**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

ทางร้านไม่สะดวกรับสาย โทรศัพท์นะคะ 

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.17 ชุบเงินพ่นทราย ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.17 ชุบเงินพ่นทราย ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.17 ชุบเงินพ่นทราย

350 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.21 ทองสัตตะลงยาน้ำเงิน หน้า-หลัง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.21 ทองสัตตะลงยาน้ำเงิน หน้า-หลัง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.21 ทองสัตตะลงยาน้ำเงิน หน้า-หลัง

350 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.16 ชุบทองพ่นทราย ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.16 ชุบทองพ่นทราย ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.16 ชุบทองพ่นทราย

350 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ ชุดแถมยกลัง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ ชุดแถมยกลัง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
ชุดแถมยกลัง

2,999 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.9 แบล็คโรเดียมลายทอง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.9 แบล็คโรเดียมลายทอง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.9 แบล็คโรเดียมลายทอง

450 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.10 ชุบทองพ่นทรายลงยาเขียว หน้า-หลัง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.10 ชุบทองพ่นทรายลงยาเขียว หน้า-หลัง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.10 ชุบทองพ่นทรายลงยาเขียว หน้า-หลัง

370 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.11 ชุบเงินพ่นทราย ลงยา ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.11 ชุบเงินพ่นทราย ลงยา ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.11 ชุบเงินพ่นทราย ลงยา

370 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.12 ชุบพิงค์โกลด์พ่นทราย ลงยา ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.12 ชุบพิงค์โกลด์พ่นทราย ลงยา ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.12 ชุบพิงค์โกลด์พ่นทราย ลงยา

370 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.18 ชุบพิงค์โกลด์พ่นทราย ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.18 ชุบพิงค์โกลด์พ่นทราย ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.18 ชุบพิงค์โกลด์พ่นทราย

350 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.20 ทองแดงซาติน ลงยาจีวร ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.20 ทองแดงซาติน ลงยาจีวร ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.20 ทองแดงซาติน ลงยาจีวร

370 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.23 ทองแดงผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.23 ทองแดงผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.23 ทองแดงผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์

340 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.24 ทองฝาบาตรผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.24 ทองฝาบาตรผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.24 ทองฝาบาตรผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์

340 THB

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.14 อัลปาก้าลงยา ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.14 อัลปาก้าลงยา ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.14 อัลปาก้าลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.1 เงินลงยาแดง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.1 เงินลงยาแดง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.1 เงินลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.3 นวะหน้ากากเงินลงยาจีวร ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.3 นวะหน้ากากเงินลงยาจีวร ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.3 นวะหน้ากากเงินลงยาจีวร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.15 ทองแดงซาตินลงยา ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.15 ทองแดงซาตินลงยา ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.15 ทองแดงซาตินลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.2 เงินลงยาฟ้า ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.2 เงินลงยาฟ้า ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.2 เงินลงยาฟ้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.4 นวะโลหะ หน้ากากชุบทอง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.4 นวะโลหะ หน้ากากชุบทอง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.4 นวะโลหะ หน้ากากชุบทอง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.7 สามกษัตริย์ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.7 สามกษัตริย์ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.7 สามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.19 ทองเหลืองซาติน ลงยาจีวร ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.19 ทองเหลืองซาติน ลงยาจีวร ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.19 ทองเหลืองซาติน ลงยาจีวร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.22 ทองทิพย์ลงยาแดง หน้า-หลัง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญยิ้มรับทรัพย์ 7.22 ทองทิพย์ลงยาแดง หน้า-หลัง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญยิ้มรับทรัพย์
7.22 ทองทิพย์ลงยาแดง หน้า-หลัง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงซาติน ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงซาติน ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว พิมพ์เล็ก
เนื้อทองแดงซาติน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองแดงรุ้ง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองแดงรุ้ง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว
เนื้อทองแดงรุ้ง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองเหลืองรุ้ง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองเหลืองรุ้ง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว
เนื้อทองเหลืองรุ้ง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองแดงซาริน ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว เนื้อทองแดงซาริน ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญเจ้าสัวแสงแก้ว
เนื้อทองแดงซาริน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญทศบารมี เนื้อทองแดง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญทศบารมี เนื้อทองแดง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญทศบารมี
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญทศบารมี เนื้อทองแดงปัดเหลือง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เหรียญทศบารมี เนื้อทองแดงปัดเหลือง ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

เหรียญทศบารมี
เนื้อทองแดงปัดเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock