ประวัติหลวงปู่ราม วัดวังเงิน
หลวงปู่ราม ปรักกโม วัดวังเงิน จ.สุโขทัย วันที่ 5 สิงหาคม 2561 - 02:10 น. หลวงปู่ราม ปรักกโม วัดวังเงิน จ.สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีพระเกจิชื่อดังหลายรูป อาทิ หลวงพ่อปี้ ทินโน วัดคูหาสุวรรณ, หลวงพ่อห้อม อมโร วัดคูหาสุวรรณ, หลวงปู่โถม กัลยาโณ วัดธรรมปัญญาราม ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มรณภาพ ละสังขารไปแล้วทั้งสิ้น ปัจจุบัน ยังมีพระเถราจารย์ที่มากไปด้วยความรู้ ความสามารถและสืบทอดสรรพวิชาอาคม คือ “หลวงปู่ราม ปรักกโม” พระเกจิที่มีชื่อเสียงปฏิปทาเป็นที่เลื่อมใสและศรัทธา ได้รับสมญานาม “เทพเจ้าแห่งโชคลาภ” เป็นศิษย์สืบสายพุทธาคมของหลวงปู่โถม หลวงปู่ทุเรียน วรธัมโม วัดศรีคีรีสุวรรณาราม (วัดท่าดินแดง) อ.คีรีมาศ และหลวงพ่อจ้อย ฐิตปุญโญ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน สิริอายุ 72 ปี พรรษา 33 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังเงิน ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เกิดในสกุล ทองสุข เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2488 (แรม 9 ค่ำ เดือน 4) ปีระกา ที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ช่วงวัยเยาว์เป็นเด็กตัวเล็ก เรียนรู้ไว เลี้ยงง่าย เป็นที่รักของเพื่อน และครูบาอาจารย์ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บรรพชาที่วัดไทยชุมพล อ.เมือง จ.สุโขทัย จากนั้นเข้าพิธีอุปสมบทเล่าเรียนพระธรรมพอสมควร จึงลาสิกขาออกมาและได้รับ การประสิทธิ์ประสาทวิชาเป็นศิลปินลิเก มีครูบาอาจารย์บรมครูฤๅษีในด้านการ แสดงตั้งชื่อให้ว่า “ราเมศ ทองสุขใส” โดยตระเวนแสดงไปหลายจังหวัด ไกลสุดถึง จ.สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2528 ช่วงที่เปิดการแสดงอยู่ทางภาคใต้ทราบข่าวว่าพี่สะใภ้ไม่สบาย อาการค่อนข้างหนัก จึงตั้งจิตอธิษฐานขอเข้าร่มกาสาวพัสตร์อีกครั้ง ที่วัดศรีชุม (หลวงพ่อใหญ่อจนะ) โดยมี พระครูสถิตย์ญาณคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูแห้ว เขมโก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูอำนวย เตชวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ปรักกโม” หมายถึง ผู้มีความพากเพียร เมื่อบวชแล้วปรากฏว่าอาการของพี่สะใภ้ดีขึ้นตามลำดับ หลังบวชได้ศึกษาพระธรรม บทสวดต่างๆ จนมีความแตกฉาน แล้วออกเดินธุดงค์ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่โถม วัดธรรมปัญญาราม และหลวงปู่ทุเรียน วัดท่าดินแดง แล้วธุดงค์ไปฝึกปฏิบัติจิตที่อุทยานน้ำตกสายรุ้ง ซึ่งบริเวณนี้เป็นแหล่งซ่องสุมของเหล่าโจรที่ทางการต้องการตัว โดยท่านใช้ธรรมะและความเมตตาเอาชนะพวกโจร จนกระทั่งหันมาให้ความเคารพศรัทธาในตัวท่าน จากนั้น ธุดงค์ต่อไปทางอุดรธานี, หนองคาย ไล่ลงไปจนถึงภาคใต้ ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ก่อนกลับมาเจริญภาวนาต่อที่ถ้ำน้ำตกสายรุ้ง ครั้งหนึ่งไปพบเห็นวัดร้าง (วัดวังเงิน) ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเขาน้อย จึงตั้งใจบูรณปฏิสังขรณ์จนเจริญรุ่งเรือง โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้าน ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด วังเงิน สืบมาจนถึงปัจจุบัน หลวงปู่ราม เปี่ยมด้วยความเมตตา มุ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาเข้านิโรธสมาบัติอยู่เป็นประจำ อีกทั้งช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านผู้เดือดร้อน และบูรณะวัดวังเงิน นำวิชาต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียน สงเคราะห์ญาติโยมที่มากราบหรือ มาพึ่งบารมีของท่าน ช่วยขจัด ปัดเป่าให้บรรเทาเบาบางลงไป ด้วยความเป็นพระที่เมตตา เข้าถึงง่าย จึงเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในพื้นที่และใกล้เคียงมาก พอสมควร ด้านการสร้างวัตถุมงคลแม้จะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ได้รับความนิยม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวเมืองสุโขทัยรู้จักกันดี มีชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนร่วมกับข้าราชการ พุทธศาสนิกชน จัดทำบุญในวันสำคัญต่างๆ ท่านมีปฏิปทาที่มั่นคง เคร่งครัดใน พระธรรมวินัย มีสัจบารมีแน่วแน่มั่นคง ปฏิบัติเกื้อกูลต่อพุทธศาสนิกชนที่มากราบนมัส การอย่างสม่ำเสมอกัน ทุกวันนี้ หลวงปู่ราม ยังคงมุ่งมั่นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป