รายการวัตถุมงคลหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก
เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 10. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 10. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
10. ทองแดงผิวไฟ

190 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 09. ทองแดงมันปู หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 09. ทองแดงมันปู หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
09. ทองแดงมันปู

190 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 08. ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 08. ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
08. ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า

299 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 07. อัลปาก้า หน้ากากชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 07. อัลปาก้า หน้ากากชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
07. อัลปาก้า หน้ากากชนวนผิวรุ้ง

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย ทองมหาสัมฤทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย ทองมหาสัมฤทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
ทองมหาสัมฤทธิ์

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย เหล็กน้ำพี้ขัดผิว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย เหล็กน้ำพี้ขัดผิว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
เหล็กน้ำพี้ขัดผิว

450 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย สำริด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย สำริด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
สำริด

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 08. ชนวนบังบด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 08. ชนวนบังบด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
08. ชนวนบังบด

250 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 07. มหาโภคทรัพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 07. มหาโภคทรัพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
07. มหาโภคทรัพย์

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 06. ชนวนโลหะธาตุ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 06. ชนวนโลหะธาตุ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
06. ชนวนโลหะธาตุ

390 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 05. เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 05. เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
05. เหล็กน้ำพี้

450 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 03. เมฆสิทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 03. เมฆสิทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
03. เมฆสิทธิ์

550 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 18. ทองดอกบวบ ก้นเดือย หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 18. ทองดอกบวบ ก้นเดือย หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
18. ทองดอกบวบ ก้นเดือย

350 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 12. ทองแดงเถื่อน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 12. ทองแดงเถื่อน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
12. ทองแดงเถื่อน

230 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 11. ทองดอกบวบ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 11. ทองดอกบวบ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
11. ทองดอกบวบ

230 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 10. อัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 10. อัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
10. อัลปาก้า

350 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 09 เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 09 เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
09 เหล็กน้ำพี้

450 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 05. เงิน+ตะกั่วอวนโบราณ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 05. เงิน+ตะกั่วอวนโบราณ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
05. เงิน+ตะกั่วอวนโบราณ

2,190 THB

พระปิดตาหัวจรวด รุ่น แสนทรัพย์ ทองแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาหัวจรวด รุ่น แสนทรัพย์ ทองแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาหัวจรวด รุ่น แสนทรัพย์
ทองแดง

190 THB

พระปิดตาหัวจรวด รุ่น แสนทรัพย์ ทองเหลือง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาหัวจรวด รุ่น แสนทรัพย์ ทองเหลือง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาหัวจรวด รุ่น แสนทรัพย์
ทองเหลือง

190 THB

พระพิราพ รุ่น สมบัติเจ้าคุณปู่ มหาชนวน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระพิราพ รุ่น สมบัติเจ้าคุณปู่ มหาชนวน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระพิราพ รุ่น สมบัติเจ้าคุณปู่
มหาชนวน

350 THB

เหรียญเจริญพรแสนปรารถนา เงินหน้ากากทองคำลงยาแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญเจริญพรแสนปรารถนา เงินหน้ากากทองคำลงยาแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญเจริญพรแสนปรารถนา
เงินหน้ากากทองคำลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจริญพรแสนปรารถนา นวะหน้ากากเงินลงยา หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญเจริญพรแสนปรารถนา นวะหน้ากากเงินลงยา หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญเจริญพรแสนปรารถนา
นวะหน้ากากเงินลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจริญพรแสนปรารถนา ปีกเครื่องบินลงยา หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญเจริญพรแสนปรารถนา ปีกเครื่องบินลงยา หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญเจริญพรแสนปรารถนา
ปีกเครื่องบินลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง เงินหน้ากากทองคำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง เงินหน้ากากทองคำ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง
เงินหน้ากากทองคำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ตะกั่วหน้ากากชุบทอง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ตะกั่วหน้ากากชุบทอง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง
ตะกั่วหน้ากากชุบทอง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ทองแดงรมดำหน้ากากชุบนาค หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ทองแดงรมดำหน้ากากชุบนาค หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง
ทองแดงรมดำหน้ากากชุบนาค

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ทองแดงมันปูหน้ากากชุบนาค หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ทองแดงมันปูหน้ากากชุบนาค หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง
ทองแดงมันปูหน้ากากชุบนาค

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ทองแดงมันปูหน้ากากชุบทอง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ทองแดงมันปูหน้ากากชุบทอง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง
ทองแดงมันปูหน้ากากชุบทอง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ทองแดงมันปูลงยาหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง ทองแดงมันปูลงยาหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง
ทองแดงมันปูลงยาหน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง พิงค์โกลด์หน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง พิงค์โกลด์หน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง
พิงค์โกลด์หน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง พิงค์โกลด์ลงยาหน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง พิงค์โกลด์ลงยาหน้ากากเงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพญาเต่าเรือน รวยเงิน รวยทอง
พิงค์โกลด์ลงยาหน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock