รายการวัตถุมงคลวัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
เหรียญดวงตรามหาเดช อัลปาก้าลงยาธงชาติ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เหรียญดวงตรามหาเดช อัลปาก้าลงยาธงชาติ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เหรียญดวงตรามหาเดช
อัลปาก้าลงยาธงชาติ

490 THB

เหรียญดวงตรามหาเดช ทองแดงกะไหล่ทองลงยาน้ำเงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เหรียญดวงตรามหาเดช ทองแดงกะไหล่ทองลงยาน้ำเงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เหรียญดวงตรามหาเดช
ทองแดงกะไหล่ทองลงยาน้ำเงิน

550 THB

เหรียญดวงตรามหาเดช สามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เหรียญดวงตรามหาเดช สามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เหรียญดวงตรามหาเดช
สามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญดวงตรามหาเดช ทองแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เหรียญดวงตรามหาเดช ทองแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เหรียญดวงตรามหาเดช
ทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญดวงตรามหาเดช ทองแดงกะไหล่ทองลงยาเขียว วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เหรียญดวงตรามหาเดช ทองแดงกะไหล่ทองลงยาเขียว วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เหรียญดวงตรามหาเดช
ทองแดงกะไหล่ทองลงยาเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญดวงตรามหาเดช ทองแดงกะไหล่ทองลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เหรียญดวงตรามหาเดช ทองแดงกะไหล่ทองลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เหรียญดวงตรามหาเดช
ทองแดงกะไหล่ทองลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระเจ้าตากสิน ที่รฤก ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี เนื้อทองแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระเจ้าตากสิน ที่รฤก ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี เนื้อทองแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระเจ้าตากสิน ที่รฤก ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พระกริ่งพระเจ้าตากสิน ที่รฤก ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี เนื้อทองทิพย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระกริ่งพระเจ้าตากสิน ที่รฤก ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี เนื้อทองทิพย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พระกริ่งพระเจ้าตากสิน ที่รฤก ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี
เนื้อทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

มีดมหาลาภ ด้ามท้าวเวสสุวรรณ 3 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มีดมหาลาภ ด้ามท้าวเวสสุวรรณ 3 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

มีดมหาลาภ ด้ามท้าวเวสสุวรรณ 3 นิ้ว
เนื้อสัมฤทธิ์ทอง

หมดแล้ว / Out of stock

ชุดพระผงสมเด็จมหามงคล 250 ปี กรุงธนบุรี ผงพุทธคุณ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ชุดพระผงสมเด็จมหามงคล 250 ปี กรุงธนบุรี ผงพุทธคุณ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ชุดพระผงสมเด็จมหามงคล 250 ปี กรุงธนบุรี
ผงพุทธคุณ

หมดแล้ว / Out of stock

ชุดพระผงสมเด็จมหามงคล 250 ปี กรุงธนบุรี มวลสารโบราณ แตกลายงา วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ชุดพระผงสมเด็จมหามงคล 250 ปี กรุงธนบุรี มวลสารโบราณ แตกลายงา วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ชุดพระผงสมเด็จมหามงคล 250 ปี กรุงธนบุรี
มวลสารโบราณ แตกลายงา

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ชุดกรรมการ 5 ตน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ชุดกรรมการ 5 ตน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช
ชุดกรรมการ 5 ตน

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อสำริดผิวไฟ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อสำริดผิวไฟ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อสำริดผิวไฟ

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อทองสำริดประกายรุ้ง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อกะไหล่เงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อกะไหล่เงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อกะไหล่เงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อกะไหล่ทอง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อชุบสามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อชุบสามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อชุบสามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อชุบเงินลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม. เนื้อชุบเงินลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 3 ซม.
เนื้อชุบเงินลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อกะไหล่เงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อกะไหล่เงิน วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อกะไหล่เงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อกะไหล่ทอง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อชุบสามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อชุบสามกษัตริย์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อชุบสามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อชุบเงินลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม. เนื้อชุบเงินลงยาแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช ขนาดสูง 4 ซม.
เนื้อชุบเงินลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

ผ้ายันต์พญาครุฑมหาเดช ขนาด 20 X 20 นิ้ว วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ผ้ายันต์พญาครุฑมหาเดช ขนาด 20 X 20 นิ้ว วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ผ้ายันต์พญาครุฑมหาเดช
ขนาด 20 X 20 นิ้ว

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเดช ขนาดบูชา 5 นิ้ว ฐานไม้ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พญาครุฑมหาเดช ขนาดบูชา 5 นิ้ว ฐานไม้ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พญาครุฑมหาเดช
ขนาดบูชา 5 นิ้ว ฐานไม้

หมดแล้ว / Out of stock

ชุดกรรมการ รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ 1 ชุด มี 5 องค์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ชุดกรรมการ รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ 1 ชุด มี 5 องค์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ชุดกรรมการ รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ
1 ชุด มี 5 องค์

หมดแล้ว / Out of stock

ชุดกรรมการ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ 1 ชุด มี 4 เหรียญ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ชุดกรรมการ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ 1 ชุด มี 4 เหรียญ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ชุดกรรมการ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ
1 ชุด มี 4 เหรียญ

หมดแล้ว / Out of stock

ชุดเหรียญหล่อเจ้าสัวใหญ่ 1 ชุด มี 5 เหรียญ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ชุดเหรียญหล่อเจ้าสัวใหญ่ 1 ชุด มี 5 เหรียญ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ชุดเหรียญหล่อเจ้าสัวใหญ่
1 ชุด มี 5 เหรียญ

หมดแล้ว / Out of stock

รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองระฆังโบราณ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองระฆังโบราณ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ
เนื้อทองระฆังโบราณ

หมดแล้ว / Out of stock

รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อสัมฤทธิ์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อสัมฤทธิ์ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

รูปหล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณ
เนื้อสัมฤทธิ์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดงผิวไฟ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดงผิวไฟ วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ
เนื้อทองแดงผิวไฟ

หมดแล้ว / Out of stock