**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

ทางร้านไม่สะดวกรับสาย โทรศัพท์นะคะ 

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง
เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ลงยาฟ้า หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ลงยาฟ้า หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองแดงผิวไฟ ลงยาฟ้า

190 THB

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ลงยาขาว หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ลงยาขาว หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองแดงผิวไฟ ลงยาขาว

190 THB

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ไม่ตัดปีก ตอก ๙​ รอบ(กรรมการ) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ไม่ตัดปีก ตอก ๙​ รอบ(กรรมการ) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองแดงผิวไฟ ไม่ตัดปีก ตอก ๙​ รอบ(กรรมการ)

199 THB

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองทิพย์ผิวรุ้ง ไม่ตัดปีก ตอก ๙​ รอบ(กรรมการ) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองทิพย์ผิวรุ้ง ไม่ตัดปีก ตอก ๙​ รอบ(กรรมการ) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองทิพย์ผิวรุ้ง ไม่ตัดปีก ตอก ๙​ รอบ(กรรมการ)

250 THB

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองทิพย์ผิวรุ้ง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองทิพย์ผิวรุ้ง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองทิพย์ผิวรุ้ง

150 THB

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ (หมายเลข ๓๓) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ (หมายเลข ๓๓) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองแดงผิวไฟ (หมายเลข ๓๓)

180 THB

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองแดงผิวไฟ

150 THB

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงรมดำ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงรมดำ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองแดงรมดำ

150 THB

เหรียญเจ้าสัว เนื้อเงินลงยาจีวร ไม่ตัดปีก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญเจ้าสัว เนื้อเงินลงยาจีวร ไม่ตัดปีก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญเจ้าสัว
เนื้อเงินลงยาจีวร ไม่ตัดปีก

1,490 THB

เหรียญเจ้าสัว เนื้อนวะไม่ตัดปีกหน้ากากเงิน หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญเจ้าสัว เนื้อนวะไม่ตัดปีกหน้ากากเงิน หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญเจ้าสัว
เนื้อนวะไม่ตัดปีกหน้ากากเงิน

890 THB

เหรียญเจ้าสัว เนื้อนวะหลังแบบ ไม่ตัดปีก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญเจ้าสัว เนื้อนวะหลังแบบ ไม่ตัดปีก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญเจ้าสัว
เนื้อนวะหลังแบบ ไม่ตัดปีก

890 THB

เหรียญเจ้าสัว เนื้อชนวนไม่ตัดปีก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญเจ้าสัว เนื้อชนวนไม่ตัดปีก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญเจ้าสัว
เนื้อชนวนไม่ตัดปีก

390 THB

เหรียญเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้าไม่ตัดปีก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้าไม่ตัดปีก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญเจ้าสัว
เนื้ออัลปาก้าไม่ตัดปีก

350 THB

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ลงยาแดง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ลงยาแดง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองแดงผิวไฟ ลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ลงยาธงชาติ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองแดงผิวไฟ ลงยาธงชาติ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองแดงผิวไฟ ลงยาธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง นวะไม่ตัดปีก ตอก ๙ รอบ(กรรมการ) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง นวะไม่ตัดปีก ตอก ๙ รอบ(กรรมการ) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
นวะไม่ตัดปีก ตอก ๙ รอบ(กรรมการ)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง เงินไม่ตัดปีก หลังเรียบ ตอก ๙​ รอบ(กรรมการ) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง เงินไม่ตัดปีก หลังเรียบ ตอก ๙​ รอบ(กรรมการ) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
เงินไม่ตัดปีก หลังเรียบ ตอก ๙​ รอบ(กรรมการ)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาธงชาติ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาธงชาติ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง เงินลงยาน้ำเงิน หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง เงินลงยาน้ำเงิน หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง
เงินลงยาน้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง สามกษัตริย์ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง สามกษัตริย์ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง
สามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง ทองฝาบาตร ไม่ตัดปีก ๙ รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง ทองฝาบาตร ไม่ตัดปีก ๙ รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง
ทองฝาบาตร ไม่ตัดปีก ๙ รอบ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง ทองแดงรมน้ำตาล ไม่ตัดปีก ๙ รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง ทองแดงรมน้ำตาล ไม่ตัดปีก ๙ รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญเจริญยศ 99 ปี วัดปอแดง
ทองแดงรมน้ำตาล ไม่ตัดปีก ๙ รอบ

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑเลื่อนขั้น 99 ปี วัดปอแดง ชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง พญาครุฑเลื่อนขั้น 99 ปี วัดปอแดง ชนวนผิวรุ้ง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

พญาครุฑเลื่อนขั้น 99 ปี วัดปอแดง
ชนวนผิวรุ้ง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑเลื่อนขั้น 99 ปี วัดปอแดง ทองแดง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง พญาครุฑเลื่อนขั้น 99 ปี วัดปอแดง ทองแดง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

พญาครุฑเลื่อนขั้น 99 ปี วัดปอแดง
ทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑเลื่อนขั้น 99 ปี วัดปอแดง ทองทิพย์ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง พญาครุฑเลื่อนขั้น 99 ปี วัดปอแดง ทองทิพย์ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

พญาครุฑเลื่อนขั้น 99 ปี วัดปอแดง
ทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

ตะกรุดเงินมาก ขนาด 1.5 นิ้ว หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ตะกรุดเงินมาก ขนาด 1.5 นิ้ว หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

ตะกรุดเงินมาก
ขนาด 1.5 นิ้ว

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนมนต์นิพพาน เหล็กน้ำพี้ปัดทอง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ขุนแผนมนต์นิพพาน เหล็กน้ำพี้ปัดทอง หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

ขุนแผนมนต์นิพพาน
เหล็กน้ำพี้ปัดทอง

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนมนต์นิพพาน ก้นครก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ขุนแผนมนต์นิพพาน ก้นครก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

ขุนแผนมนต์นิพพาน
ก้นครก

หมดแล้ว / Out of stock

ท้าวเวสสุวรรณ ผงตะเคียน หลังฝังนาคปรก ตะกรุดชายจีวร หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ท้าวเวสสุวรรณ ผงตะเคียน หลังฝังนาคปรก ตะกรุดชายจีวร หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

ท้าวเวสสุวรรณ
ผงตะเคียน หลังฝังนาคปรก ตะกรุดชายจีวร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง สัตตะหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง สัตตะหน้ากากทองทิพย์ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง
สัตตะหน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ รุ่น ยกฐานะ ชุดกรรมการลงยา 5 เหรียญ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ รุ่น ยกฐานะ ชุดกรรมการลงยา 5 เหรียญ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ รุ่น ยกฐานะ
ชุดกรรมการลงยา 5 เหรียญ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ รุ่น ยกฐานะ ทองแดงอาบเงิน ลงยาลายธงชาติ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ รุ่น ยกฐานะ ทองแดงอาบเงิน ลงยาลายธงชาติ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ รุ่น ยกฐานะ
ทองแดงอาบเงิน ลงยาลายธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock