**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร
เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์

430 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์

430 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง

420 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 16. ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาจีวร หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 16. ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาจีวร หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
16. ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาจีวร

420 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 15. ทองทิพย์ลงยาลายเสือ ดำ-ส้ม หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 15. ทองทิพย์ลงยาลายเสือ ดำ-ส้ม หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
15. ทองทิพย์ลงยาลายเสือ ดำ-ส้ม

450 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง

400 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง

400 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง

420 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง

420 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง

400 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์

400 THB

เสมา ชนะจน สมปรารถนา 15. ทองทิพย์ลงยาพื้นแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เสมา ชนะจน สมปรารถนา 15. ทองทิพย์ลงยาพื้นแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เสมา ชนะจน สมปรารถนา
15. ทองทิพย์ลงยาพื้นแดง

350 THB

เสมา ชนะจน สมปรารถนา 11. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เสมา ชนะจน สมปรารถนา 11. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เสมา ชนะจน สมปรารถนา
11. ทองแดงผิวไฟ

170 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์

400 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์

420 THB

รูปหล่อหมู รุ่น ชินบัญชร เงิน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รูปหล่อหมู รุ่น ชินบัญชร เงิน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

รูปหล่อหมู รุ่น ชินบัญชร
เงิน

2,550 THB

หนุมานแกะ ไม้เสาโบสถ์เก่า (กรรมการ) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร หนุมานแกะ ไม้เสาโบสถ์เก่า (กรรมการ) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

หนุมานแกะ
ไม้เสาโบสถ์เก่า (กรรมการ)

หมดแล้ว / Out of stock

ผ้ายันต์นางกวัก (ขนาด 6x9 นิ้ว หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ผ้ายันต์นางกวัก (ขนาด 6x9 นิ้ว หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

ผ้ายันต์นางกวัก
(ขนาด 6x9 นิ้ว

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์ สัมฤทธิ์พ่นทรายชุบนาค หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์ สัมฤทธิ์พ่นทรายชุบนาค หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์
สัมฤทธิ์พ่นทรายชุบนาค

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์ สัมฤทธิ์พ่นทรายชุบเงิน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์ สัมฤทธิ์พ่นทรายชุบเงิน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์
สัมฤทธิ์พ่นทรายชุบเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์ สัมฤทธิ์พ่นทรายชุบทอง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์ สัมฤทธิ์พ่นทรายชุบทอง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์
สัมฤทธิ์พ่นทรายชุบทอง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์ นวะ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์ นวะ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

พญาครุฑ มหาเดช มหาเตโช บันดาลทรัพย์
นวะ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง (หมายเลข ๙๙) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง (หมายเลข ๙๙) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง (หมายเลข ๙๙)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 12. อัลปาก้าลงยาธงชาติ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 12. อัลปาก้าลงยาธงชาติ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
12. อัลปาก้าลงยาธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 12. อัลปาก้า ลงยาแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 12. อัลปาก้า ลงยาแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
12. อัลปาก้า ลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 10. กะไหล่เงินลงยาจีวร (หมายเลข ๘) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 10. กะไหล่เงินลงยาจีวร (หมายเลข ๘) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
10. กะไหล่เงินลงยาจีวร (หมายเลข ๘)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 12. อัลปาก้าลงยาธงชาติ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 12. อัลปาก้าลงยาธงชาติ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
12. อัลปาก้าลงยาธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 17. ทองแดงลงยาแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 17. ทองแดงลงยาแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
17. ทองแดงลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 15. ทองทิพย์ลงยาเขียว หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 15. ทองทิพย์ลงยาเขียว หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
15. ทองทิพย์ลงยาเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 12. อัลปาก้า ลงยาส้ม หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 12. อัลปาก้า ลงยาส้ม หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
12. อัลปาก้า ลงยาส้ม

หมดแล้ว / Out of stock

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี หน้ารูปขาวดำ ครึ่งองค์-หลังรูปขาวดำ เต็มองค์(แจกศูนย์จอง) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี หน้ารูปขาวดำ ครึ่งองค์-หลังรูปขาวดำ เต็มองค์(แจกศูนย์จอง) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี
หน้ารูปขาวดำ ครึ่งองค์-หลังรูปขาวดำ เต็มองค์(แจกศูนย์จอง)

หมดแล้ว / Out of stock