**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลพ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง
เหรียญเม็ดฟักทอง นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงหลังเรียบ (กรรมการ) พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญเม็ดฟักทอง นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงหลังเรียบ (กรรมการ) พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญเม็ดฟักทอง นะ อะ ระ หัง
เนื้อทองแดงหลังเรียบ (กรรมการ)

200 THB

พระชัยวัฒน์ศรีวิชัย เนื้อทองแดงผิวไฟ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พระชัยวัฒน์ศรีวิชัย เนื้อทองแดงผิวไฟ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

พระชัยวัฒน์ศรีวิชัย
เนื้อทองแดงผิวไฟ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญ นะ อะ ระ หัง เนื้อเงิน หูตัน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญ นะ อะ ระ หัง เนื้อเงิน หูตัน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญ นะ อะ ระ หัง
เนื้อเงิน หูตัน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเม็ดฟักทอง นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงหลังยันต์ (บล็อคกรรมการ) พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญเม็ดฟักทอง นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงหลังยันต์ (บล็อคกรรมการ) พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญเม็ดฟักทอง นะ อะ ระ หัง
เนื้อทองแดงหลังยันต์ (บล็อคกรรมการ)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงหลังเรียบ (กรรมการ) พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงหลังเรียบ (กรรมการ) พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง
เนื้อทองแดงหลังเรียบ (กรรมการ)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงหลังยันต์ (บล็อคกรรมการ) พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงหลังยันต์ (บล็อคกรรมการ) พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง
เนื้อทองแดงหลังยันต์ (บล็อคกรรมการ)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง เนื้อนวโลหะ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง เนื้อนวโลหะ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญรูปไข่ นะ อะ ระ หัง
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

รูปเหมือนปั๊ม นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง รูปเหมือนปั๊ม นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

รูปเหมือนปั๊ม นะ อะ ระ หัง
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

รูปเหมือนปั๊ม นะ อะ ระ หัง เนื้ออัลปาก้า พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง รูปเหมือนปั๊ม นะ อะ ระ หัง เนื้ออัลปาก้า พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

รูปเหมือนปั๊ม นะ อะ ระ หัง
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

รูปเหมือนปั๊ม นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง รูปเหมือนปั๊ม นะ อะ ระ หัง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

รูปเหมือนปั๊ม นะ อะ ระ หัง
เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

หมดแล้ว / Out of stock

พระสังจายน์ชินบัญชร เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พระสังจายน์ชินบัญชร เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

พระสังจายน์ชินบัญชร
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พระสังจายน์ชินบัญชร เนื้อนวโลหะ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พระสังจายน์ชินบัญชร เนื้อนวโลหะ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

พระสังจายน์ชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

พระสังจายน์ชินบัญชร ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 6 องค์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พระสังจายน์ชินบัญชร ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 6 องค์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

พระสังจายน์ชินบัญชร
ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 6 องค์

หมดแล้ว / Out of stock

พระปิดตาชินบัญชร เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พระปิดตาชินบัญชร เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

พระปิดตาชินบัญชร
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พระปิดตาชินบัญชร เนื้อนวโลหะ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พระปิดตาชินบัญชร เนื้อนวโลหะ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

พระปิดตาชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

พระปิดตาชินบัญชร ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 6 องค์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พระปิดตาชินบัญชร ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 6 องค์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

พระปิดตาชินบัญชร
ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 6 องค์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี ชุด 3 เหรียญ ชุบซาติน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี ชุด 3 เหรียญ ชุบซาติน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
ชุด 3 เหรียญ ชุบซาติน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
เนื้อทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้ากากทองคำ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้ากากทองคำ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
เนื้อนวโลหะหน้ากากทองคำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี ชุดกรรมการใหญ่ 4 เหรียญ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี ชุดกรรมการใหญ่ 4 เหรียญ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
ชุดกรรมการใหญ่ 4 เหรียญ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อลงยาเขียว พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อลงยาเขียว พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
เนื้อลงยาเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อลงยาน้ำเงิน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี เนื้อลงยาน้ำเงิน พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มนั่งพานมหาเศรษฐี
เนื้อลงยาน้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พระปิดตามหายันต์ ชุดกรรมการ 3 องค์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พระปิดตามหายันต์ ชุดกรรมการ 3 องค์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

พระปิดตามหายันต์
ชุดกรรมการ 3 องค์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มมั่งมีศรีสุข เนื้อทองทิพย์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มมั่งมีศรีสุข เนื้อทองทิพย์ พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มมั่งมีศรีสุข
เนื้อทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มมหายันต์ หลวงปู่ทวด เนื้ออัลปาก้า พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มมหายันต์ หลวงปู่ทวด เนื้ออัลปาก้า พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มมหายันต์ หลวงปู่ทวด
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มมหายันต์ หลวงปู่ทวด เนื้อทองระฆัง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง เหรียญปั๊มมหายันต์ หลวงปู่ทวด เนื้อทองระฆัง พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

เหรียญปั๊มมหายันต์ หลวงปู่ทวด
เนื้อทองระฆัง

หมดแล้ว / Out of stock