**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

ทางร้านไม่สะดวกรับสาย โทรศัพท์นะคะ 

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู
พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ทองชมพู ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ทองชมพู ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ ทองชมพู

690 THB

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ชุบ 2 กษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ชุบ 2 กษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ชุบ 2 กษัตริย์

690 THB

สิงหไกรสรสุวรรณปักษา(สิงห์หลวง) มหาชนวน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู สิงหไกรสรสุวรรณปักษา(สิงห์หลวง) มหาชนวน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

สิงหไกรสรสุวรรณปักษา(สิงห์หลวง)
มหาชนวน

หมดแล้ว / Out of stock

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (1.8 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ทองชมพู ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (1.8 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ทองชมพู ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (1.8 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ ทองชมพู

หมดแล้ว / Out of stock

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (1.8 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ แบล็คลายเงิน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (1.8 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ แบล็คลายเงิน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (1.8 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ แบล็คลายเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (1.8 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ชุบ 2 กษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (1.8 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ชุบ 2 กษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (1.8 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ชุบ 2 กษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (2.2 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (2.2 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (2.2 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (2.2 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ แบล็คลายเงิน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (2.2 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ แบล็คลายเงิน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (2.2 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ แบล็คลายเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (2.2 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ชุบ 2 กษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (2.2 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ชุบ 2 กษัตริย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (2.2 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ชุบ 2 กษัตริย์

หมดแล้ว / Out of stock

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ แบล็คลายเงิน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ แบล็คลายเงิน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ แบล็คลายเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ชุบทอง เพ้นท์สี ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ชุบทอง เพ้นท์สี ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

พ่อคเณศน้อย เศรษฐีแสนล้าน กฐิน62 (3.3 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ชุบทอง เพ้นท์สี

หมดแล้ว / Out of stock

กบกินเดือน รวยล้นเหลือ พิมพ์เล็ก สัมฤทธิ์ชุบทอง ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู กบกินเดือน รวยล้นเหลือ พิมพ์เล็ก สัมฤทธิ์ชุบทอง ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

กบกินเดือน รวยล้นเหลือ พิมพ์เล็ก
สัมฤทธิ์ชุบทอง

หมดแล้ว / Out of stock

กบกินเดือน รวยล้นเหลือ พิมพ์ใหญ่ สัตตะทองเทวฤทธิ์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู กบกินเดือน รวยล้นเหลือ พิมพ์ใหญ่ สัตตะทองเทวฤทธิ์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

กบกินเดือน รวยล้นเหลือ พิมพ์ใหญ่
สัตตะทองเทวฤทธิ์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี ทองทิพย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี ทองทิพย์ ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี
ทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี สัมฤทธิ์ชุบสองกษัตริย์ ลงยานพเก้า 2 หน้า ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี สัมฤทธิ์ชุบสองกษัตริย์ ลงยานพเก้า 2 หน้า ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี
สัมฤทธิ์ชุบสองกษัตริย์ ลงยานพเก้า 2 หน้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี สัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ลงยานพเก้า 2 หน้า ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี สัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ลงยานพเก้า 2 หน้า ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี
สัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ลงยานพเก้า 2 หน้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี สัมฤทธิ์ชุบเงิน ลงยานพเก้า 2 หน้า ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี สัมฤทธิ์ชุบเงิน ลงยานพเก้า 2 หน้า ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี
สัมฤทธิ์ชุบเงิน ลงยานพเก้า 2 หน้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี สัมฤทธิ์ชุบทอง ลงยาราชาวดี 2 หน้า ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี สัมฤทธิ์ชุบทอง ลงยาราชาวดี 2 หน้า ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี
สัมฤทธิ์ชุบทอง ลงยาราชาวดี 2 หน้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี แจกทาน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี แจกทาน ครูบาชัยยาปัถพี สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู

เหรียญนกยูงทอง มหาเศรษฐี
แจกทาน

หมดแล้ว / Out of stock