**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

ทางร้านไม่สะดวกรับสาย โทรศัพท์นะคะ 

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม
เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค มหาชนวนสัตตะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค มหาชนวนสัตตะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
มหาชนวนสัตตะ

250 THB

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาส้ม หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาส้ม หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาส้ม

350 THB

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาชมพู หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาชมพู หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาชมพู

350 THB

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาเขียว หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาเขียว หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาเขียว

350 THB

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาเหลือง หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาเหลือง หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาเหลือง

350 THB

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาแดง หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาแดง หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
อัลปาก้า องค์อัลปาก้า ลงยาแดง

390 THB

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค นวะโลหะแก่ทองคำ องค์นวะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค นวะโลหะแก่ทองคำ องค์นวะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
นวะโลหะแก่ทองคำ องค์นวะ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค เนื้อเงิน องค์เงิน ลงยาโบว์แดง หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค เนื้อเงิน องค์เงิน ลงยาโบว์แดง หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
เนื้อเงิน องค์เงิน ลงยาโบว์แดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค มหาชนวนสัตตะ รมดำโบราณ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค มหาชนวนสัตตะ รมดำโบราณ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
มหาชนวนสัตตะ รมดำโบราณ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค นวะแก่ทองคำ องค์นวะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค นวะแก่ทองคำ องค์นวะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
นวะแก่ทองคำ องค์นวะ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค เงินลงยาน้ำเงิน หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค เงินลงยาน้ำเงิน หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญปาดตาล บล็อกนิยม ย้อนยุค
เงินลงยาน้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อเงิน หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อเงิน หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื้อเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อชนวน ชุบทองแดงซาติน หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อชนวน ชุบทองแดงซาติน หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื้อชนวน ชุบทองแดงซาติน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อชนวน ชุบเงินนอกซาติน หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อชนวน ชุบเงินนอกซาติน หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื้อชนวน ชุบเงินนอกซาติน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อสัตตะโลหะ หน้ากากนวะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อสัตตะโลหะ หน้ากากนวะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื้อสัตตะโลหะ หน้ากากนวะ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อกะหลั่ยทองลงยาสีแดง หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อกะหลั่ยทองลงยาสีแดง หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื้อกะหลั่ยทองลงยาสีแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อนวะโลหะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อนวะโลหะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื้อนวะโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อทองแดงรมดำโบราณ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อทองแดงรมดำโบราณ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื้อทองแดงรมดำโบราณ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อชนวนสัตตะโลหะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อชนวนสัตตะโลหะ หลวงพ่อพระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม

เหรียญรูปไข่ย้อนยุค พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื้อชนวนสัตตะโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock