**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลวัดแม่ต๋ำ
เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองแดงรมดำ ( แจกทาน ) วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองแดงรมดำ ( แจกทาน ) วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
ทองแดงรมดำ ( แจกทาน )

100 THB

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองแดงลงยาขาว วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองแดงลงยาขาว วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
ทองแดงลงยาขาว

149 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 29. สัตตะลงยาลายเสือ วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 29. สัตตะลงยาลายเสือ วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
29. สัตตะลงยาลายเสือ

219 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 41. ทองแดงลงยาแดง หน้ากากทองทิพย์ วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 41. ทองแดงลงยาแดง หน้ากากทองทิพย์ วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
41. ทองแดงลงยาแดง หน้ากากทองทิพย์

249 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 42. ทองแดงลงยาเขียว หน้ากากทองทิพย์ วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 42. ทองแดงลงยาเขียว หน้ากากทองทิพย์ วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
42. ทองแดงลงยาเขียว หน้ากากทองทิพย์

219 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 34. ทองทิพย์ลงยาชมพู วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 34. ทองทิพย์ลงยาชมพู วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
34. ทองทิพย์ลงยาชมพู

219 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 48. ทองแดง ลงยาลายเสือดำ-ขาว วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 48. ทองแดง ลงยาลายเสือดำ-ขาว วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
48. ทองแดง ลงยาลายเสือดำ-ขาว

219 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ กฐิน ๖๒ 3.1 อัลปาก้าลงยาสีเหลือง วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ กฐิน ๖๒ 3.1 อัลปาก้าลงยาสีเหลือง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ กฐิน ๖๒
3.1 อัลปาก้าลงยาสีเหลือง

350 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ กฐิน ๖๒ 3.2 ทองทิพย์ลงยาสีม่วง วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ กฐิน ๖๒ 3.2 ทองทิพย์ลงยาสีม่วง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ กฐิน ๖๒
3.2 ทองทิพย์ลงยาสีม่วง

299 THB

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค อัลปาก้าลงยา วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค อัลปาก้าลงยา วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
อัลปาก้าลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค สัตตะลงยาลายธงชาติ วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค สัตตะลงยาลายธงชาติ วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
สัตตะลงยาลายธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองระฆัง ลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองระฆัง ลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
ทองระฆัง ลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองแดงผิวไฟหน้ากากทองระฆัง วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองแดงผิวไฟหน้ากากทองระฆัง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
ทองแดงผิวไฟหน้ากากทองระฆัง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค นวะหน้ากากเงิน วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค นวะหน้ากากเงิน วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
นวะหน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองฝาบาตร วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองฝาบาตร วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
ทองฝาบาตร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค อัลปาก้า วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค อัลปาก้า วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
อัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองแดงผิวไฟ วัดแม่ต๋ำ เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค ทองแดงผิวไฟ วัดแม่ต๋ำ

เหรียญครูบาศรีวิชัย เสาร์ ๕ มหาสิทธิโชค
ทองแดงผิวไฟ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 50. ชุบทองลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 50. ชุบทองลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
50. ชุบทองลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 44. ทองแดงลงยาม่วง วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 44. ทองแดงลงยาม่วง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
44. ทองแดงลงยาม่วง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 33. ทองทิพย์ลงยาม่วง วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 33. ทองทิพย์ลงยาม่วง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
33. ทองทิพย์ลงยาม่วง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 10. นวะหน้ากากเงิน ลงยาน้ำเงิน วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 10. นวะหน้ากากเงิน ลงยาน้ำเงิน วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
10. นวะหน้ากากเงิน ลงยาน้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 59. ตะกั่วลงยาลายเสือ ขาว-ดำ วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 59. ตะกั่วลงยาลายเสือ ขาว-ดำ วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
59. ตะกั่วลงยาลายเสือ ขาว-ดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 57. ตะกั่วลงยาลายเสือ ส้ม ดำ วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 57. ตะกั่วลงยาลายเสือ ส้ม ดำ วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
57. ตะกั่วลงยาลายเสือ ส้ม ดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 52. สามกษัตริย์ พื้นเงิน วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 52. สามกษัตริย์ พื้นเงิน วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
52. สามกษัตริย์ พื้นเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 47. ทองแดงลงยาดำ วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 47. ทองแดงลงยาดำ วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
47. ทองแดงลงยาดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 55. ปีกเครื่องบินลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 55. ปีกเครื่องบินลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
55. ปีกเครื่องบินลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 45. ทองแดงลงยาชมพู วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 45. ทองแดงลงยาชมพู วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
45. ทองแดงลงยาชมพู

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 40. ทองทิพย์ซาติน ลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 40. ทองทิพย์ซาติน ลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
40. ทองทิพย์ซาติน ลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 32. ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 32. ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
32. ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 31. ทองทิพย์ ลงยาเขียว วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 31. ทองทิพย์ ลงยาเขียว วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
31. ทองทิพย์ ลงยาเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 30. ทองทิพย์ลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 30. ทองทิพย์ลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
30. ทองทิพย์ลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 22. สัตตะโลหะ ลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3 22. สัตตะโลหะ ลงยาแดง วัดแม่ต๋ำ

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ แม่ต๋ำ3
22. สัตตะโลหะ ลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock