**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลพระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ชุบสองกษัตริย์ หลังลงยาชมพู(เรืองแสง) พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ชุบสองกษัตริย์ หลังลงยาชมพู(เรืองแสง) พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว
ชุบสองกษัตริย์ หลังลงยาชมพู(เรืองแสง)

350 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว
ทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง

299 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ชุบสามกษัตริย์ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ชุบสามกษัตริย์ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว
ชุบสามกษัตริย์

350 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง (หมายเลข ๕๕) พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง (หมายเลข ๕๕) พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว
ทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง (หมายเลข ๕๕)

340 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง (หมายเลข ๒๒) พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว ทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง (หมายเลข ๒๒) พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว
ทองทิพย์ ลงยาเรืองแสง (หมายเลข ๒๒)

340 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว อัลปาก้าลงยาพื้นส้ม พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว อัลปาก้าลงยาพื้นส้ม พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐีเขาแก้ว
อัลปาก้าลงยาพื้นส้ม

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 09. อัลปาก้าซาติน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 09. อัลปาก้าซาติน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
09. อัลปาก้าซาติน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 06. ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาขาว พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 06. ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาขาว พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว
06. ทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยาขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 07. ทองแดงซาติน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 07. ทองแดงซาติน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว
07. ทองแดงซาติน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 13. สามกษัตริย์ พื้นทอง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 13. สามกษัตริย์ พื้นทอง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว
13. สามกษัตริย์ พื้นทอง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 19. ชุบทองพ่นทราย ลงยาม่วง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 19. ชุบทองพ่นทราย ลงยาม่วง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว
19. ชุบทองพ่นทราย ลงยาม่วง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 24. ชุบเงินพุ่นทราย ลงยาแดง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 24. ชุบเงินพุ่นทราย ลงยาแดง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว
24. ชุบเงินพุ่นทราย ลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 29. อัลปาก้าลงยาแดง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 29. อัลปาก้าลงยาแดง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว
29. อัลปาก้าลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 32. อัลปาก้าลงยาดำ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 32. อัลปาก้าลงยาดำ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว
32. อัลปาก้าลงยาดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 33. อัลปาก้าลงยาม่วง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 33. อัลปาก้าลงยาม่วง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว
33. อัลปาก้าลงยาม่วง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 46. สัตตะซาติน ลงยาส้ม พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว 46. สัตตะซาติน ลงยาส้ม พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เจ้าขุนคลังเขาแก้ว
46. สัตตะซาติน ลงยาส้ม

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 11. มหาชนวน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 11. มหาชนวน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
11. มหาชนวน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี ทองทิพย์ลงยาม่วง หน้ากากทองแดงผิวไฟ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี ทองทิพย์ลงยาม่วง หน้ากากทองแดงผิวไฟ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
ทองทิพย์ลงยาม่วง หน้ากากทองแดงผิวไฟ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 28. ทองแดงรมดำ หน้ากากทองทิพย์ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 28. ทองแดงรมดำ หน้ากากทองทิพย์ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
28. ทองแดงรมดำ หน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 26. ทองแดงรมดำ ลงยาขาว พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 26. ทองแดงรมดำ ลงยาขาว พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
26. ทองแดงรมดำ ลงยาขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 25. ทองแดงผิวรุ้ง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 25. ทองแดงผิวรุ้ง พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
25. ทองแดงผิวรุ้ง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 24. ทองแดงมันปู หน้ากากมหาชนวน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 24. ทองแดงมันปู หน้ากากมหาชนวน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
24. ทองแดงมันปู หน้ากากมหาชนวน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 23. ทองแดงมันปู พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 23. ทองแดงมันปู พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
23. ทองแดงมันปู

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 22. ทองแดงชนวนรวมมวลสาร พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 22. ทองแดงชนวนรวมมวลสาร พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
22. ทองแดงชนวนรวมมวลสาร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 20. ทองแดงผิวไฟลงยาสีดำ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 20. ทองแดงผิวไฟลงยาสีดำ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
20. ทองแดงผิวไฟลงยาสีดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 16. ทองทิพย์ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 16. ทองทิพย์ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
16. ทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 14. ทองทิพย์ลงยาสีดำ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 14. ทองทิพย์ลงยาสีดำ พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
14. ทองทิพย์ลงยาสีดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 14. ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 14. ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
14. ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 14. ทองทิพย์ลงยาขาว พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 14. ทองทิพย์ลงยาขาว พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
14. ทองทิพย์ลงยาขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 10. อัลปาก้า พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 10. อัลปาก้า พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
10. อัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 08. อัลปาก้าลงยาเขียว พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว เหรียญบรมครูปู่ฤาษี 08. อัลปาก้าลงยาเขียว พระครูปลัดสุชานนท์ วัดเขาแก้ว

เหรียญบรมครูปู่ฤาษี
08. อัลปาก้าลงยาเขียว

หมดแล้ว / Out of stock