รายละเอียดวัตถุมงคลเปิดจอง
รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง)


หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานะ: ปิดจองแล้ว
วันที่ปิดจอง: 29 มกราคม 2562
รับวัตถุมงคล: 21 มีนาคม 2562

วัตถุมงคลมีพร้อมบูชาแล้ว

วันที่อัพเดท 25-03-2562 เวลา 16:58:10

วิธีการสั่งจอง


วิธีการสั่งจอง

1. แจ้งรายการที่ท่านสนใจผ่านช่องทางต่างๆดังนี้
  • @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)
  • 081-4310122, 02-4120899
2. รอทางร้านสรุปยอดจอง + ค่าจัดส่ง
3. โอนเงินภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่จอง
4. โอนแล้วแจ้งกลับ พร้อมชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ที่ให้จัดส่ง

วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ วัดปอแดง


 เหตุผลในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น 99 ปี วัดปอแดง  เนื่องจากในปี 2562 วัดปอแดง  จ.นครราชสีมา จะมีอายุการจัดสร้างครบ 99 ปี  ด้วยเหตุนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดปอแดง  จึงได้ทำการขออนุญาตจากหลวงปู่บุญ ปริปุนฺณสีโล  สวนนิพพาน วัดปอแดง  จ.นครราชสีมา จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น 99 ปี วัดปอแดง เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญประวัติศาสตร์แห่ง อำเภอปักธงชัย จังหวัด นคราชสีมา 

โดยจะนำปัจจัยที่ได้จากการเปิดจองวัตถุมงคล ไปสบทบทุนในการเทพื้นถนนลาดยางเข้าสู่สวนนิพพาน วัดปอแดง จ.นครราชสีมา  ตามดำริของหลวงปู่บุญ ปริปุนฺณสีโล  สวนนิพพาน วัดปอแดง  จ.นครราชสีมา 

ด้วยเหตุนี้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญสั่งจองวัตถุมงคลของวัดปอแดง และจัดสร้างโดยวัดปอแดง อย่างทางการ โดยวัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง ที่เปิดให้ร่วมบุญสั่งจอง ดังนี้

1.เหรียญเจริญยศ
2. พญาครุฑเลื่อนขั้น    
3.ขุนแผนมนต์นิพพาน    
4.ตะกรุดเงินมาก

 

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

ใบจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

เรียนเชิญใบจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ใบจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เรียนเชิญสั่งจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

เรียนเชิญใบจอง วัตถุมงคล รุ่น 99 ปี วัดปอแดง(วัดปอแดง จัดสร้าง) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรศัพท์ 02-4120899
เบอร์มือถือ 081-4310122(มุ่ย), 086-6776917(โอ๊ต)
Email alisa@pnt19.com
Facebook ชมรมพระเครื่องพาณิชธน๑๙
@pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)