**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลหลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด
เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ ไทเทเนียมหน้ากากปลอกลูกปืน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ ไทเทเนียมหน้ากากปลอกลูกปืน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
ไทเทเนียมหน้ากากปลอกลูกปืน

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 6.1 ชนวนหน้ากากเงิน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 6.1 ชนวนหน้ากากเงิน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
6.1 ชนวนหน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 6.2 อัลปาก้าลงยาแดง-น้ำเงิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 6.2 อัลปาก้าลงยาแดง-น้ำเงิน หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
6.2 อัลปาก้าลงยาแดง-น้ำเงิน หน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 6.3 ทองแดงลงยาแดง-ขาว หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 6.3 ทองแดงลงยาแดง-ขาว หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
6.3 ทองแดงลงยาแดง-ขาว หน้ากากทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 6.4 สัตตะลงยาน้ำเงิน-แดง หน้ากากทองขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 6.4 สัตตะลงยาน้ำเงิน-แดง หน้ากากทองขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
6.4 สัตตะลงยาน้ำเงิน-แดง หน้ากากทองขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 10. สามกษัตริย์ พื้นเงิน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 10. สามกษัตริย์ พื้นเงิน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
10. สามกษัตริย์ พื้นเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 12. อัลปาก้าลงยาเขียว-แดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 12. อัลปาก้าลงยาเขียว-แดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
12. อัลปาก้าลงยาเขียว-แดง

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 16. ชนวนหน้ากากปลอกลูกปืน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 16. ชนวนหน้ากากปลอกลูกปืน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
16. ชนวนหน้ากากปลอกลูกปืน

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 21. สัตตะลงยาแดง ขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 21. สัตตะลงยาแดง ขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
21. สัตตะลงยาแดง ขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 23. สัตตะลงยาแดง เขียว ( 1 ) หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 23. สัตตะลงยาแดง เขียว ( 1 ) หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
23. สัตตะลงยาแดง เขียว ( 1 )

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 23. สัตตะลงยาแดง เขียว ( 2 ) หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 23. สัตตะลงยาแดง เขียว ( 2 ) หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
23. สัตตะลงยาแดง เขียว ( 2 )

หมดแล้ว / Out of stock

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 32. ทองแดงลงยาขาว แดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘ 32. ทองแดงลงยาขาว แดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมาพญาไก่ ปลดหนี้๘๘
32. ทองแดงลงยาขาว แดง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญมหาลาภ 12.3 ทองทิพย์ลงยาชมพู หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญมหาลาภ 12.3 ทองทิพย์ลงยาชมพู หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญมหาลาภ
12.3 ทองทิพย์ลงยาชมพู

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญมหาลาภ 20. ทองฝาบาตรลงยาพื้นชมพู จีวรเหลือง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญมหาลาภ 20. ทองฝาบาตรลงยาพื้นชมพู จีวรเหลือง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญมหาลาภ
20. ทองฝาบาตรลงยาพื้นชมพู จีวรเหลือง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญมหาลาภ 03. นวะหน้ากากฝาบาตรลงยา หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญมหาลาภ 03. นวะหน้ากากฝาบาตรลงยา หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญมหาลาภ
03. นวะหน้ากากฝาบาตรลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

เสมามหาระรวย 05. นวะโลหะ ลงยาขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมามหาระรวย 05. นวะโลหะ ลงยาขาว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมามหาระรวย
05. นวะโลหะ ลงยาขาว

หมดแล้ว / Out of stock

เสมามหาระรวย 9.2 สัตตะลงยาพื้นธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมามหาระรวย 9.2 สัตตะลงยาพื้นธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมามหาระรวย
9.2 สัตตะลงยาพื้นธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เสมามหาระรวย 09. สัตตะโลหะ ลงยาจีวร หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมามหาระรวย 09. สัตตะโลหะ ลงยาจีวร หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมามหาระรวย
09. สัตตะโลหะ ลงยาจีวร

หมดแล้ว / Out of stock

เสมามหาระรวย 11. อัลปาก้าลงยาพื้นเหลือง ลงยาจีวร หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมามหาระรวย 11. อัลปาก้าลงยาพื้นเหลือง ลงยาจีวร หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมามหาระรวย
11. อัลปาก้าลงยาพื้นเหลือง ลงยาจีวร

หมดแล้ว / Out of stock

เสมามหาระรวย 25. ฝาบาตรหน้ากากน้ำเต้าอัลปาก้า หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมามหาระรวย 25. ฝาบาตรหน้ากากน้ำเต้าอัลปาก้า หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมามหาระรวย
25. ฝาบาตรหน้ากากน้ำเต้าอัลปาก้า

หมดแล้ว / Out of stock

เสมามหาระรวย 36. ทองแดงไม่ตัดปีก ลงยาจีวร หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เสมามหาระรวย 36. ทองแดงไม่ตัดปีก ลงยาจีวร หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เสมามหาระรวย
36. ทองแดงไม่ตัดปีก ลงยาจีวร

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.43 ทองแดงลงยาธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.43 ทองแดงลงยาธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล
6.43 ทองแดงลงยาธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.39 ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.39 ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล
6.39 ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.36 ทองทิพย์ลงยาชมพู หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.36 ทองทิพย์ลงยาชมพู หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล
6.36 ทองทิพย์ลงยาชมพู

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.31 ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.31 ทองทิพย์ลงยาธงชาติ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล
6.31 ทองทิพย์ลงยาธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.22 ชนวนลงยาเขียว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.22 ชนวนลงยาเขียว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล
6.22 ชนวนลงยาเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.21 ชนวนลงยาชมพู หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.21 ชนวนลงยาชมพู หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล
6.21 ชนวนลงยาชมพู

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.19 ชนวนลงยาแดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล 6.19 ชนวนลงยาแดง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

เหรียญรูปไข่รวยเจริญไพศาล
6.19 ชนวนลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ 17. บอรนซ์นอกสีพาติน่าฟ้า หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ 17. บอรนซ์นอกสีพาติน่าฟ้า หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ
17. บอรนซ์นอกสีพาติน่าฟ้า

หมดแล้ว / Out of stock

พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ 12.12 ทองระฆังเถื่อน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ 12.12 ทองระฆังเถื่อน หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ
12.12 ทองระฆังเถื่อน

หมดแล้ว / Out of stock

พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ 12.8 อัลปาก้าลงยาเขียว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ 12.8 อัลปาก้าลงยาเขียว หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ
12.8 อัลปาก้าลงยาเขียว

หมดแล้ว / Out of stock

พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ 04. เมฆสิทธิ์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ 04. เมฆสิทธิ์ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด

พระปิดตาอุตตโมรุ่นแรก รวยมหาลาโภ
04. เมฆสิทธิ์

หมดแล้ว / Out of stock