เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส COVID 19 

..ทางร้าน คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของลูกค้า

*ร้านเราจึงจำเป็นต้อง ปิดให้บริการเฉพาะหน้าร้าน*
----------------------------------------


**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

ทางร้านไม่สะดวกรับสาย โทรศัพท์นะคะ 

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ
มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 17. สองกษัตริย์ องค์พิงค์โกลด์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 17. สองกษัตริย์ องค์พิงค์โกลด์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
17. สองกษัตริย์ องค์พิงค์โกลด์

400 THB

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 16.2 โลหะแดงสุริยะ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 16.2 โลหะแดงสุริยะ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
16.2 โลหะแดงสุริยะ

200 THB

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 16.1 โลหะดำอำมฤต หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 16.1 โลหะดำอำมฤต หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
16.1 โลหะดำอำมฤต

200 THB

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 15. ทองแดงผิวรุ้ง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 15. ทองแดงผิวรุ้ง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
15. ทองแดงผิวรุ้ง

220 THB

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 12. สัมฤทธิ์ ปีกแดง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 12. สัมฤทธิ์ ปีกแดง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
12. สัมฤทธิ์ ปีกแดง

400 THB

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 11. ทองระฆังลงยา หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 11. ทองระฆังลงยา หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
11. ทองระฆังลงยา

400 THB

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 10. ซิลเวอร์พลัสซาติน หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 10. ซิลเวอร์พลัสซาติน หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
10. ซิลเวอร์พลัสซาติน

400 THB

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 09. พิงค์โกลด์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 09. พิงค์โกลด์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
09. พิงค์โกลด์

350 THB

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 08. สามกษัตริย์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 08. สามกษัตริย์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
08. สามกษัตริย์

600 THB

เหรียญ 5 แชะ 09. เงินรมซาติน ลงยาจีวร หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 09. เงินรมซาติน ลงยาจีวร หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
09. เงินรมซาติน ลงยาจีวร

1,390 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.3 ทองแดงพรายเงิน ลงยาจีวร หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 8.3 ทองแดงพรายเงิน ลงยาจีวร หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
8.3 ทองแดงพรายเงิน ลงยาจีวร

249 THB

เหรียญ 5 แชะ 7.2 สัตตะหน้ากากเงิน ลงยาขอบขาว จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 7.2 สัตตะหน้ากากเงิน ลงยาขอบขาว จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
7.2 สัตตะหน้ากากเงิน ลงยาขอบขาว จีวรเหลือง

279 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.1 นวะหน้ากากเงิน ลงยาขอบขาว จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 8.1 นวะหน้ากากเงิน ลงยาขอบขาว จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
8.1 นวะหน้ากากเงิน ลงยาขอบขาว จีวรเหลือง

359 THB

เหรียญ 5 แชะ 7.6 เงิน หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 7.6 เงิน หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
7.6 เงิน

1,290 THB

เหรียญ 5 แชะ 7.13 กะไหล่เงิน หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 7.13 กะไหล่เงิน หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
7.13 กะไหล่เงิน

219 THB

เหรียญ 5 แชะ 7.19 อัลปาก้า ลงยาขอบม่วง จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 7.19 อัลปาก้า ลงยาขอบม่วง จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
7.19 อัลปาก้า ลงยาขอบม่วง จีวรเหลือง

239 THB

เหรียญ 5 แชะ 7.20 อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 7.20 อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
7.20 อัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์

229 THB

เหรียญ 5 แชะ ลุ้นเนื้อ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ ลุ้นเนื้อ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
ลุ้นเนื้อ

199 THB

เหรียญ 5 แชะ 7.29 ทองทิพย์ ลงยาขอบเขียว จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 7.29 ทองทิพย์ ลงยาขอบเขียว จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
7.29 ทองทิพย์ ลงยาขอบเขียว จีวรเหลือง

219 THB

เหรียญ 5 แชะ 7.31 ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 7.31 ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
7.31 ทองทิพย์ หน้ากากอัลปาก้า

219 THB

เหรียญ 5 แชะ 7.36 ทองแดงผิวไฟ หน้ากากฝาบาตร หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญ 5 แชะ 7.36 ทองแดงผิวไฟ หน้ากากฝาบาตร หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญ 5 แชะ
7.36 ทองแดงผิวไฟ หน้ากากฝาบาตร

199 THB

พระปิดตาเงินล้าน พิมพ์จัมโบ้ 16.3 ผงกันภัย ปัดนาค หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ พระปิดตาเงินล้าน พิมพ์จัมโบ้ 16.3 ผงกันภัย ปัดนาค หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

พระปิดตาเงินล้าน พิมพ์จัมโบ้
16.3 ผงกันภัย ปัดนาค

149 THB

เหรียญชนะจน 6.3 เงินลงยาลายเสือ จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญชนะจน 6.3 เงินลงยาลายเสือ จีวรเหลือง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญชนะจน
6.3 เงินลงยาลายเสือ จีวรเหลือง

1,399 THB

เหรียญหล่อโบราณ รศ.๒๓๗ รวยทันใจ เนื้อขาปิ่นโต ตอก ๙ รอบ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญหล่อโบราณ รศ.๒๓๗ รวยทันใจ เนื้อขาปิ่นโต ตอก ๙ รอบ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญหล่อโบราณ รศ.๒๓๗ รวยทันใจ
เนื้อขาปิ่นโต ตอก ๙ รอบ

450 THB

เบี้ยแก้อาคม แก้จน สมปรารถนา หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เบี้ยแก้อาคม แก้จน สมปรารถนา หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เบี้ยแก้อาคม
แก้จน สมปรารถนา

หมดแล้ว / Out of stock

ลูกอม ตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ ลูกอม ตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

ลูกอม
ตะกรุดสามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนมากเสน่ห์ เงินสะพัด ผงน้ำมันมหาเสน่ห์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ ขุนแผนมากเสน่ห์ เงินสะพัด ผงน้ำมันมหาเสน่ห์ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

ขุนแผนมากเสน่ห์ เงินสะพัด
ผงน้ำมันมหาเสน่ห์

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนมากเสน่ห์ เงินสะพัด ว่านสาวหลง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ ขุนแผนมากเสน่ห์ เงินสะพัด ว่านสาวหลง หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

ขุนแผนมากเสน่ห์ เงินสะพัด
ว่านสาวหลง

หมดแล้ว / Out of stock

รูปหล่อลอยองค์ ครบ 6 รอบ 72 ปี ทองแดงดิบผสมมวลสาร หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ รูปหล่อลอยองค์ ครบ 6 รอบ 72 ปี ทองแดงดิบผสมมวลสาร หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

รูปหล่อลอยองค์ ครบ 6 รอบ 72 ปี
ทองแดงดิบผสมมวลสาร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัว เมตตา มหานิยม ทองฝาบาตร หลังแบบ ตอก ๙ รอบ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญเจ้าสัว เมตตา มหานิยม ทองฝาบาตร หลังแบบ ตอก ๙ รอบ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญเจ้าสัว เมตตา มหานิยม
ทองฝาบาตร หลังแบบ ตอก ๙ รอบ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัว เมตตา มหานิยม อัลปาก้าหลังแบบ ตอก ๙ รอบ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ เหรียญเจ้าสัว เมตตา มหานิยม อัลปาก้าหลังแบบ ตอก ๙ รอบ หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

เหรียญเจ้าสัว เมตตา มหานิยม
อัลปาก้าหลังแบบ ตอก ๙ รอบ

หมดแล้ว / Out of stock

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 14. สัมฤทธิ์ไม่ปอกผิว (คาดจีวร) หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์ 14. สัมฤทธิ์ไม่ปอกผิว (คาดจีวร) หลวงพ่อยอด วัดตะคร้อ

มหาพญาครุฑ ยอดอริยทรัพย์
14. สัมฤทธิ์ไม่ปอกผิว (คาดจีวร)

หมดแล้ว / Out of stock