**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคล
ล็อกเกตครึ่งองค์ รุ่นแรก ฉากส้ม ขนาดเบอร์1 หลวงพ่อเมี้ยน วัดหนองข้าวเหนียว ล็อกเกตครึ่งองค์ รุ่นแรก ฉากส้ม ขนาดเบอร์1 หลวงพ่อเมี้ยน วัดหนองข้าวเหนียว

ล็อกเกตครึ่งองค์ รุ่นแรก
ฉากส้ม ขนาดเบอร์1

หมดแล้ว / Out of stock

ล็อกเกตครึ่งองค์ รุ่นแรก ฉากทอง ขนาดเบอร์1 หลวงพ่อเมี้ยน วัดหนองข้าวเหนียว ล็อกเกตครึ่งองค์ รุ่นแรก ฉากทอง ขนาดเบอร์1 หลวงพ่อเมี้ยน วัดหนองข้าวเหนียว

ล็อกเกตครึ่งองค์ รุ่นแรก
ฉากทอง ขนาดเบอร์1

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจริญพร เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญเจริญพร เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญเจริญพร
เนื้อทองแดงผิวไฟ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจริญพร เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญเจริญพร เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญเจริญพร
เนื้อทองแดงรมมันปู

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน เนื้อทองเหลือง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน เนื้อทองเหลือง หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน
เนื้อทองเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน เนื้อนวโลหะ หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน เนื้อนวโลหะ หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน เนื้อเงิน หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน เนื้อเงิน หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญเสมาเต็มองค์ หลังหนุมาน
เนื้อเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญปั๊มรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ เหรียญปั๊มรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ

เหรียญปั๊มรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแรก
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเมตตา เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงปู่หนูเพชร วัดป่าภูมิพิทักษ์ เหรียญเมตตา เนื้อทองแดงรมมันปู หลวงปู่หนูเพชร วัดป่าภูมิพิทักษ์

เหรียญเมตตา
เนื้อทองแดงรมมันปู

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเมตตา เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนูเพชร วัดป่าภูมิพิทักษ์ เหรียญเมตตา เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนูเพชร วัดป่าภูมิพิทักษ์

เหรียญเมตตา
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเจริญพรบน เนื้อทองแดงรมดำ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญเจริญพรบน เนื้อทองแดงรมดำ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญเจริญพรบน
เนื้อทองแดงรมดำ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญโภคทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญโภคทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญโภคทรัพย์
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญโภคทรัพย์
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก เนื้อทองแดงนอก หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก เนื้อทองแดงนอก หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก
เนื้อทองแดงนอก

หมดแล้ว / Out of stock

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญเสมารุ่นแรก เนื้อนวโลหะ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญเสมารุ่นแรก เนื้อนวโลหะ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญเสมารุ่นแรก
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญแซยิด 9-91 เนื้อทองแดง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญแซยิด 9-91 เนื้อทองแดง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญแซยิด 9-91
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญแซยิด 9-91 เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญแซยิด 9-91 เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญแซยิด 9-91
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญแซยิด 9-91 เนื้อนวโลหะ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญแซยิด 9-91 เนื้อนวโลหะ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญแซยิด 9-91
เนื้อนวโลหะ

หมดแล้ว / Out of stock

เสือหล่อเขี้ยวยาว เนื้อทองเหลืองผิวธรรมชาติ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เสือหล่อเขี้ยวยาว เนื้อทองเหลืองผิวธรรมชาติ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เสือหล่อเขี้ยวยาว
เนื้อทองเหลืองผิวธรรมชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เสือหล่อเขี้ยวยาว เนื้อทองผสมผิวธรรมชาติ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เสือหล่อเขี้ยวยาว เนื้อทองผสมผิวธรรมชาติ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เสือหล่อเขี้ยวยาว
เนื้อทองผสมผิวธรรมชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

ตะกรุดโทน เนื้อตะกั่วถักเชือก หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ ตะกรุดโทน เนื้อตะกั่วถักเชือก หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

ตะกรุดโทน
เนื้อตะกั่วถักเชือก

หมดแล้ว / Out of stock

ล็อกเกตเต็มองค์ รุ่นแรก ฉากฟ้า ขนาดเบอร์1 หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ ล็อกเกตเต็มองค์ รุ่นแรก ฉากฟ้า ขนาดเบอร์1 หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

ล็อกเกตเต็มองค์ รุ่นแรก
ฉากฟ้า ขนาดเบอร์1

หมดแล้ว / Out of stock

ล็อกเกตครึ่งองค์ รุ่นแรก ฉากฟ้า ขนาดเบอร์1 หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ ล็อกเกตครึ่งองค์ รุ่นแรก ฉากฟ้า ขนาดเบอร์1 หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

ล็อกเกตครึ่งองค์ รุ่นแรก
ฉากฟ้า ขนาดเบอร์1

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก ชุดกรรมการ 5 เหรียญ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก ชุดกรรมการ 5 เหรียญ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก
ชุดกรรมการ 5 เหรียญ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก
เนื้อทองแดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก
เนื้ออัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ไฟ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ไฟ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแรก
เนื้อทองแดงกะไหล่ไฟ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นแรก เนื้อเงิน หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโภคาภิวัฒน์ เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นแรก เนื้อเงิน หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดโภคาภิวัฒน์

เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นแรก
เนื้อเงิน

หมดแล้ว / Out of stock