วัตถุมงคลเปิดจองล่าสุด
วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
ตะกรุดทองพันชั่ง ( 2.5 ซ.ม.) สตางค์แดง ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค ตะกรุดทองพันชั่ง ( 2.5 ซ.ม.) สตางค์แดง ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค

ตะกรุดทองพันชั่ง ( 2.5 ซ.ม.)
สตางค์แดง

219 THB

ตะกรุดทองพันชั่ง ( 2.5 ซ.ม.) ทองฝาบาตร ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค ตะกรุดทองพันชั่ง ( 2.5 ซ.ม.) ทองฝาบาตร ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค

ตะกรุดทองพันชั่ง ( 2.5 ซ.ม.)
ทองฝาบาตร

219 THB

พระพิฆเนศ มหาระรวย ลุ้นเนื้อ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระพิฆเนศ มหาระรวย ลุ้นเนื้อ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระพิฆเนศ มหาระรวย
ลุ้นเนื้อ

249 THB

พระพิฆเนศ มหาระรวย ตะกั่วอวน หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระพิฆเนศ มหาระรวย ตะกั่วอวน หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระพิฆเนศ มหาระรวย
ตะกั่วอวน

399 THB

พระพิฆเนศ มหาระรวย 03. เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระพิฆเนศ มหาระรวย 03. เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระพิฆเนศ มหาระรวย
03. เหล็กน้ำพี้

2,000 THB

พระพิฆเนศ มหาระรวย 5.4 อัลปาก้าลงยา หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระพิฆเนศ มหาระรวย 5.4 อัลปาก้าลงยา หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระพิฆเนศ มหาระรวย
5.4 อัลปาก้าลงยา

399 THB

พระพิฆเนศ มหาระรวย 5.3 สนิมเขียว หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระพิฆเนศ มหาระรวย 5.3 สนิมเขียว หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระพิฆเนศ มหาระรวย
5.3 สนิมเขียว

399 THB

พระพิฆเนศ มหาระรวย 5.2 ชนวน เทดินไทย หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระพิฆเนศ มหาระรวย 5.2 ชนวน เทดินไทย หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระพิฆเนศ มหาระรวย
5.2 ชนวน เทดินไทย

399 THB

พระพิฆเนศ มหาระรวย ชุบทองเงา หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระพิฆเนศ มหาระรวย ชุบทองเงา หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระพิฆเนศ มหาระรวย
ชุบทองเงา

299 THB

พระพิฆเนศ มหาระรวย ทองแดงเถื่อน หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระพิฆเนศ มหาระรวย ทองแดงเถื่อน หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระพิฆเนศ มหาระรวย
ทองแดงเถื่อน

249 THB

พระพิฆเนศ มหาระรวย ชนวน #01 หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย พระพิฆเนศ มหาระรวย ชนวน #01 หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย

พระพิฆเนศ มหาระรวย
ชนวน #01

249 THB

ธเนศวรจอมราชันย์ ทองแดงรมมันปู หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม ธเนศวรจอมราชันย์ ทองแดงรมมันปู หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม

ธเนศวรจอมราชันย์
ทองแดงรมมันปู

249 THB

ธเนศวรจอมราชันย์ สัตตะ Pink Gold หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม ธเนศวรจอมราชันย์ สัตตะ Pink Gold หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม

ธเนศวรจอมราชันย์
สัตตะ Pink Gold

269 THB

ธเนศวรจอมราชันย์ อัลปาก้า หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม ธเนศวรจอมราชันย์ อัลปาก้า หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม

ธเนศวรจอมราชันย์
อัลปาก้า

269 THB

ธเนศวรจอมราชันย์ ชนวน หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม ธเนศวรจอมราชันย์ ชนวน หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม

ธเนศวรจอมราชันย์
ชนวน

269 THB

ธเนศวรจอมราชันย์ ทองแดงผิวรุ้ง หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม ธเนศวรจอมราชันย์ ทองแดงผิวรุ้ง หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม

ธเนศวรจอมราชันย์
ทองแดงผิวรุ้ง

249 THB

ธเนศวรจอมราชันย์ ทองเทวคุณ หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม ธเนศวรจอมราชันย์ ทองเทวคุณ หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม

ธเนศวรจอมราชันย์
ทองเทวคุณ

249 THB

ธเนศวรจอมราชันย์ เบญจะโลหะ ไม่ตัดก้าน หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม ธเนศวรจอมราชันย์ เบญจะโลหะ ไม่ตัดก้าน หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม

ธเนศวรจอมราชันย์
เบญจะโลหะ ไม่ตัดก้าน

299 THB

ธเนศวรจอมราชันย์ สามกษัตริย์ หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม ธเนศวรจอมราชันย์ สามกษัตริย์ หลวงพ่อสนั่น วัดนารายณ์ทรงธรรม

ธเนศวรจอมราชันย์
สามกษัตริย์

399 THB

เหรียญรุ่นแรก ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม เหรียญรุ่นแรก ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม

เหรียญรุ่นแรก
ทองแดงผิวไฟ

149 THB

เหรียญรุ่นแรก ทองแดงผสมชนวน หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม เหรียญรุ่นแรก ทองแดงผสมชนวน หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม

เหรียญรุ่นแรก
ทองแดงผสมชนวน

149 THB

เหรียญรุ่นแรก ทองแดงมันปู หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม เหรียญรุ่นแรก ทองแดงมันปู หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม

เหรียญรุ่นแรก
ทองแดงมันปู

149 THB

เหรียญรุ่นแรก ทองแดงรมดำ หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม เหรียญรุ่นแรก ทองแดงรมดำ หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม

เหรียญรุ่นแรก
ทองแดงรมดำ

149 THB

เหรียญรุ่นแรก เงิน หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม เหรียญรุ่นแรก เงิน หลวงปู่ลา สำนักสงฆ์เทวินวนาราม

เหรียญรุ่นแรก
เงิน

1,550 THB