**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

ทางร้านไม่สะดวกรับสาย โทรศัพท์นะคะ 

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร
เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 15. ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 15. ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
15. ทองทิพย์ลงยาธงชาติ

499 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 16. ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาจีวร หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 16. ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาจีวร หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
16. ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาจีวร

420 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 15. ทองทิพย์ลงยาแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 15. ทองทิพย์ลงยาแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
15. ทองทิพย์ลงยาแดง

499 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 15. ทองทิพย์ลงยาลายเสือ ดำ-ส้ม หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 15. ทองทิพย์ลงยาลายเสือ ดำ-ส้ม หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
15. ทองทิพย์ลงยาลายเสือ ดำ-ส้ม

450 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์

400 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง

400 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง

400 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง

420 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง

420 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
13. อัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์รุ้ง

420 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
14. ทองทิพย์หน้ากากทองแดง

400 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์

400 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์

420 THB

เสมา ชนะจน สมปรารถนา 15. ทองทิพย์ลงยาพื้นแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เสมา ชนะจน สมปรารถนา 15. ทองทิพย์ลงยาพื้นแดง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เสมา ชนะจน สมปรารถนา
15. ทองทิพย์ลงยาพื้นแดง

350 THB

เสมา ชนะจน สมปรารถนา 12. ทองแดงมันปู หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เสมา ชนะจน สมปรารถนา 12. ทองแดงมันปู หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เสมา ชนะจน สมปรารถนา
12. ทองแดงมันปู

170 THB

เสมา ชนะจน สมปรารถนา 11. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เสมา ชนะจน สมปรารถนา 11. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เสมา ชนะจน สมปรารถนา
11. ทองแดงผิวไฟ

170 THB

เสมา ชนะจน สมปรารถนา 10. ทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เสมา ชนะจน สมปรารถนา 10. ทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เสมา ชนะจน สมปรารถนา
10. ทองทิพย์

170 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
18. ทองแดงหน้ากากทองทิพย์

400 THB

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 11. ทองทิพย์ซาติน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม 11. ทองทิพย์ซาติน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มคลุม
11. ทองทิพย์ซาติน

490 THB

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญรูปไข่ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
19. ปีกเครื่องบิน หน้ากากทองทิพย์

420 THB

รูปหล่อหมู รุ่น ชินบัญชร เงิน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รูปหล่อหมู รุ่น ชินบัญชร เงิน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

รูปหล่อหมู รุ่น ชินบัญชร
เงิน

2,550 THB

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี หน้ารูปขาวดำ ครึ่งองค์-หลังรูปขาวดำ เต็มองค์(แจกศูนย์จอง) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี หน้ารูปขาวดำ ครึ่งองค์-หลังรูปขาวดำ เต็มองค์(แจกศูนย์จอง) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี
หน้ารูปขาวดำ ครึ่งองค์-หลังรูปขาวดำ เต็มองค์(แจกศูนย์จอง)

หมดแล้ว / Out of stock

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี กรอบลายธงชาติ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี กรอบลายธงชาติ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี
กรอบลายธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี หน้ารูปขาวดำ ครึ่งองค์-หลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี หน้ารูปขาวดำ ครึ่งองค์-หลังตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี
หน้ารูปขาวดำ ครึ่งองค์-หลังตะกรุดสามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี หน้ารูปสี ครึ่งองค์-หลังรูปขาวดำ เต็มองค์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี หน้ารูปสี ครึ่งองค์-หลังรูปขาวดำ เต็มองค์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

รูปถ่ายพร้อมเลี่ยม ลาภผลพูนทวี
หน้ารูปสี ครึ่งองค์-หลังรูปขาวดำ เต็มองค์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญพระสีวลีมหาลาภ 15. ชนวนหน้ากากฝาบาตร ขอบลงยา (แจกศูนย์) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญพระสีวลีมหาลาภ 15. ชนวนหน้ากากฝาบาตร ขอบลงยา (แจกศูนย์) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญพระสีวลีมหาลาภ
15. ชนวนหน้ากากฝาบาตร ขอบลงยา (แจกศูนย์)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญโคตรเศรษฐี แจกศูนย์จอง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญโคตรเศรษฐี แจกศูนย์จอง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญโคตรเศรษฐี
แจกศูนย์จอง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญโคตรเศรษฐี ฝาบาตรหน้ากากฝาบาตรซาติน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญโคตรเศรษฐี ฝาบาตรหน้ากากฝาบาตรซาติน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญโคตรเศรษฐี
ฝาบาตรหน้ากากฝาบาตรซาติน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญโคตรเศรษฐี สัมฤทธิ์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญโคตรเศรษฐี สัมฤทธิ์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญโคตรเศรษฐี
สัมฤทธิ์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญโคตรเศรษฐี ชนวนลงยาจีวร (หมายเลข ๑๐) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญโคตรเศรษฐี ชนวนลงยาจีวร (หมายเลข ๑๐) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญโคตรเศรษฐี
ชนวนลงยาจีวร (หมายเลข ๑๐)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญโคตรเศรษฐี ชนวนลงยาจีวร (หมายเลข ๒๐๑) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญโคตรเศรษฐี ชนวนลงยาจีวร (หมายเลข ๒๐๑) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญโคตรเศรษฐี
ชนวนลงยาจีวร (หมายเลข ๒๐๑)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 15. ทองทิพย์ ลงยาเขียว (หมายเลข ๑๖๘) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง 15. ทองทิพย์ ลงยาเขียว (หมายเลข ๑๖๘) หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเสมาเต็มองค์ เลื่อนสมณศักดิ์ ห่มเฉียง
15. ทองทิพย์ ลงยาเขียว (หมายเลข ๑๖๘)

หมดแล้ว / Out of stock