เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส COVID 19 

..ทางร้าน คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของลูกค้า

*ร้านเราจึงจำเป็นต้อง ปิดให้บริการเฉพาะหน้าร้านชั่วคราว*
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
----------------------------------------
**ในช่วงนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

ทางร้านไม่สะดวกรับสาย โทรศัพท์นะคะ  รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง
เหรียญ 5 แชะ 8.21 ทองทิพย์ลงยาขอบแดง ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.21 ทองทิพย์ลงยาขอบแดง ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.21 ทองทิพย์ลงยาขอบแดง ลงยาจีวร

229 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.23 ทองทิพย์ลงยาขอบดำ ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.23 ทองทิพย์ลงยาขอบดำ ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.23 ทองทิพย์ลงยาขอบดำ ลงยาจีวร

219 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.26 ทองทิพย์ลงยาขอบส้ม ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.26 ทองทิพย์ลงยาขอบส้ม ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.26 ทองทิพย์ลงยาขอบส้ม ลงยาจีวร

219 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.27 ทองทิพย์ลงยาขอบชมพู ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.27 ทองทิพย์ลงยาขอบชมพู ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.27 ทองทิพย์ลงยาขอบชมพู ลงยาจีวร

219 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.29 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบม่วง ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.29 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบม่วง ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.29 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบม่วง ลงยาจีวร

199 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.30 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบขาว ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.30 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบขาว ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.30 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบขาว ลงยาจีวร

199 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.31 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบน้ำเงิน ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.31 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบน้ำเงิน ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.31 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบน้ำเงิน ลงยาจีวร

199 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.32 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบเขียว ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.32 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบเขียว ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.32 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบเขียว ลงยาจีวร

199 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.33 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบชมพู ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.33 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบชมพู ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.33 ทองแดงผิวไฟ ลงยาขอบชมพู ลงยาจีวร

199 THB

เหรียญ 5 แชะ 8.40 ทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีก ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ 5 แชะ 8.40 ทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีก ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ 5 แชะ
8.40 ทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีก ลงยาจีวร

189 THB

เหรียญชนะจน บูรพาไร้พ่าย ทองแดงรมดำ หน้ากากฝาบาตร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญชนะจน บูรพาไร้พ่าย ทองแดงรมดำ หน้ากากฝาบาตร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญชนะจน บูรพาไร้พ่าย
ทองแดงรมดำ หน้ากากฝาบาตร

199 THB

หัวเลสชนะศึก (4 บาท) อัลปาก้าซาติน ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง หัวเลสชนะศึก (4 บาท) อัลปาก้าซาติน ลงยาจีวร หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

หัวเลสชนะศึก (4 บาท)
อัลปาก้าซาติน ลงยาจีวร

899 THB

หัวเลสชนะศึก (4 บาท) เงินหน้ากากทองคำ ลงยา หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง หัวเลสชนะศึก (4 บาท) เงินหน้ากากทองคำ ลงยา หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

หัวเลสชนะศึก (4 บาท)
เงินหน้ากากทองคำ ลงยา

3,599 THB

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย)
ลุ้นเนื้อ

599 THB

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) ทองฝาบาตรลงยาเขียว ฟ้า หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) ทองฝาบาตรลงยาเขียว ฟ้า หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย)
ทองฝาบาตรลงยาเขียว ฟ้า

599 THB

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) ทองฝาบาตรลงยาน้ำเงิน ส้ม หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) ทองฝาบาตรลงยาน้ำเงิน ส้ม หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย)
ทองฝาบาตรลงยาน้ำเงิน ส้ม

599 THB

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) ทองฝาบาตรลงยาแดง เหลือง หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) ทองฝาบาตรลงยาแดง เหลือง หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย)
ทองฝาบาตรลงยาแดง เหลือง

599 THB

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) สามกษัตริย์ลงยา สร้อยทองทิพย์ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย) สามกษัตริย์ลงยา สร้อยทองทิพย์ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เลสชนะศึก (4 บาท พร้อมสาย)
สามกษัตริย์ลงยา สร้อยทองทิพย์

699 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค 6.2 สองกษัตริย์ ลงยาเขียว หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค 6.2 สองกษัตริย์ ลงยาเขียว หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค
6.2 สองกษัตริย์ ลงยาเขียว

359 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค
ลุ้นเนื้อ

189 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค 32. ทองแดงผิวไฟลงยาน้ำเงิน หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค 32. ทองแดงผิวไฟลงยาน้ำเงิน หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค
32. ทองแดงผิวไฟลงยาน้ำเงิน

189 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค 27. ทองทิพย์ลงยาขาว หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค 27. ทองทิพย์ลงยาขาว หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค
27. ทองทิพย์ลงยาขาว

199 THB

เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาฟ้า หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาฟ้า หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เสมามหาสมปรารถนา
กะไหล่ทองลงยาฟ้า

299 THB

เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาม่วง หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาม่วง หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เสมามหาสมปรารถนา
กะไหล่ทองลงยาม่วง

249 THB

เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาส้ม หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาส้ม หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เสมามหาสมปรารถนา
กะไหล่ทองลงยาส้ม

249 THB

เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาเขียว หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาเขียว หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เสมามหาสมปรารถนา
กะไหล่ทองลงยาเขียว

299 THB

เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาชมพู หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาชมพู หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เสมามหาสมปรารถนา
กะไหล่ทองลงยาชมพู

249 THB

เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาเหลือง หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เสมามหาสมปรารถนา กะไหล่ทองลงยาเหลือง หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เสมามหาสมปรารถนา
กะไหล่ทองลงยาเหลือง

249 THB

เสมามหาสมปรารถนา ทองแดงลงยาม่วง หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เสมามหาสมปรารถนา ทองแดงลงยาม่วง หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เสมามหาสมปรารถนา
ทองแดงลงยาม่วง

219 THB

เหรียญ ๕ พยัคฆ์ ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ ๕ พยัคฆ์ ลุ้นเนื้อ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ ๕ พยัคฆ์
ลุ้นเนื้อ

189 THB

เหรียญ ๕ พยัคฆ์ 32. ทองทิพย์ลงยาดำ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เหรียญ ๕ พยัคฆ์ 32. ทองทิพย์ลงยาดำ หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

เหรียญ ๕ พยัคฆ์
32. ทองทิพย์ลงยาดำ

199 THB

พระผงมงคลพุทธคุณ (พิมพ์ ร.ศ.238) (สั่งขั้นต่ำ 3 องค์) หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง พระผงมงคลพุทธคุณ (พิมพ์ ร.ศ.238) (สั่งขั้นต่ำ 3 องค์) หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

พระผงมงคลพุทธคุณ (พิมพ์ ร.ศ.238)
(สั่งขั้นต่ำ 3 องค์)

65 THB