิ่ง เหรียญรูปไข่เจริญพร ทองพระประธาน หลวงปู่เวิน วัดน้ำวิ่ง

เหรียญรูปไข่เจริญพร
ทองพระประธาน

170 THB

พระปิดตาอุตตโม สารพัดเฮง ชนวนโลหะธาตุหลวงปู่หมุนกะไหล่ทอง ญาท่านเฮง สำนักสงฆ์หนองบัว พระปิดตาอุตตโม สารพัดเฮง ชนวนโลหะธาตุหลวงปู่หมุนกะไหล่ทอง ญาท่านเฮง สำนักสงฆ์หนองบัว

พระปิดตาอุตตโม สารพัดเฮง
ชนวนโลหะธาตุหลวงปู่หมุนกะไหล่ทอง

220 THB

พระปิดตาอุตตโม สารพัดเฮง เนื้อเหล็กน้ำพี้ ญาท่านเฮง สำนักสงฆ์หนองบัว พระปิดตาอุตตโม สารพัดเฮง เนื้อเหล็กน้ำพี้ ญาท่านเฮง สำนักสงฆ์หนองบัว

พระปิดตาอุตตโม สารพัดเฮง
เนื้อเหล็กน้ำพี้

420 THB

พระปิดตาอุตตโม สารพัดเฮง เนื้อนวะโลหะ ญาท่านเฮง สำนักสงฆ์หนองบัว พระปิดตาอุตตโม สารพัดเฮง เนื้อนวะโลหะ ญาท่านเฮง สำนักสงฆ์หนองบัว

พระปิดตาอุตตโม สารพัดเฮง
เนื้อนวะโลหะ

450 THB

พระสังกัจจายน์ ไหว้ครู๖๑ เนื้อทองเหลือง หลวงปู่ฮ้อ วัดชุมแสง พระสังกัจจายน์ ไหว้ครู๖๑ เนื้อทองเหลือง หลวงปู่ฮ้อ วัดชุมแสง

พระสังกัจจายน์ ไหว้ครู๖๑
เนื้อทองเหลือง

450 THB

พระสมเด็จทรงครุฑหล่อ กฐิน๖๑ เนื้อเงิน วัดครุฑธาราม - พระสมเด็จทรงครุฑหล่อ กฐิน๖๑ เนื้อเงิน วัดครุฑธาราม -

พระสมเด็จทรงครุฑหล่อ กฐิน๖๑
เนื้อเงิน

2,500 THB

พระสมเด็จทรงครุฑหล่อ กฐิน๖๑ เนื้อสัมฤทธิ์ วัดครุฑธาราม - พระสมเด็จทรงครุฑหล่อ กฐิน๖๑ เนื้อสัมฤทธิ์ วัดครุฑธาราม -

พระสมเด็จทรงครุฑหล่อ กฐิน๖๑
เนื้อสัมฤทธิ์

590 THB

พระสมเด็จทรงครุฑหล่อ กฐิน๖๑ เนื้อมหาชนวนบังเกิดทรัพย์ วัดครุฑธาราม - พระสมเด็จทรงครุฑหล่อ กฐิน๖๑ เนื้อมหาชนวนบังเกิดทรัพย์ วัดครุฑธาราม -

พระสมเด็จทรงครุฑหล่อ กฐิน๖๑
เนื้อมหาชนวนบังเกิดทรัพย์

129 THB

สีผึ้งเดือนเพ็ญ พรายปิ่นทองปิ่นแก้ว ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญสม ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง สีผึ้งเดือนเพ็ญ พรายปิ่นทองปิ่นแก้ว ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญสม ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง

สีผึ้งเดือนเพ็ญ พรายปิ่นทองปิ่นแก้ว
ลุ้นเนื้อ

239 THB

สีผึ้งเดือนเพ็ญ พรายปิ่นทองปิ่นแก้ว กุมารทอง หลวงปู่บุญสม ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง สีผึ้งเดือนเพ็ญ พรายปิ่นทองปิ่นแก้ว กุมารทอง หลวงปู่บุญสม ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง

สีผึ้งเดือนเพ็ญ พรายปิ่นทองปิ่นแก้ว
กุมารทอง

239 THB

พระผงดวงเศรษฐี กฐิน ๖๑ ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญสม ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง พระผงดวงเศรษฐี กฐิน ๖๑ ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญสม ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง

พระผงดวงเศรษฐี กฐิน ๖๑
ลุ้นเนื้อ

129 THB

ผ้ายันต์พระเศรษฐีนวะโกฏิ ขนาด A3 สีแดง หลวงปู่คำปั่น วัดป่าโนนสวรรค์ ผ้ายันต์พระเศรษฐีนวะโกฏิ ขนาด A3 สีแดง หลวงปู่คำปั่น วัดป่าโนนสวรรค์

ผ้ายันต์พระเศรษฐีนวะโกฏิ ขนาด A3
สีแดง

199 THB

เหรียญพญาสุเรนทรชิต รุ่น เทพประทานพร อัลปาก้าลงยาสีน้ำเงิน หลวงปู่ประสิทธิ์ สำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเทพนิมิตร (เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล) เหรียญพญาสุเรนทรชิต รุ่น เทพประทานพร อัลปาก้าลงยาสีน้ำเงิน หลวงปู่ประสิทธิ์ สำนักสงฆ์ภูเขาแก้วเทพนิมิตร (เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)

เหรียญพญาสุเรนทรชิต รุ่น เทพประทานพร
อัลปาก้าลงยาสีน้ำเงิน

290 THB

เหรียญมหายันต์ มหาเสน่ห์ 13.6 ทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินยวง หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม เหรียญมหายันต์ มหาเสน่ห์ 13.6 ทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินยวง หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม

เหรียญมหายันต์ มหาเสน่ห์
13.6 ทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินยวง

190 THB

เหรียญมหายันต์ มหาเสน่ห์ 13.5 ทองแดงมันปูหน้ากากเงินยวง หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม เหรียญมหายันต์ มหาเสน่ห์ 13.5 ทองแดงมันปูหน้ากากเงินยวง หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม

เหรียญมหายันต์ มหาเสน่ห์
13.5 ทองแดงมันปูหน้ากากเงินยวง

190 THB

เหรียญมหายันต์ มหาเสน่ห์ 11. ทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม เหรียญมหายันต์ มหาเสน่ห์ 11. ทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม

เหรียญมหายันต์ มหาเสน่ห์
11. ทองแดงผิวไฟ

150 THB

เหรียญเสมา ๗ รอบ ทองแดงมันปู หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญเสมา ๗ รอบ ทองแดงมันปู หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญเสมา ๗ รอบ
ทองแดงมันปู

150 THB

เหรียญเสมา ๗ รอบ ทองประธาน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เหรียญเสมา ๗ รอบ ทองประธาน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

เหรียญเสมา ๗ รอบ
ทองประธาน

170 THB