รายการวัตถุมงคลหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก
พญาเต่าเรือน รวยพันล้าน 07. ทองแดงผิวไฟ(ลุ้นหน้ากาก) หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน รวยพันล้าน 07. ทองแดงผิวไฟ(ลุ้นหน้ากาก) หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน รวยพันล้าน
07. ทองแดงผิวไฟ(ลุ้นหน้ากาก)

179 THB

พญาเต่าเรือน รวยพันล้าน 06. ชุบกะไหล่ทองลงยา แดง-เหลือง-แดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน รวยพันล้าน 06. ชุบกะไหล่ทองลงยา แดง-เหลือง-แดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน รวยพันล้าน
06. ชุบกะไหล่ทองลงยา แดง-เหลือง-แดง

499 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 10. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 10. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
10. ทองแดงผิวไฟ

250 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 09. ทองแดงมันปู หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 09. ทองแดงมันปู หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
09. ทองแดงมันปู

250 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 08. ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 08. ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
08. ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า

350 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 07. อัลปาก้า หน้ากากชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 07. อัลปาก้า หน้ากากชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
07. อัลปาก้า หน้ากากชนวนผิวรุ้ง

390 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย ทองมหาสัมฤทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย ทองมหาสัมฤทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
ทองมหาสัมฤทธิ์

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย เหล็กน้ำพี้ขัดผิว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย เหล็กน้ำพี้ขัดผิว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
เหล็กน้ำพี้ขัดผิว

450 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย สำริด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย สำริด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
สำริด

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 08. ชนวนบังบด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 08. ชนวนบังบด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
08. ชนวนบังบด

250 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 07. มหาโภคทรัพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 07. มหาโภคทรัพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
07. มหาโภคทรัพย์

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 05. เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 05. เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
05. เหล็กน้ำพี้

450 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 03. เมฆสิทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 03. เมฆสิทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
03. เมฆสิทธิ์

550 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 18. ทองดอกบวบ ก้นเดือย หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 18. ทองดอกบวบ ก้นเดือย หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
18. ทองดอกบวบ ก้นเดือย

350 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 12. ทองแดงเถื่อน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 12. ทองแดงเถื่อน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
12. ทองแดงเถื่อน

230 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 11. ทองดอกบวบ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 11. ทองดอกบวบ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
11. ทองดอกบวบ

230 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 10. อัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 10. อัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
10. อัลปาก้า

350 THB

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ลุ้นเนื้อ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ลุ้นเนื้อ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ลุ้นเนื้อ

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 เงินลงยา แดง-น้ำเงิน หัวหางเท้าแดง จีวรเหลือง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 เงินลงยา แดง-น้ำเงิน หัวหางเท้าแดง จีวรเหลือง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
เงินลงยา แดง-น้ำเงิน หัวหางเท้าแดง จีวรเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หัวหางเท้าแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หัวหางเท้าแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หัวหางเท้าแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองแดงชนวน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองแดงชนวน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ทองแดงชนวน

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 อัลปาก้าลงยา แดง-เหลือง-น้ำเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 อัลปาก้าลงยา แดง-เหลือง-น้ำเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
อัลปาก้าลงยา แดง-เหลือง-น้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ชนวนหน้ากากเงิน ลงยาน้ำเงิน-ขาว-แดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ชนวนหน้ากากเงิน ลงยาน้ำเงิน-ขาว-แดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ชนวนหน้ากากเงิน ลงยาน้ำเงิน-ขาว-แดง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองแดงผิวไฟลงยา ม่วง-แดง-ดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองแดงผิวไฟลงยา ม่วง-แดง-ดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ทองแดงผิวไฟลงยา ม่วง-แดง-ดำ

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองแดงผิวไฟลงยา ดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองแดงผิวไฟลงยา ดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ทองแดงผิวไฟลงยา ดำ

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ปลอกลูกปืนผิวรุ้งลงยา แดง-ดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ปลอกลูกปืนผิวรุ้งลงยา แดง-ดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ปลอกลูกปืนผิวรุ้งลงยา แดง-ดำ

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ปลอกลูกปืนผิวรุ้งลงยา เขียว-แดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ปลอกลูกปืนผิวรุ้งลงยา เขียว-แดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ปลอกลูกปืนผิวรุ้งลงยา เขียว-แดง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ตะกั่วไม่ตัดปีก ลงยาดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ตะกั่วไม่ตัดปีก ลงยาดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ตะกั่วไม่ตัดปีก ลงยาดำ

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ไม่ตัดปีก ลงยาแดง-ดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ไม่ตัดปีก ลงยาแดง-ดำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ทองทิพย์ไม่ตัดปีก ลงยาแดง-ดำ

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ลงยา ดำ-เท้าแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ลงยา ดำ-เท้าแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ทองทิพย์ลงยา ดำ-เท้าแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ลงยา น้ำเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ลงยา น้ำเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ทองทิพย์ลงยา น้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ลงยา ม่วง-เขียว-แดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62 ทองทิพย์ลงยา ม่วง-เขียว-แดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาเต่าเรือน ปลดหนี้62
ทองทิพย์ลงยา ม่วง-เขียว-แดง

หมดแล้ว / Out of stock