**ขณะนี้ ร้านเราเปิดให้บริการ เฉพาะออนไลน์ เท่านั้นนะคะ**

 

รบกวนลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ...

รบกวนพูดคุย กันในไลน์ เท่านั้นนะคะ

*หากลูกค้าต้องการติดต่อสั่งบูชา สั่งจอง สอบถามรายละเอียด*

ติดต่อได้ที่ Line iD : @pnt19 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)  ช่องทาง line เท่านั้นนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สั่งบูชาทาง Line สั่งบูชาทาง Line

รายการวัตถุมงคลพระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง
ท้าวเวสสุวัณหมื่นมนต์ = พญาท้าวแสนโกฎ เนื้อเงินอ่อน(หม้อต้มยาอลูมิเนียม) หุ้มกรอบทองตะไล(สีเหลือง) พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง ท้าวเวสสุวัณหมื่นมนต์ = พญาท้าวแสนโกฎ เนื้อเงินอ่อน(หม้อต้มยาอลูมิเนียม) หุ้มกรอบทองตะไล(สีเหลือง) พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง

ท้าวเวสสุวัณหมื่นมนต์ = พญาท้าวแสนโกฎ
เนื้อเงินอ่อน(หม้อต้มยาอลูมิเนียม) หุ้มกรอบทองตะไล(สีเหลือง)

หมดแล้ว / Out of stock

ท้าวเวสสุวัณหมื่นมนต์ = พญาท้าวแสนโกฎ เนื้อทองตะไล (สีเหลือง) หุ้มกรอบเงินอ่อน(หม้อต้มยาอลูมิเนียม) พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง ท้าวเวสสุวัณหมื่นมนต์ = พญาท้าวแสนโกฎ เนื้อทองตะไล (สีเหลือง) หุ้มกรอบเงินอ่อน(หม้อต้มยาอลูมิเนียม) พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง

ท้าวเวสสุวัณหมื่นมนต์ = พญาท้าวแสนโกฎ
เนื้อทองตะไล (สีเหลือง) หุ้มกรอบเงินอ่อน(หม้อต้มยาอลูมิเนียม)

หมดแล้ว / Out of stock

เบี้ยแก้หล่อ  มหาโจรกลับใจ เนื้อทองตะไล (สีเหลือง) เศษพุ ทองตะไลวิ่งขึ้นฟ้า พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง เบี้ยแก้หล่อ  มหาโจรกลับใจ เนื้อทองตะไล (สีเหลือง) เศษพุ ทองตะไลวิ่งขึ้นฟ้า พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง

เบี้ยแก้หล่อ มหาโจรกลับใจ
เนื้อทองตะไล (สีเหลือง) เศษพุ ทองตะไลวิ่งขึ้นฟ้า

หมดแล้ว / Out of stock

เบี้ยแก้หล่อ  มหาโจรกลับใจ เนื้อเงินอ่อน (หม้อต้มยาอลูมิเนียม) พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง เบี้ยแก้หล่อ  มหาโจรกลับใจ เนื้อเงินอ่อน (หม้อต้มยาอลูมิเนียม) พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง

เบี้ยแก้หล่อ มหาโจรกลับใจ
เนื้อเงินอ่อน (หม้อต้มยาอลูมิเนียม)

หมดแล้ว / Out of stock

ปลัดนางกลืนกาย ทรงเครื่อง (หลงใหลได้โล่) กลืนเข้าคายไม่ออก เนื้อ 2 สี ทองก้นเบ้าเป่าว่านยา พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง ปลัดนางกลืนกาย ทรงเครื่อง (หลงใหลได้โล่) กลืนเข้าคายไม่ออก เนื้อ 2 สี ทองก้นเบ้าเป่าว่านยา พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง

ปลัดนางกลืนกาย ทรงเครื่อง (หลงใหลได้โล่) กลืนเข้าคายไม่ออก
เนื้อ 2 สี ทองก้นเบ้าเป่าว่านยา

หมดแล้ว / Out of stock

ปลัดนางกลืนกาย ทรงเครื่อง (หลงใหลได้โล่) กลืนเข้าคายไม่ออก เนื้อเงินอ่อน (หม้อต้มยาอลูมิเนียม) พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง ปลัดนางกลืนกาย ทรงเครื่อง (หลงใหลได้โล่) กลืนเข้าคายไม่ออก เนื้อเงินอ่อน (หม้อต้มยาอลูมิเนียม) พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง

ปลัดนางกลืนกาย ทรงเครื่อง (หลงใหลได้โล่) กลืนเข้าคายไม่ออก
เนื้อเงินอ่อน (หม้อต้มยาอลูมิเนียม)

หมดแล้ว / Out of stock

หุ่นพยนต์ ปู่พระกาฬ พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง หุ่นพยนต์ ปู่พระกาฬ พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง

หุ่นพยนต์
ปู่พระกาฬ

หมดแล้ว / Out of stock

ปรอทกินทอง พวงโพยมง้วนดิน พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง ปรอทกินทอง พวงโพยมง้วนดิน พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง

ปรอทกินทอง
พวงโพยมง้วนดิน

หมดแล้ว / Out of stock

ปรอทกินทอง ทองจังโก้อุบะ พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง ปรอทกินทอง ทองจังโก้อุบะ พระครู แก่ วัดดงแม่นางเมือง

ปรอทกินทอง
ทองจังโก้อุบะ

หมดแล้ว / Out of stock