**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา
เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 14.4 ชนวน หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 14.4 ชนวน หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
14.4 ชนวน

299 THB

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 14.3 ทองแดงชุบทอง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 14.3 ทองแดงชุบทอง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
14.3 ทองแดงชุบทอง

399 THB

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 14.2 ทองแดงชุบสองกษัตริย์ หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 14.2 ทองแดงชุบสองกษัตริย์ หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
14.2 ทองแดงชุบสองกษัตริย์

399 THB

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 14.1 ทองแดงชุบแบล็คโรเดียม หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 14.1 ทองแดงชุบแบล็คโรเดียม หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
14.1 ทองแดงชุบแบล็คโรเดียม

399 THB

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 09. ซาตินเหลือง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 09. ซาตินเหลือง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
09. ซาตินเหลือง

350 THB

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 08. ซาตินแดง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 08. ซาตินแดง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
08. ซาตินแดง

350 THB

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 06. ทองแดง ชุบสามกษัตริย์ หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 06. ทองแดง ชุบสามกษัตริย์ หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
06. ทองแดง ชุบสามกษัตริย์

550 THB

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 05. นวะโลหะ หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 05. นวะโลหะ หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
05. นวะโลหะ

600 THB

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 07. อัลปาก้าซาติน (หมายเลข ๙๙) หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 07. อัลปาก้าซาติน (หมายเลข ๙๙) หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
07. อัลปาก้าซาติน (หมายเลข ๙๙)

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 03. เงินลงยาแดง หน้า-หลัง (หมายเลข ๘) หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม 03. เงินลงยาแดง หน้า-หลัง (หมายเลข ๘) หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

เหรียญสิทธิธาดา มหาพรหม
03. เงินลงยาแดง หน้า-หลัง (หมายเลข ๘)

หมดแล้ว / Out of stock

พระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (1.5 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบนาค หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา พระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (1.5 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบนาค หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

พระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (1.5 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ ชุบนาค

หมดแล้ว / Out of stock

พระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (1.5 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบเงิน หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา พระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (1.5 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบเงิน หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

พระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (1.5 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ ชุบเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

พระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (1.5 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบทอง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา พระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (1.5 ซ.ม.) สัมฤทธิ์ ชุบทอง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

พระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (1.5 ซ.ม.)
สัมฤทธิ์ ชุบทอง

หมดแล้ว / Out of stock

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (2.1 ซ.ม.) ทองขาว หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (2.1 ซ.ม.) ทองขาว หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (2.1 ซ.ม.)
ทองขาว

หมดแล้ว / Out of stock

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.) เนื้อบรอนซ์เมฆา หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.) เนื้อบรอนซ์เมฆา หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.)
เนื้อบรอนซ์เมฆา

หมดแล้ว / Out of stock

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.) เนื้อบรอนซ์จิวเวอรี่ หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.) เนื้อบรอนซ์จิวเวอรี่ หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.)
เนื้อบรอนซ์จิวเวอรี่

หมดแล้ว / Out of stock

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.) เนื้อบรอนซ์พราวแสง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.) เนื้อบรอนซ์พราวแสง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.)
เนื้อบรอนซ์พราวแสง

หมดแล้ว / Out of stock

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.) เนื้อเงิน หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.) เนื้อเงิน หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ รุ่น สุขนิรันดร์ (3 ซ.ม.)
เนื้อเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ ( 3 ซ.ม. ) สัมฤทธิ์ซาตินแดง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ ( 3 ซ.ม. ) สัมฤทธิ์ซาตินแดง หลวงปู่เย็น วัดแก่งสะเดา

กริ่งพระพิฆเนศสุขนิรันดร์ ( 3 ซ.ม. )
สัมฤทธิ์ซาตินแดง

หมดแล้ว / Out of stock