วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
พระแก้วมรกต นำฤกษ์ 20. ช่อ 9 องค์ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระแก้วมรกต นำฤกษ์ 20. ช่อ 9 องค์ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระแก้วมรกต นำฤกษ์
20. ช่อ 9 องค์

3,999 THB

พระแก้วมรกต นำฤกษ์ 18. สัมฤทธิ์โบราณ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระแก้วมรกต นำฤกษ์ 18. สัมฤทธิ์โบราณ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระแก้วมรกต นำฤกษ์
18. สัมฤทธิ์โบราณ

749 THB

พระแก้วมรกต 10. ทองแดง หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระแก้วมรกต 10. ทองแดง หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระแก้วมรกต
10. ทองแดง

259 THB

พระแก้วมรกต 09. สัมฤทธิ์โบราณ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระแก้วมรกต 09. สัมฤทธิ์โบราณ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระแก้วมรกต
09. สัมฤทธิ์โบราณ

379 THB

พระแก้วมรกต 08. ทองทิพย์ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระแก้วมรกต 08. ทองทิพย์ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระแก้วมรกต
08. ทองทิพย์

459 THB

พระแก้วมรกต 06. สามกษัตริย์ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระแก้วมรกต 06. สามกษัตริย์ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระแก้วมรกต
06. สามกษัตริย์

790 THB

พระแก้วมรกต 05. เหล็กน้ำพี้ทรงเครื่อง หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระแก้วมรกต 05. เหล็กน้ำพี้ทรงเครื่อง หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระแก้วมรกต
05. เหล็กน้ำพี้ทรงเครื่อง

890 THB

พระแก้วมรกต 04. นวะ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระแก้วมรกต 04. นวะ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระแก้วมรกต
04. นวะ

950 THB

พระกริ่งเชียงดาว 08. สัตตะโลหะ ผิวรมซาติน หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา พระกริ่งเชียงดาว 08. สัตตะโลหะ ผิวรมซาติน หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา

พระกริ่งเชียงดาว
08. สัตตะโลหะ ผิวรมซาติน

550 THB

พระกริ่งเชียงดาว 07. ชนวน ผิวรมซาติน หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา พระกริ่งเชียงดาว 07. ชนวน ผิวรมซาติน หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา

พระกริ่งเชียงดาว
07. ชนวน ผิวรมซาติน

550 THB

สาริกาปากดี (ได้เมีย ได้ทรัพย์) ครูบาแบ่ง วัดโตนด สาริกาปากดี (ได้เมีย ได้ทรัพย์) ครูบาแบ่ง วัดโตนด

สาริกาปากดี
(ได้เมีย ได้ทรัพย์)

149 THB

ตะกรุดเทพราหู ปราบเซียนบ่อน ขนาด 1 นิ้ว ครูบาแบ่ง วัดโตนด ตะกรุดเทพราหู ปราบเซียนบ่อน ขนาด 1 นิ้ว ครูบาแบ่ง วัดโตนด

ตะกรุดเทพราหู ปราบเซียนบ่อน
ขนาด 1 นิ้ว

149 THB

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง ทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง ทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง
ทองแดงผิวไฟ

199 THB

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง ชนวน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง ชนวน หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง
ชนวน

299 THB

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง ตะกั่วลองพิมพ์ หลังเรียบ จาร หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง ตะกั่วลองพิมพ์ หลังเรียบ จาร หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง
ตะกั่วลองพิมพ์ หลังเรียบ จาร

350 THB

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง อัลปาก้า หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง อัลปาก้า หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง
อัลปาก้า

299 THB

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง ทองแดงมันปู หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง ทองแดงมันปู หลวงพ่อสนั่น วัดกลางราชครูธาราม

เหรียญอรหังพุทโธ๓ เศรษฐีอ่างทอง
ทองแดงมันปู

229 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ชุดกรรมการ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ชุดกรรมการ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ชุดกรรมการ

1,100 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงรมน้ำตาล หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงรมน้ำตาล หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ทองแดงรมน้ำตาล

250 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงลงยา หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงลงยา หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ทองแดงลงยา

290 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน อัลปาก้าลงยา หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน อัลปาก้าลงยา หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
อัลปาก้าลงยา

390 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน สามกษัตริย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน สามกษัตริย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
สามกษัตริย์

350 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ชนวนผิวรุ้ง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ชนวนผิวรุ้ง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ชนวนผิวรุ้ง

189 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ทองแดงผิวไฟ

189 THB