รายการวัตถุมงคลหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก
เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 10. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 10. ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
10. ทองแดงผิวไฟ

250 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 09. ทองแดงมันปู หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 09. ทองแดงมันปู หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
09. ทองแดงมันปู

250 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 08. ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 08. ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
08. ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า

350 THB

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 07. อัลปาก้า หน้ากากชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เหรียญพยัคฆ์ปสันโน 07. อัลปาก้า หน้ากากชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

เหรียญพยัคฆ์ปสันโน
07. อัลปาก้า หน้ากากชนวนผิวรุ้ง

390 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย ทองมหาสัมฤทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย ทองมหาสัมฤทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
ทองมหาสัมฤทธิ์

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย เหล็กน้ำพี้ขัดผิว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย เหล็กน้ำพี้ขัดผิว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
เหล็กน้ำพี้ขัดผิว

450 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย สำริด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย สำริด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
สำริด

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 08. ชนวนบังบด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 08. ชนวนบังบด หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
08. ชนวนบังบด

250 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 07. มหาโภคทรัพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 07. มหาโภคทรัพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
07. มหาโภคทรัพย์

350 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 06. ชนวนโลหะธาตุ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 06. ชนวนโลหะธาตุ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
06. ชนวนโลหะธาตุ

390 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 05. เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 05. เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
05. เหล็กน้ำพี้

450 THB

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 03. เมฆสิทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย 03. เมฆสิทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พญาสมิงดำ อุดว่านเครือร้อยปลาตัวผู้ตัวเมีย
03. เมฆสิทธิ์

550 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 18. ทองดอกบวบ ก้นเดือย หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 18. ทองดอกบวบ ก้นเดือย หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
18. ทองดอกบวบ ก้นเดือย

350 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 12. ทองแดงเถื่อน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 12. ทองแดงเถื่อน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
12. ทองแดงเถื่อน

230 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 11. ทองดอกบวบ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 11. ทองดอกบวบ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
11. ทองดอกบวบ

230 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 10. อัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 10. อัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
10. อัลปาก้า

350 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 09 เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 09 เหล็กน้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
09 เหล็กน้ำพี้

450 THB

พระปิดตาเจริญลาภ 05. เงิน+ตะกั่วอวนโบราณ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระปิดตาเจริญลาภ 05. เงิน+ตะกั่วอวนโบราณ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระปิดตาเจริญลาภ
05. เงิน+ตะกั่วอวนโบราณ

2,190 THB

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก พรายกุมารผสมว่านดอกทองผสมว่านสาวหลง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก พรายกุมารผสมว่านดอกทองผสมว่านสาวหลง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก
พรายกุมารผสมว่านดอกทองผสมว่านสาวหลง

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อก้นครก #03 หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อก้นครก #03 หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก
เนื้อก้นครก #03

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อก้นครก #02 หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อก้นครก #02 หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก
เนื้อก้นครก #02

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อก้นครก #01 หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อก้นครก #01 หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก
เนื้อก้นครก #01

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อเขียว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อเขียว หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก
เนื้อเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อสามสี หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อสามสี หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก
เนื้อสามสี

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อฟ้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อฟ้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ขุนแผนแสนมงคล พิมพ์เล็ก
เนื้อฟ้า

หมดแล้ว / Out of stock

ลูกอม ุผงพรายอาภาภรณ์กุมารกอดกัน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ลูกอม ุผงพรายอาภาภรณ์กุมารกอดกัน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

ลูกอม
ุผงพรายอาภาภรณ์กุมารกอดกัน

หมดแล้ว / Out of stock

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 09. นพเก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 09. นพเก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ
09. นพเก้า

หมดแล้ว / Out of stock

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 08. ก้นครกโรยแร่เจ้าน้ำเงิน ฝังตะกรุด 3 กษัตริย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 08. ก้นครกโรยแร่เจ้าน้ำเงิน ฝังตะกรุด 3 กษัตริย์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ
08. ก้นครกโรยแร่เจ้าน้ำเงิน ฝังตะกรุด 3 กษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 40. ว่านดอกทอง ตะกรุดทองแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 40. ว่านดอกทอง ตะกรุดทองแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ
40. ว่านดอกทอง ตะกรุดทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 39. ผงอิทธิเจ ตะกรุดทองแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 39. ผงอิทธิเจ ตะกรุดทองแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ
39. ผงอิทธิเจ ตะกรุดทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 35. ญาณรังสี ตะกรุดเงิน 1 ดอก หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 35. ญาณรังสี ตะกรุดเงิน 1 ดอก หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ
35. ญาณรังสี ตะกรุดเงิน 1 ดอก

หมดแล้ว / Out of stock

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 31. ตาลปัตร ตะกรุดเงิน 1 ดอก หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ 31. ตาลปัตร ตะกรุดเงิน 1 ดอก หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก

พระขุนแผนหมื่นคาถา แสนยานุภาพ
31. ตาลปัตร ตะกรุดเงิน 1 ดอก

หมดแล้ว / Out of stock