**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลพระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ
เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ อัลปาก้าลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ อัลปาก้าลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
อัลปาก้าลงยา 3 สี

159 THB

เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ ทองแดงลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ ทองแดงลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
ทองแดงลงยา 3 สี

129 THB

เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ สัตตะหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ สัตตะหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
สัตตะหน้ากากเงินยวง

129 THB

เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ ทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ ทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
ทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง

119 THB

เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ ทองฝาบาตรหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ ทองฝาบาตรหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
ทองฝาบาตรหน้ากากเงินยวง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อสัตตะหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อสัตตะหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อสัตตะหน้ากากเงินยวง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อทองแดงลงยา 3 สี

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้ออัลปาก้าลงยา 3 สี

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะเต็มสูตร พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะเต็มสูตร พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อนวโลหะเต็มสูตร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากทองฝาบาตร พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากทองฝาบาตร พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากทองฝาบาตร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองฝาบาตรหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองฝาบาตรหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อทองฝาบาตรหน้ากากเงินยวง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อชนวนหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อชนวนหน้ากากเงินยวง พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อชนวนหน้ากากเงินยวง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองระฆังลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองระฆังลงยา 3 สี พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อทองระฆังลงยา 3 สี

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองฝาบาตร พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองฝาบาตร พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองฝาบาตร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงมันปู พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงมันปู พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา) วัดหน้าพระบรมธาตุ

เหรียญเสมาที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์
เนื้อทองแดงมันปู

หมดแล้ว / Out of stock