รายการวัตถุมงคล
พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู มหาชนวนผสมเงินโบราณ หล่อดินไทย พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู มหาชนวนผสมเงินโบราณ หล่อดินไทย พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
มหาชนวนผสมเงินโบราณ หล่อดินไทย

450 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู ชนวนมหายันต์ หล่อดินไทย พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู ชนวนมหายันต์ หล่อดินไทย พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
ชนวนมหายันต์ หล่อดินไทย

350 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู ชินตะกั่วโบราณ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู ชินตะกั่วโบราณ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
ชินตะกั่วโบราณ

250 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู ส้ตตะโลหะ ผิวกลับดำ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู ส้ตตะโลหะ ผิวกลับดำ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
ส้ตตะโลหะ ผิวกลับดำ

199 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู ทองแดงโบราณ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู ทองแดงโบราณ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
ทองแดงโบราณ

199 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 10. สัตตะเทวฤทธิ์ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 10. สัตตะเทวฤทธิ์ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
10. สัตตะเทวฤทธิ์

189 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 09. ทองราชาโชค พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 09. ทองราชาโชค พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
09. ทองราชาโชค

189 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 08. ทองลำอู่หล่อโบราณ คราบเบ้า พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 08. ทองลำอู่หล่อโบราณ คราบเบ้า พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
08. ทองลำอู่หล่อโบราณ คราบเบ้า

239 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 07. สัตตะโลหะ ชุบ 3K พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 07. สัตตะโลหะ ชุบ 3K พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
07. สัตตะโลหะ ชุบ 3K

500 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 06. สัตตะโลหะ เปียกทองคำ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 06. สัตตะโลหะ เปียกทองคำ พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
06. สัตตะโลหะ เปียกทองคำ

500 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 05. สัตตะโลหะ รมซาติน พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 05. สัตตะโลหะ รมซาติน พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
05. สัตตะโลหะ รมซาติน

500 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 04. มหาชนวน รมซาติน พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 04. มหาชนวน รมซาติน พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
04. มหาชนวน รมซาติน

500 THB

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 03. อัลปาก้า รมซาติน พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู 03. อัลปาก้า รมซาติน พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า

พ่อแก่ฤาษีนารอท รุ่น แรงครู
03. อัลปาก้า รมซาติน

500 THB

เหรียญหนุนดวงมนต์จินดา ทองแดงมันปู หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม เหรียญหนุนดวงมนต์จินดา ทองแดงมันปู หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม

เหรียญหนุนดวงมนต์จินดา
ทองแดงมันปู

150 THB

เหรียญหนุนดวงมนต์จินดา สัตตะโลหะ หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม เหรียญหนุนดวงมนต์จินดา สัตตะโลหะ หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม

เหรียญหนุนดวงมนต์จินดา
สัตตะโลหะ

150 THB

เหรียญหนุนดวงมนต์จินดา นวะโลหะ หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม เหรียญหนุนดวงมนต์จินดา นวะโลหะ หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม

เหรียญหนุนดวงมนต์จินดา
นวะโลหะ

800 THB

เหรียญพญาเต่าเรือนพระสิวลีลังกาวงศ์(ปางจกบาตร) ทองแดงมันปู หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม เหรียญพญาเต่าเรือนพระสิวลีลังกาวงศ์(ปางจกบาตร) ทองแดงมันปู หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม

เหรียญพญาเต่าเรือนพระสิวลีลังกาวงศ์(ปางจกบาตร)
ทองแดงมันปู

150 THB

พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วาระครบรอบ 100 ปี นวะโลหะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆังโฆสิตาราม พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วาระครบรอบ 100 ปี นวะโลหะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆังโฆสิตาราม

พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วาระครบรอบ 100 ปี
นวะโลหะ

239 THB

พระสมเด็จ พิมพ์พระประธาน รุ่น 231 ปี ชาตกาล 13. เนื้อผง สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆังโฆสิตาราม พระสมเด็จ พิมพ์พระประธาน รุ่น 231 ปี ชาตกาล 13. เนื้อผง สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆังโฆสิตาราม

พระสมเด็จ พิมพ์พระประธาน รุ่น 231 ปี ชาตกาล
13. เนื้อผง

199 THB

พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ทรงนิยม รุ่น 231 ปี ชาตกาล 12. เนื้อว่าน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆังโฆสิตาราม พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ทรงนิยม รุ่น 231 ปี ชาตกาล 12. เนื้อว่าน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆังโฆสิตาราม

พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ทรงนิยม รุ่น 231 ปี ชาตกาล
12. เนื้อว่าน

359 THB

พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ทรงนิยม รุ่น 231 ปี ชาตกาล 11. เนื้อแก่ว่าน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆังโฆสิตาราม พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ทรงนิยม รุ่น 231 ปี ชาตกาล 11. เนื้อแก่ว่าน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆังโฆสิตาราม

พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ทรงนิยม รุ่น 231 ปี ชาตกาล
11. เนื้อแก่ว่าน

490 THB

ตะกรุดมหาเทพมงคล ขนาด 2 นิ้ว เขียวเรียกทรัพย์ ครูบามงคล วัดบางเบน ตะกรุดมหาเทพมงคล ขนาด 2 นิ้ว เขียวเรียกทรัพย์ ครูบามงคล วัดบางเบน

ตะกรุดมหาเทพมงคล ขนาด 2 นิ้ว
เขียวเรียกทรัพย์

189 THB

ตะกรุดมหาเทพมงคล ขนาด 2 นิ้ว ดำมหาอุต ครูบามงคล วัดบางเบน ตะกรุดมหาเทพมงคล ขนาด 2 นิ้ว ดำมหาอุต ครูบามงคล วัดบางเบน

ตะกรุดมหาเทพมงคล ขนาด 2 นิ้ว
ดำมหาอุต

189 THB

ตะกรุดหน้าผี มีเมียนางฟ้า ขนาด 1.5 นิ้ว หลวงปู่สมัย วัดสุธรรมาราม ตะกรุดหน้าผี มีเมียนางฟ้า ขนาด 1.5 นิ้ว หลวงปู่สมัย วัดสุธรรมาราม

ตะกรุดหน้าผี มีเมียนางฟ้า
ขนาด 1.5 นิ้ว

149 THB

ผ้ายันต์ปูหนีบทรัพย์ ขนาด 20 x 29 ซ.ม. หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม ผ้ายันต์ปูหนีบทรัพย์ ขนาด 20 x 29 ซ.ม. หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม

ผ้ายันต์ปูหนีบทรัพย์
ขนาด 20 x 29 ซ.ม.

129 THB

ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2 ทองแดงเถื่อน(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ) ครูบาหนุนดวง วัดหนองหวาย ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2 ทองแดงเถื่อน(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ) ครูบาหนุนดวง วัดหนองหวาย

ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2
ทองแดงเถื่อน(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ)

350 THB

ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2 ทองชนวน(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ) ครูบาหนุนดวง วัดหนองหวาย ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2 ทองชนวน(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ) ครูบาหนุนดวง วัดหนองหวาย

ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2
ทองชนวน(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ)

350 THB

ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2 สัมฤทธิ์ผิวไฟ(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ) ครูบาหนุนดวง วัดหนองหวาย ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2 สัมฤทธิ์ผิวไฟ(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ) ครูบาหนุนดวง วัดหนองหวาย

ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2
สัมฤทธิ์ผิวไฟ(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ)

450 THB

ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2 เงินนำฤกษ์ ดอกครู(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ) ครูบาหนุนดวง วัดหนองหวาย ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2 เงินนำฤกษ์ ดอกครู(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ) ครูบาหนุนดวง วัดหนองหวาย

ตะกรุดขุนแผนชมตลาด รุ่น2
เงินนำฤกษ์ ดอกครู(ตรึงด้ายแดงชาดหรคุณ)

790 THB

ตะกรุดสีผึ้ง ว่านพญาไก่แดง ขนาด 1.5 นิ้ว มูลนิธิสรรพราเชนทร์ มูลนิธิฯ ตะกรุดสีผึ้ง ว่านพญาไก่แดง ขนาด 1.5 นิ้ว มูลนิธิสรรพราเชนทร์ มูลนิธิฯ

ตะกรุดสีผึ้ง ว่านพญาไก่แดง
ขนาด 1.5 นิ้ว

249 THB

เบี้ยแก้ แสนคุ้มภัย ลุ้นตะกรุด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เบี้ยแก้ แสนคุ้มภัย ลุ้นตะกรุด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เบี้ยแก้ แสนคุ้มภัย
ลุ้นตะกรุด

299 THB

สีผึ้งร้อยชู้ ตลับใหญ่ บรรจุตะกรุดร้อยชู้ 2 ดอก ลงมนต์เทวดาหลงห้อง หลวงปู่อินทร์ สำนักสงฆ์คลองขี้เหล็ก สีผึ้งร้อยชู้ ตลับใหญ่ บรรจุตะกรุดร้อยชู้ 2 ดอก ลงมนต์เทวดาหลงห้อง หลวงปู่อินทร์ สำนักสงฆ์คลองขี้เหล็ก

สีผึ้งร้อยชู้ ตลับใหญ่
บรรจุตะกรุดร้อยชู้ 2 ดอก ลงมนต์เทวดาหลงห้อง

699 THB