รายการวัตถุมงคลหลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม
พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ชุดกรรมการ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ชุดกรรมการ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ชุดกรรมการ

1,100 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน อัลปาก้าลงยา หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน อัลปาก้าลงยา หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
อัลปาก้าลงยา

390 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน สามกษัตริย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน สามกษัตริย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
สามกษัตริย์

350 THB

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงผิวไฟ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ทองแดงผิวไฟ

189 THB

พระขุนแผนรวย รวย รวย เหลืองขมิ้น+เขียวหินเทอร์คอยส์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พระขุนแผนรวย รวย รวย เหลืองขมิ้น+เขียวหินเทอร์คอยส์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พระขุนแผนรวย รวย รวย
เหลืองขมิ้น+เขียวหินเทอร์คอยส์

149 THB

พระกริ่งเจริญสุข เงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พระกริ่งเจริญสุข เงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พระกริ่งเจริญสุข
เงิน

2,500 THB

เหรียญพญาเต่าเรือน ทองทิพย์หน้ากากเงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม เหรียญพญาเต่าเรือน ทองทิพย์หน้ากากเงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

เหรียญพญาเต่าเรือน
ทองทิพย์หน้ากากเงิน

450 THB

เหรียญพญาเต่าเรือน ทองทิพย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม เหรียญพญาเต่าเรือน ทองทิพย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

เหรียญพญาเต่าเรือน
ทองทิพย์

290 THB

เหรียญพญาเต่าเรือน เงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม เหรียญพญาเต่าเรือน เงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

เหรียญพญาเต่าเรือน
เงิน

1,990 THB

นาคาเปิดโลกมหาลาภ ชุดกรรมการ 3 องค์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม นาคาเปิดโลกมหาลาภ ชุดกรรมการ 3 องค์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

นาคาเปิดโลกมหาลาภ
ชุดกรรมการ 3 องค์

900 THB

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ เนื้อ 3K หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ เนื้อ 3K หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์
เนื้อ 3K

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ นวะหน้ากากเงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ นวะหน้ากากเงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์
นวะหน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ ทองทิพย์ผิวรุ้ง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ ทองทิพย์ผิวรุ้ง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์
ทองทิพย์ผิวรุ้ง

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ อัลปาก้า ลงยาธงชาติ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ อัลปาก้า ลงยาธงชาติ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์
อัลปาก้า ลงยาธงชาติ

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ สัตตะหน้ากากเงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ สัตตะหน้ากากเงิน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์
สัตตะหน้ากากเงิน

หมดแล้ว / Out of stock

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ ทองทิพย์ลงยาแดง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์ ทองทิพย์ลงยาแดง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ อุดมโภคทรัพย์
ทองทิพย์ลงยาแดง

หมดแล้ว / Out of stock

ล็อกเก็ตพญาเต่า สมบูรณ์ทรัพย์ ฉากฟ้า หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม ล็อกเก็ตพญาเต่า สมบูรณ์ทรัพย์ ฉากฟ้า หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

ล็อกเก็ตพญาเต่า สมบูรณ์ทรัพย์
ฉากฟ้า

หมดแล้ว / Out of stock

ตะกรุดนาคราช ตั้งตัว ฐานะดี ขนาด 1.5 นิ้ว หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม ตะกรุดนาคราช ตั้งตัว ฐานะดี ขนาด 1.5 นิ้ว หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

ตะกรุดนาคราช ตั้งตัว ฐานะดี
ขนาด 1.5 นิ้ว

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนพรายตะเคียน นารีพ่าย ผงตะเคียนทอง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม ขุนแผนพรายตะเคียน นารีพ่าย ผงตะเคียนทอง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

ขุนแผนพรายตะเคียน นารีพ่าย
ผงตะเคียนทอง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงรมน้ำตาล หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงรมน้ำตาล หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ทองแดงรมน้ำตาล

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงลงยา หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองแดงลงยา หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ทองแดงลงยา

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ชนวนผิวรุ้ง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ชนวนผิวรุ้ง หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ชนวนผิวรุ้ง

หมดแล้ว / Out of stock

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองทิพย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน ทองทิพย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาครุฑมหาเวทย์ ชนะจน
ทองทิพย์

หมดแล้ว / Out of stock

ตะกรุดนางวันทองแสนเสน่ห์ (อุดผงว่านดอกทอง) ขนาด 1 นิ้ว หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม ตะกรุดนางวันทองแสนเสน่ห์ (อุดผงว่านดอกทอง) ขนาด 1 นิ้ว หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

ตะกรุดนางวันทองแสนเสน่ห์ (อุดผงว่านดอกทอง)
ขนาด 1 นิ้ว

หมดแล้ว / Out of stock

ตะกรุดโคตรเซียน เจ้ามือพ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม ตะกรุดโคตรเซียน เจ้ามือพ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

ตะกรุดโคตรเซียน เจ้ามือพ่าย
ขนาด 1.5 นิ้ว

หมดแล้ว / Out of stock

พญาควายธนูอาถรรพ์ รุ่นแรก ทองแดงเถื่อน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญาควายธนูอาถรรพ์ รุ่นแรก ทองแดงเถื่อน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญาควายธนูอาถรรพ์ รุ่นแรก
ทองแดงเถื่อน

หมดแล้ว / Out of stock

พญางั่งบรมครูมหาเสน่ห์ กรรมการ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญางั่งบรมครูมหาเสน่ห์ กรรมการ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญางั่งบรมครูมหาเสน่ห์
กรรมการ

หมดแล้ว / Out of stock

พญางั่งบรมครูมหาเสน่ห์ ทองแดงเถื่อน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม พญางั่งบรมครูมหาเสน่ห์ ทองแดงเถื่อน หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

พญางั่งบรมครูมหาเสน่ห์
ทองแดงเถื่อน

หมดแล้ว / Out of stock

ปิรามิดเสริมดวง ชนวนโลหะสำริดเหล็กโบราณ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม ปิรามิดเสริมดวง ชนวนโลหะสำริดเหล็กโบราณ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

ปิรามิดเสริมดวง
ชนวนโลหะสำริดเหล็กโบราณ

หมดแล้ว / Out of stock

ขุนแผนพรายร้อยชู้ (มากเมีย มากทรัพย์) หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม ขุนแผนพรายร้อยชู้ (มากเมีย มากทรัพย์) หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

ขุนแผนพรายร้อยชู้
(มากเมีย มากทรัพย์)

หมดแล้ว / Out of stock

สาริกาลิ้นทอง รวยเสน่ห์ รวยทรัพย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม สาริกาลิ้นทอง รวยเสน่ห์ รวยทรัพย์ หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

สาริกาลิ้นทอง
รวยเสน่ห์ รวยทรัพย์

หมดแล้ว / Out of stock

ตะกรุดร้อยชู้ เนื้อเงินแปะตัง ยาว 2 นิ้ว หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม ตะกรุดร้อยชู้ เนื้อเงินแปะตัง ยาว 2 นิ้ว หลวงพ่อเมียน วัดจะเนียงวนาราม

ตะกรุดร้อยชู้
เนื้อเงินแปะตัง ยาว 2 นิ้ว

หมดแล้ว / Out of stock